تکمیل ظرفیت آموزش پکیج مدیریت پروژه

شامل MSP – P6 – PMBOK

جمعه  ساعت 08:00 الی 14:00

لطفا جهت ثبت نام آنلاین اینجا کلیک کنید