شروع قطعی آموزش دوره جامع متره برآورد و صورت وضعیت نویسی

تاریخ شروع: 1400/10/24

روزهای جمعه

ساعت: 14:30 الی 20:30

جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید.