آشنایی با دوره های آموزش زبان انگلیسی

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد نحوه برگزاری مبلغ
English C1.1 ( advanced پیشرفته )36 hشنبه - دوشنبه15:00 16:301400/08/10نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۱۹,۰۰۰
English A1.4 ( elementary مقدماتی )36 hشنبه - دوشنبه16:30 - 18:001400/07/17نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
English B1.4 ( intermediate متوسط )36 hشنبه - دوشنبه18:00 - 19:301400/07/28نامشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۷۹,۰۰۰
A1.1 مقدماتی ویژه دوره ی فشرده36 hیک شنبه و سه شنبه16:00 - 17:301400/07/06نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
English B1.4 ( intermediate متوسط )36 hیک شنبه و سه شنبه18:00 - 19:301400/07/06نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۷۹,۰۰۰
English A1.4 ( elementary مقدماتی )36 hیک شنبه و سه شنبه18:00 - 19:301400/08/09نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
English A1.5 ( Elementary مقدماتی )36 hجمعه17:00 - 19:001400/07/22نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
English A1.5 ( Elementary مقدماتی )36 hجمعه10:00-13:001400/07/30نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
A1.1 مقدماتی ویژه دوره ی فشرده36 hپنج شنبه و جمعه14:30 -17:301400/07/22نامشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰

                                                                                              برای ثبت نام بر روی عکس ها کلیک کنید

‫0/5 0 نظر