آشنایی با دوره های آموزش زبان انگلیسی

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد نحوه برگزاری مبلغ
English C1.1 ( advanced پیشرفته )36 hشنبه - دوشنبه15:00 16:301400/10/13نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۷۱۰,۰۰۰
English A1.5 ( Elementary مقدماتی )36 hشنبه - دوشنبه16:30 - 18:001400/10/11نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۴۰,۰۰۰
English B1.5 ( intermediate متوسط )36 hشنبه - دوشنبه18:00 - 19:301400/11/23نامشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۸۰,۰۰۰
English A1.2 ( starter مقدماتی )36 hیک شنبه و سه شنبه16:00 - 17:301400/12/03نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۴۰,۰۰۰
English B1.2 ( intermediate متوسط )36 hسه شنبه18:00 - 19:301400/11/14نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۸۰,۰۰۰
English A1.4 ( elementary مقدماتی )36 hیک شنبه و سه شنبه18:00 - 19:301400/08/09نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۴۰,۰۰۰
English A1.2 ( starter مقدماتی )36 hپنج شنبه و جمعه17:00 - 19:001400/09/05نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۴۰,۰۰۰
English A1.6 ( elementary مقدماتی)36 hپنج شنبه و جمعه10:00-13:001400/10/24نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۴۰,۰۰۰
A1.1 مقدماتی ویژه دوره ی فشرده36 hپنج شنبه و جمعه14:30 -17:301400/10/24نامشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۴۰,۰۰۰

                                                                                              برای ثبت نام بر روی عکس ها کلیک کنید

‫0/5 0 نظر