آشنایی با دوره های آموزش زبان انگلیسی

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد نحوه برگزاری مبلغ
English C1.2 ( advanced فشرده ) 36 h شنبه - دوشنبه 15:00 16:30 1401/03/23 نا مشخص حضوری/آنلاین تومان ۸۵۲,۰۰۰
English A1.2 ( starter مقدماتی ) 36 h شنبه - دوشنبه 16:30 - 18:00 1401/03/17 نا مشخص حضوری/آنلاین تومان ۷۳۶,۰۰۰
English B2.1 ( intermediate متوسط) 36 h شنبه - دوشنبه 18:00 - 19:30 1401/03/23 نامشخص حضوری/آنلاین تومان ۸۲۰,۰۰۰
A1.1 مقدماتی ویژه دوره ی فشرده 36 h شنبه - دوشنبه 16:00 - 17:30 1401/03/23 نا مشخص حضوری/آنلاین تومان ۷۳۶,۰۰۰
English A1.5 ( Elementary مقدماتی ) 36 h سه شنبه 18:00 - 19:30 1401/03/17 نا مشخص حضوری/آنلاین تومان ۷۳۶,۰۰۰
English A1.4 ( elementary مقدماتی ) 36 h یک شنبه و سه شنبه 18:00 - 19:30 1401/04/17 نا مشخص حضوری/آنلاین تومان ۷۳۶,۰۰۰
English A.2.1 (pre-intermediate پیش متوسط) 36 h یک شنبه و سه شنبه 17:00 - 19:00 1401/04/04 نا مشخص حضوری/آنلاین تومان ۷۳۶,۰۰۰
A1.1 مقدماتی ویژه دوره ی فشرده 36 h پنج شنبه و جمعه 14:30 -17:30 1401/04/02 نا مشخص حضوری/آنلاین تومان ۷۶۳,۰۰۰
آمادگی آزمون آیلتس Ielts 6+ 60 یک شنبه و سه شنبه 14:30 -17:30 1401/04/17 نامشخص حضوری/آنلاین تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰

                                                                                              برای ثبت نام بر روی عکس ها کلیک کنید