آشنایی با دوره های آموزش زبان انگلیسی

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد نحوه برگزاری مبلغ
English A1.5 ( Elementary مقدماتی ) 36 h شنبه - چهارشنبه 17:30 - 20:00 1401/11/19 نا مشخص حضوری تومان ۸۳۸,۰۰۰
English A1.3 ( starter مقدماتی) 36 h شنبه - دوشنبه 17:30-19:30 1401/11/10 نا مشخص حضوری تومان ۸۳۸,۰۰۰
English B2.3 ( upper intermediate فوق متوسط ) 36 h شنبه - چهارشنبه 18:00 - 19:30 1401/11/27 نامشخص حضوری تومان ۹۲۸,۰۰۰
A1.1 مقدماتی ویژه دوره ی فشرده 36 h شنبه - دوشنبه 20:30 - 17:30 1401/11/10 نا مشخص حضوری تومان ۸۳۸,۰۰۰
English A1.1( starter مقدماتی فشرده آنلاین) 36 h دوشنبه - پنج شنبه 20:00 - 21:30 1401/10/27 نا مشخص حضوری تومان ۸۳۸,۰۰۰
English B1.1 ( intermediate متوسط ) 36 h یکشنبه 18:00 - 19:30 1401/10/18 نا مشخص حضوری تومان ۸۶۸,۰۰۰
English A1.7 ( elementary مقدماتی) 36 h یک شنبه و سه شنبه 17:30 - 20:00 1401/10/28 نا مشخص حضوری تومان ۸۳۸,۰۰۰
English A1.1( starter مقدماتی فشرده آنلاین) 36 h پنج شنبه 16:00 - 18:30 1401/11/27 نا مشخص حضوری تومان ۸۳۸,۰۰۰
آمادگی آزمون آیلتس Ielts 6+ 60 یک شنبه و سه شنبه 14:30 -17:30 1401/11/12 نامشخص حضوری تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰

                                                                                              برای ثبت نام بر روی عکس ها کلیک کنید