تکمیل ظرفیت آموزش پکیج مدیریت پروژه

شامل MSP – P6 – PMBOK

یکشنبه سه شنبه  ساعت 17:30 الی 20:30

لطفا جهت ثبت نام آنلاین اینجا کلیک کنید