شروع قطعی آموزش اتوکد دو بعدی 2D AutoCAD

روزهای یکشنبه و سه شنبه

ساعت: 9:00 الی 14:00

تاریخ شروع: 1400/09/14

مدت دوره: 60 ساعت 

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید