آشنایی با دوره های آموزش زبان انگلیسی

نام دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
English beginner A1.1یک شنبه - سه شنبه15:00-17:30با هماهنگی دپارتماننامشخص10 تومان ۳۳۴,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۶۰۰
English beginner A1.4شنبه-چهارشنبه18:00-20:30با هماهنگی دپارتماننا مشخص10 تومان ۳۳۴,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۶۰۰
English intermediate B2.2جمعه14:30 - 19:30با هماهنگی دپارتماننا مشخص10 تومان ۳۷۰,۰۰۰ تومان ۳۳۳,۰۰۰
free discussion 1شنبه-دوشنبه17:30 - 20:30با هماهنگی دپارتماننا مشخص10 تومان ۳۹۶,۰۰۰ تومان ۳۵۶,۴۰۰
start 4یک شنبه - سه شنبه18:00-20:00با هماهنگی دپارتماننا مشخص10 تومان ۲۶۴,۰۰۰ تومان ۲۳۷,۶۰۰

                                                                                              برای ثبت نام بر روی عکس ها کلیک کنید