سر فصل های دوره آموزش نرم افزار 3D Max

سر فصل های دوره آموزش نرم افزار 3D Max به طور کامل در دوره ی آموزش نرم افزار 3D Max به هنرجویان آموزش داده می شود.

سر فصل های دوره آموزش نرم افزار 3D Max به شرح زیر می باشد:

نوپردازی

 • آشنایی با مفهوم روشنایی غیر مستقیم و روش های ایجاد آن در نرم افزار 3D Max.
 • بررسی نورپردازی و مسائل مربوط به آن در دنیای واقعی.
 • انجام نورپردازی طبیعی و مصنوعی در محیط نرم افزار 3D Max.
 • شناخت نورهای استاندارد و خواص آن ها.
 • شناخت نورهای فتو متریک و خواص آن ها.
 • شناخت exposure و استفاده از آن در خروجی.
 • Light tracer.
 • Grandiosity.

انیمیشن

 • انیمیشن روی مسیر.
 • رندر انیمیشن.
 • ساخت انواع جلوه ویژه آتش و مه.
 • انواع ساخت انیمیشن های پارامتریک و تبدیلی.
 • بررسی track view.
 • بررسی زمان در بخش time configuration.
 • بررسی تئوری و ساخت و ایجاد انیمیشن و نحوه درک های مغزی (خطای دید).

سر فصل های دوره آموزش نرم افزار 3D Max

مدل سازی

 • آشنایی با اشکال دو بعدی.
 • انجام روش های مختلف کپی اشیاء.
 • روش های اصلاح کننده های پارامتریک.
 • اشیاء اولیه استاندارد و توسعه یافته.
 • بررسی روش ها مدل سازی با اشکال دو بعدی.
 • بررسی دستورات مربوط به اشکال دو بعدی.
 • جابجایی، دوران، تغییر مقیاس اشیاء.
 • استفاده از editpoly و دستورات مربوط به بخش برای اصلاح کننده برای مدلسازی به روش های مختلف.
 • دستورات بخش compound odject.

دوربین

 • بررسی تئوری دوربین در دنیای واقعی.
 • بررسی جلوه های عمیق میدان و وضوح و تارشدگی در اثر حرکت.
 • ساخت انواع دوربین به روش های مختلف.
طراحی مواد
 • آشنایی با تئوری بخش مواد.
 • بررسی فاکتورهای مهم نوع استاندارد ماده.
 • شناخت کتابخانه مواد.
 • بررسی نقشه ها.
 • بررسی انواع مختلف مواد در موتور رندر scanline.

تمامی سرفصل های فوق در دوره آموزش نرم افزار 3D Max به مدت 100 ساعت در مجتمع فنی تهران نمانیدگی انقلاب به هنرجویان آموزش داده می شود.

این دوره پیش نیاز ندارد و تمامی علاقه مندان می توانند برای یادگیری این نرم افزار کاربردی ثبت نام نمایند.

برای ثبت نام می توانید از طریق همین سایت اقدام نمایید و برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66933379 – 66929920 تماس حاصل فرمایید.