شروع قطعی آموزش پکیج کامل (1,2) ICDL

روزهای زوج

تاریخ شروع: 1400/07/28

ساعت: 17:30 الی 20:30

مدت دوره: 131 ساعت

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید!