آشنایی با دوره های آموزش زبان انگلیسی

نام دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
آمادگی آزمون آیلتسجمعهنامشخص16 اسفنندنا مشخصندارد تومان ۹۵,۰۰۰
start 6یک شنبه - سه شنبه18:00 -20:00بهمن 98نا مشخص10 تومان ۲۶۴,۰۰۰ تومان ۲۳۷,۶۰۰
TTCسه شنبه و چهارشنبه9:00-16:002و8و16 اسفندنا مشخصندارد تومان ۵۴۰,۰۰۰
English advance 1شنبه-چهارشنبه17:00-19:00بهمن 98نامشخص10 تومان ۴۰۸,۰۰۰ تومان ۳۶۷,۲۰۰
English Elementary 1یک شنبه - سه شنبه17:00-19:30بهمن 98نا مشخص10 تومان ۳۴۸,۰۰۰ تومان ۳۱۳,۰۰۰
English intermediate B2.2جمعه ها14:30 - 19:30بهمن 98نا مشخص10 تومان ۳۷۰,۰۰۰ تومان ۳۳۳,۰۰۰
English intermidiate 2یک شنبه - سه شنبه15:15-17:15بهمن 98نا مشخص10 تومان ۳۶۶,۰۰۰ تومان ۳۰۲,۴۰۰

                                                                                              برای ثبت نام بر روی عکس ها کلیک کنید