آشنایی با دوره های آموزش ریاضی و آمار

[ult_tab_element tab_style=”Style_3″][single_tab title=”SPSS مقدماتی” tab_id=”1531913308923-2″]

 دوره آموزشی مقدماتی SPSS

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد Price
+Network 30 یک شنبه - سه شنبه 17:30-20:30 نامشخص تومان ۷۳۲,۰۰۰
+Network 30 پنج شنبه 08:30-14:30 نامشخص تومان ۳۲۴,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد نوع برگزاری Price
+Network 30 یک شنبه - سه شنبه 17:30-20:30 1402/07/09 نامشخص حضوری تومان ۹۵۰,۰۰۰
+Network 30 چهارشنبه 16:30-20:30 1402/07/12 نامشخص حضوری تومان ۹۵۰,۰۰۰
+Network 30 پنج شنبه 08:30-14:30 1402/07/13 نامشخص حضوری تومان ۹۵۰,۰۰۰

با توجه به قدرت بالای سامانه‌ های تحلیل داده‌ های آماری، استفاده از افزایش حجم عظیمی از اطلاعات (مشاهدات و متغیرها) به وجود آمده است. ثبت و به کارگیری این حجم عظیم از اطلاعات بدون خطا در داده‌ های ورودی، متصور نیست. خطا در ثبت یا ورود داده‌ ها در یک انبار داده، ممکن است نتایج حاصل از مدل‌ های پیش‌ بینی یا تحلیل‌ های آماری را دچار مشکل کند، بنابراین آماده سازی داده‌ ها (تمیز کردن)‌ شرط اولیه برای تحلیل صحیح و گرفتن نتایج مناسب از مدل‌ های آماری است. این امر با توجه به حجم عظیمی از مشاهدات و متغیرها در انباره داده یا (Data Warehouse) به صورت دستی امکان پذیر نیست. اما نرم‌ افزار SPSS دستورات و امکانات مناسبی برای آماده سازی داده‌ ها را فراهم کرده‌ است.

spss-variabe-type-versus-format

انواع متغیرهای آماری و نحوه تعریف متغیرهای پرسشنامه در Spss

 

مخاطبین دوره:

دانشجوهای رشته های ریاضی و آمار

leadspace-spss

 توابع آماری اصلی در نرم افزار Spss (یا Statistic functions)

 پیش نیاز:

 • ندارد

اهداف دوره:

 • توانايي ورود صحيح داده ها و تعریف متعیرها در محیط SPSS
 • توانايي ذخيره و بازيابي  داده ها
 • توانایی ایجاد متغیرها و شاخص ها
 • توانایی مدیریت و ویرایش داده ها و کنترل خطاها و اشکالات در توزیع متغیرها
 • توانايی پردازش توصيفي اطلاعات
 • توانايي رسم و تحلیل جداول یک بعدی و دو بعدی
 • توانايي رسم انواع نمودارها و تفسیر آنها

توانایی شناسایی،انجام و بکارگیری روشهای آمار استباطی و تفسیر نتایج

مدت دوره: 39 ساعت

سرفصل های دوره آموزش نرم افزار SPSS مقدماتی مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب :

 • مفاهیم و تعاریف
 • داده ، اندازه گیری ،شاخص
 • متغیر، فرضیه ، آماره ، پارامتر، جامعه و نمونه ، روش های نمونه گیری
 • آشنایی با ساختار نرم افزار SPSS
 • ورود داده ها و تعریف متغیرها
 • محاسبه و ترسيم جداول فراواني
 • محاسبه شاخص های آمار توصیفی
 • محاسبات توزيع نرمال و کجی و کشیدگی
 • آزمون های مقایسه میانگین ها
 • رسم نمودار در SPSS
 • آشنایی باروش های ناپارمتریک
 • آشنایی با ضرایب همبستگی
 • آشنایی با آزمون مجذور کای و شاخص های آماری وابسته به آن
 • آشنایی با روش های رگرسیون خطی ساده

موقعیت های شغلی:

اولین کاربرد این نرم افزاراین است که دانشجویان یا محققان مختلف، از این نرم افزارجهت تهییه اطلاعات پرسشنامه هایی استفاده می کنند تا برای آنها تحلیل و بصورت نمودار و جدول ارائه کند. در واقع از جملهٔ نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود. این نرم‌افزار توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و غیره به کار می‌رود.

 

مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب با حضور اساتید مجرب و منتخب دوره نرم افزار SPSS سطح مقدماتی را جهت آموزش هنرجویان علاقه مند به صنعت و جویای کار برگزار میکند.

تهیه کننده: هانیه عشاقی، سرگروه و مسئول دپارتمان فنی و مهندسی مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب

[/single_tab][single_tab title=”SPSS پیشرفته” tab_id=”1537800326767-1-7″]

 دوره آموزشی پیشرفته SPSS

 

SPSS مخفف کلمه social science Statistical package for می باشد و یکی از قدیمی ترین برنامه های کاربردی آماری است که به تحلیل انواع آزمون ها و بررسی داده های آماری می پردازد. SPSS نرم افزار جامع و کامل است که اکثر رشته های مهندسی با آن سروکار دارند. از جمله موارد مهم در این نرم افزار مشخص کردن نوع داده هایی که است قصد تحلیل و بررسی بر روی آنها وجود دارد. مشخص شدن اسمی و ترتیبی کمی و کیفی بودن داده ها در بررسی ها و تحلیل های آماری کمک زیادی به کاربر و محقق می کند. این خصوصیت در نسخه های جدیدتر نرم افزار با اهمیت تر جلوه می کند.

 

 

  مخاطبین

 • محققان بازار
 • پژوهشگران سلامت، دولت و آموزش
 • سازمان های بازاریابی
 • رشته‌های مختلف از جمله مهندسی کامپیوتر، صنایع، روان شناسی، جامعه شناسی، روابط عمومی، مدیریت، علوم پایه مثل مهندسی ریاضی و آمار

 پیش نیاز:

 •  مقدماتی SPSS

 

اهداف دوره :

·     تهيه خلاصه‌هاي آماري مانند گراف‌ها، جداول‌، آماره‌ها و …
·     انواع توابع رياضي مانند قدر مطلق، تابع علامت، لگاريتم، توابع مثلثاتي و …
·     تهيه انواع جداول سفارشي مانند جداول فراواني، فراواني تجمعي، درصد فراواني و …
·     انواع توزيع‌هاي آماري شامل توزيع‌هاي گسسته و پيوسته
·     تهيه انواع طرح‌هاي آماري
·     انجام آناليز واريانس يکطرفه، دوطرفه، چندطرفه و آناليز کوواريانس
·     تکنيک‌هاي تجزيه و تحليل سري‌هاي زماني
·     ايجاد داده‌هاي تصادفي و پيوسته
·     محاسبه انواع آماره‌هاي توصيفي
·     انواع آزمون‌هاي مرتبط با مقايسه ميانگين بين دو يا چند جامعه مستقل و وابسته
·     قابليت مبادله اطلاعات با نرم‌افزارهاي ديگر
·     برازش انواع مختلف رگرسيون

 

قابلیت های اکتسابی بعد از شرکت در دوره :

 • توانايي بررسي پيشرفته آماري بر روی داده‌ها

 

مدت دوره:  30 ساعت

 

سرفصل های دوره آموزش نرم افزار SPSSپیشرفته مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب :

 • آزمون فرض
 • محاسبات رگرسيونی
 • تحلیل واریانس
 • تحلیل مسیر
 • مدل‌های علی
 • Validity
 • Relaibility
 • محاسبات تجزيه كلاستر

 

 

موقعیت های شغلی:

اولین کاربرد نرم افزار SPSS این است که دانشجویان یا محققان مختلف، از این نرم افزارجهت تهییه اطلاعات پرسشنامه هایی استفاده می کنند تا برای آنها تحلیل و بصورت نمودار و جدول ارائه کند. در واقع از جملهٔ نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود. این نرم‌افزار توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و غیره به کار می‌رود.

 

مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب با حضور اساتید مجرب و منتخب دوره نرم افزار SPSS سطح پیشرفته را جهت آموزش هنرجویان علاقه مند به صنعت و جویای کار برگزار میکند.

 

تهیه کننده: هانیه عشاقی، سرگروه و مسئول دپارتمان فنی و مهندسی مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب

 

[/single_tab][single_tab title=”Matlab مقدماتی” tab_id=”1537800343150-2-2″]

 دوره آموزشی Matlab مقدماتی

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد Price
+Network 30 یک شنبه - سه شنبه 17:30-20:30 نامشخص تومان ۷۳۲,۰۰۰
+Network 30 پنج شنبه 08:30-14:30 نامشخص تومان ۳۲۴,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد نوع برگزاری Price
+Network 30 یک شنبه - سه شنبه 17:30-20:30 1402/07/09 نامشخص حضوری تومان ۹۵۰,۰۰۰
+Network 30 چهارشنبه 16:30-20:30 1402/07/12 نامشخص حضوری تومان ۹۵۰,۰۰۰
+Network 30 پنج شنبه 08:30-14:30 1402/07/13 نامشخص حضوری تومان ۹۵۰,۰۰۰

متلب یک محیط نرم‌افزاری برای انجام محاسبات عددی و یک زبان برنامه‌نویسی نسل چهارم است. واژهٔ متلب هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامه‌نویسی مربوطه‌است که از ترکیب دو واژهٔ MATrix (ماتریس) و LABoratory (آزمایشگاه) ایجاد شده‌است. این نام حاکی از رویکرد ماتریس محور برنامه‌است، که در آن حتی اعداد منفرد هم به عنوان ماتریس در نظر گرفته می‌شوند. ساخت رابط گرافیکی کاربر مانند دیالوگ‌هایی که در محیط‌های ویژوال مانند بیسیک و C وجود دارند، در متلب امکان‌پذیر است. این قابلیت، ارتباط بهتری را میان برنامه‌های کاربردی نوشته‌شده با متلب و کاربران برقرار می‌کند.

مخاطبین دوره:

مهندسان رشته‌های مختلف از جمله مهندسی برق، مکانیک، رایانه و غیره و تمامی گرایش هایی که به طریقی با ریاضیات سرو کار دارند (حسابداری، اقتصاد…)

 پیش نیاز:

 • ICDL 2016 Level I

اهداف دوره:

 • آشنایی با قابلیت های زبان برنامه نویسی MATLAB به عنوان یکی از قوی ترین زبان های برنامه سازی و محاسباتی علمی و تحقیقاتی
 • آشنایی با نحوه برنامه سازی و محاسبه راه حل های مسایل مختلف علمی
 • آشنایی با امکانات مختلف محاسباتی در نرم افزار MATLAB.
 • کسب مهارت لازم برای استفاده از نرم افزار MATLAB به عنوان نرم افزار طراحی و تحلیل مسایل علمی و تحقیقاتی
 • کسب مهارت در انجام عملیات ریاضی با ماتریس ها
 • کسب مهارت در حل مسائل ریاضی به صورت سمبلیک
 • توانایی رسم سطوح و خطوط با استفاده از نرم افزار MATLAB

 

موقعیت های شغلی:

 1. پردازش سیگنال و ارتباطات
 2. پردازش تصویر و ویدئو
 3. سیستم‌های کنترل
 4. تست و اندازه‌گیری
 5. مهندسی مالی
 6. محاسبات زیستی

 

سرفصل های دوره آموزش نرم افزار Matlab مقدماتی مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب 

 • آشنایی با نرم افزار
  • معرفی محیط نرم افزار
  • منو ها و دستورات اصلی
  • ثوابت
  • فرمول‌ نویسی
 • معرفی توابع عمومی Matlab
  • توابع عمومی ریاضی
  • تعریف ماتریس
  • عملیات ریاضی روی ماتریس ‌ها
  • حل دستگاه معادلات خطی
  • دترمینان
  • معکوس ماتریس
  • آرایه‌ های سلولی و ساختاری
 • برنامه نویسی
  • آشنایی با عملگر های منطقی و شرطی
  • آشنایی با محیط برنامه ‌نویسی
  • حلقه‌ ها
  • فایل ‌ها
  • ایجاد توابع
 • درون یابی، برون یابی و برازش نمودار
 • چند جمله ‌ای ‌ها، مشتق، انتگرال و حل دستگاه معادلات
 • رسم نمودار
 • آشنایی با ToolboxGUI

مدت دوره: 32 ساعت

 

مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب با حضور اساتید مجرب و منتخب دوره نرم افزار Matlab سطح مقدماتی را جهت آموزش هنرجویان علاقه مند به صنعت و جویای کار برگزار میکند.

تهیه کننده: هانیه عشاقی، سرگروه و مسئول دپارتمان فنی و مهندسی مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب

[/single_tab][single_tab title=”Matlab پیشرفته” tab_id=”1537800362050-3-1″][/single_tab][/ult_tab_element]