مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: عباسعلی عباس قمی  

تاریخ تولد: 1367

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

دانشجوی MBA سازمان مدیریت صنعتی

 

سوابق اجرایی

مدرس حسابداری و قوانین مالیاتی مجتمع فنی تهران  

حسابدار کارخانه سنگ گابور

مشاور مالی مجموعه فعالیت های تجاری ویست

مدیر مالی شرکت راهیان عصر دایا

 

سوابق تدریس دوره ای و خصوصی

پکیچ های ویژه بازار کار: خدماتی، بازرگانی، کارگاهی

حسابداری مالی دانشگاهی و کارگاهی: 

  • حسابداری دریافت و پرداخت
  • حسابداری موجودی کالا
  • حسابداری فروش کالا
  • حسابداری حقوق و دستمزد
  • حسابداری دارایی های ثابت

قانون و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده vat

 

مهارت های تدریس دوره های کارگاهی

استانداردهای حسابداری ایران

تهیه صورتهای مالی

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

اظهارنامه مالیات بر عملکرد

حسابداری مدیریت

حسابداری بهای تمام شده (صنعتی)

 

مهارت های نرم افزارینرم افزار یکپارچه همکاران سیستم

نرم افزار یکپارچه سپیدار همکاران سیستم

نرم افزار حسابداری مالی نوسا