شروع قطعی آموزش پکیج کامل ICDL

روز های جمعه ساعت 08:30 الی 14:30

ساعت 14:30 الی 20:30

تاریخ شروع:98/11/25

لطفا جهت ثبت نام آنلاین اینجا کلیک کنید

سرفصل ها و اطلاعات تکمیلی