برگزاری دوره های آموزش حسابداری مجتمع فنی تهران

برگزاری دوره های آموزش حسابداری مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب با تدریس اساتید برجسته کشوری، برای علاقمندان به حسابداری.

امروزه دانش حسابداری و مدریت مالی یکی از مهم ترین علوم در تمام کشورهای توسعه یافته محسوب می شود و بسیار حائز اهمیت است.

به همین خاطر در این کشور ها، هم در فروشگاه های کوچک فردی به عنوان مسئول حسابداری (صندوق دار) مشغول بکار است هم در کمپانی های بزرگ افرادی به عنوان حسابدار یا مدیریت مالی مشغول بکار هستند.

درنتیجه مقدار ورودی و خروجی سرمایه چه در فروشگاه های کوچک و چه در کمپانی های بزرگ مشخص و شفاف برای صاحبان خواهد بود.

در ایران نیز با گذشت زمان حسابداری به یک حرفه مهم تبدیل شده است و تقریباً بیشتر مشاغل شرکتی و اداری و حتی فروشگاهی با این حرفه سر و کار دارند.

در دنیای امروزی مدریت مالی بهتر از قبل باشد در صد موفقیت و سودآوری آن شرکت، سازمان و یا فروشگاه بیشتر خواهد بود.

با توجه به اهمیت حسابداری، مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب قصد دارد دوره های آموزشی معتبری در این زمینه برگزار نماید.

دوره های آموزش حسابداری مجتمع فنی تهران

دوره های علوم مالی حسابداری مجتمع فنی تهران

دوره های علوم مالی حسابداری مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب شامل موارد زیر می شود:

  • دوره آموزش حسابداری صنعتی
  • دوره آموزش حسابداری کاربردی
  • دوره آموزش اظهارنامه مالیاتی

شما می توانید با حضور در این دوره ها گامی نو در زمینه یادگیری و یا متخصص شدن در حرفه حسابداری بردارید.

توجه داشته باشید مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب، پس از پایان برگزاری این دوره ها به هنرجویان مدرک معتبر و دو زبانه ی مجتمع فنی تهران را اعطا می کند.

 

ثبت نام در دوره ها

شما می توانید برای حضور در دوره های آموزش حسابداری مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب برروی ثبت نام کلیک نمایید تا شامل تخفیفات ویژه شوید.

همچنین می توانید با مراجعه به ساختمان مجتمع فنی تهران نمایندگی خیابان انقلاب، به صورت حضور در این دوره ها نام نویسی کنید.