شروع قطعی آموزش باریستا

روزهای شنبه و دوشنبه

ساعت 17:00 تا 21:00

لطفا جهت ثبت نام آنلاین کلیک کنید

آموزش تخصصی باریستا مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب