دپارتمان فناوری مد و پوشاک

می توان که گفت که “مُد” بخشی از زندگی هر روزه یِ ماست؛ حتی آنهایی ادعا می کنند که برای پوششِ روزانه شان هیچ اهمیتی قائل نیستند هم تحت تاثیرِ جهانِ مُد قرار خواهند گرفت؛ چرا که ما پیوسته در حال بمباران شدن توسط ایده هایِ نوینِ جهان فَشِن هستیم که توسط موسیقی، فیلم، کتاب و تلویزیون به صورت گسترده ای در اختیارِمان قرار می گیرند.

فیلم های سینمایی نیز تاثیر بسیار زیادی بر آنچه که مردم می پوشند می گذارند. برای نمونه: کمپانیِ “رِی-بَن” پس از به نمایش درآمدنِ فیلمِ سینمایی “مردان سیاه پوش” تعداد بسیار بیشتری از عینک های آفتابی خود را به فروش رساند.

از سویی دیگر، گاهی سبکِ لباس پوشیدنِ یک چهره یِ خاص، شهرتی جهانی می یابد؛ همانند سال های 1950 که نوجوانانِ سراسرِ دنیا می خواستند که همچون “الویس پریسلی” خواننده مشهور آمریکایی لباس بپوشند. پس، می توان این گونه نتیجه گرفت که خوانندگان و موسیقی دانان و دیگر نمادهای فرهنگی همیشه بر نوعِ پوششِ ما تاثیر گذاشته اند؛ همینطور چهره هایِ مشهورِ سیاسی و یا سلطنتی.

برای نمونه: روزنامه ها و مجله ها  لباس هایی  که “هیلاری کلینتون” می پوشد را به صورت گسترده ای بازتاب می دهند. یا درگذشتِ “دایانا”، پرنسِسِ مشهورِ “وِلز”، ضربه ی جدّی به دنیایِ مُدِ سطحِ بالا وارد ساخت، چراکه لباس هایِ او موضوع هرروزه یِ رسانه هایِ فَشِن بود.

مد چیست

اگرچه با این مقدمه ی کوتاه ویژگی هایِ بنیادینِ جهانِ فَشِن آشکار می شود، اما همچنان این پرسش اساسی به میان می آید که واقعا مُد چیست؟ یکی از سردبیر هایِ بین اللملی در زمینه ی فَشِن، به نامِ “سینتیا دُورکانین”، در پاسخ می گوید: مُد یک کیفیتِ ذهنی است، امتدادِ خودِ وجودیِ انسان است. مُد سخن می گوید، و می تواند همانندِ یک زمزمه یِ آهسته، یک جیغِ قدرتمند و یا یک چشمک و یک لبخند باشد. بیش از هر چیزی مُد یعنی راحت بودن با خود، یعنی ترجمه کردن اعتماد به نفسِ خود در غالبِ یک سلیقه ی شخصی.

اهمیت مد

اما، چرا مُد مهم است؟ در واقع، مُد وسیله یِ بیانِ فردی است و این امکان را برایِ مردم فراهم می آورد تا نقش هایِ بسیار متنوعی را در زندگی ایفا کنند. بنابراین، چه لباس هایِ بسیار شیک کمپانی “شَنِل” را ترجیح دهید یا لباس هایِ نامتعارفِ سبک هیپ-هاپ، مُد ذائقه ی همگیِ ما را همراهی خواهد کرد. چراکه، مُد شیوه ای برایِ جشن گرفتنِ گوناگونی و تنوعِ جهانی است که در آن زندگی می کنیم.

همه چیز در جهان مُد درباره یِ تغییر و تنوع است که برایِ جذاب نگه داشتنِ زندگی ضروریست. همچنین، مُد انعکاسی از طبقه ها و دسته هایِ متفاوت جامعه است. در واقع، مُد راهی برای اندازه گیریِ حال و هوایی است که می تواند جنبه های متفاوتِ فرهنگی، اجتماعی و روانشناختی زندگی انسان ها را تحت تاثیرقرار دهد و حتی مفید هم واقع شود. ولی همچنان باید به خاطر داشت که نباید فَشِن را آنقدر جدی گرفت که وجه سرگرم کننده ی آن از میان برود.

 

دوره های آموزشی دپارتمان دانش سلامت

دپارتمان فناوری مد و پوشاک

دپارتمان فناوری مد و پوشاک

در مسیر پیشرفت، با افتخار در کنارتان هستیم