برگزاری دوره آموزش سازمانی

برگزاری دوره آموزش سازمانی توسط مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب برترین و معتبرترین آموزشگاه ایران.

یکی ازموثر ترین و مهمترین منابع سازمان، نیروی انسانی می باشد توجه خاصي كه در دهه اخير در جهان به آموزشهاي تخصصی ضمن خدمت معطوف شده است؛

حاكي از اين حقيقت است كه اين آموزشها نقش مهمي در ارتقاء كيفيت خدمات ، محصولات و ابداع و نوع آوري دارد ومی تواند سازمان را پویا نماید.

با توجه به این که افراد اطلاعات و مهارتهایی که در دوره تحصیلات رسمی خود آموخته اند لزوماً نمی توانند تا پایان دوره خدمت ایشان در سازمان کارآمد و اثربخش باشند بنابراین راهکار اصلی برای کارآمدی و اثربخشی، (آموزش نیروی انسانی) است.

مناسب ترين روش آموزش در سازمان ها ، نهاد ها و بخش های خصوصی (دوره هاي آموزشي تخصصی و کاربردی كوتاه مدت) است.

 اين نوع آموزش بدين لحاظ حائز اهميت است كه در ماهيت برنامه ها، مطالب و محتواي درسي دانشپذیران علاوه بر ارتباط با حوزه مشاغل و وظایف و ارتقا دانش ، اهداف ذیل که در همه سازمان ها مشترک است پیگیری می شود.

دوره آموزش سازمانی

 

 اهداف کلان در آموزش سازمانی

 • هماهنگی و همسویی کارکنان با سازمان
 • ایجاد انگیزه، افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان
 • کاهش مشکلات ناشی از بروز حوادث احتمالی و ضایعات کاری
 • هماهنگ سازی دانش و توانایی نیروی انسانی در سازمان
 • کمک به تغییر و تحولات سازمانی
 • انطباق با شرایط، اوضاع و احوال اجتماعی
 • افزایش روحیه تعامل و همکاری در بین کارکنان سازمان
 • ارتقای دانش کارکنان به منظور هم افزایی در ایجاد ساختارهای مناسب جهت افزایش بهره وری

اهداف ضروری در آموزش نیروی انسانی

 • به روز بودن دانش افراد در تمام زمینه‌های مرتبط با فعالیت سازمان
 • پیچیدگی سازمان به دلیل گرایش به ساختار ماشینی
 • تغییر شغل یا جابجایی شغلی افراد سازمان
 • مشکلات در روابط متقابل انسانی و عدم همکاری افراد به دلیل ترجیح اهداف شخصی بر سازمانی
 • ارتقاء و ترفیع کارکنان واصلاح عملکرد شغلی
 • افزایش دانش و مهارت های کارکنان استخدامی جدید
 • نیازهای تخصصی و حرفه‌ای نیروی انسانی

 ماموریت آموزشی مجتمع فنی تهران

بهبود و ارتقا سطح کیفی آموزش های کاربردی و تخصصی در سطوح عالی توسط مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب برترین آموزشگاه ایران به عنوان بخشی از زنجیره تامین آموزش های کشور.

زبان انگلیسی شاه کلید دوره های تخصصی و مهارت شغلی

یکی از آموزش های مهم در ادارات و سازمانها با توجه ارتباطات بین المللی در حوزه کسب و کار و همچنین استفاده موثر از منابع به روز جهانی در زمینه دوره های تخصصی و کاربردی ،ارتقا سطح زبان کارکنان می باشد.

 امروزه با توجه به اینکه به کار گیری از  اینترنت و استفاده از نرم افزار های گوناگون در حوزه های مشاغل مسئله ای رایج است یادگیری زبان در تمامی سازمان ها خصوصی و دولتی نیازی ضروری احساس می شود.

اهداف کلان مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب

 1. کمک به ارتقای سطح دانش و فرهنگ در سازمان
 2. ایجاد زمینه مناسب برای افزایش کارکنان سازمان به آموزش عالی وآموزش های مهارتی مورد نیاز سازمان متبوع
 3. تعمیم و توسعه آموزش عالی کاربردی و تخصصی کوتاه مدت به ادارات و سازمان ها برای ارتقا دانش کارکنان حوزه سازمانی، کسب و کار و وظیفه ای
 4. ارائه آموزش در سطح مدیران ارشد، میانی، متخصصان فنی وکارکنان صف و ستاد و کارکنان عملیاتی
فرآیند آموزش درون سازمانی
 • ارسال درخواست توسط سازمانها جهت برگزاری دوره های آموزشی
 • هماهنگی جهت زمان و مکان دوره و افراد شرکت کننده
 • برگزاری دوره آموزش های سازمانی با منابع به روز آموزشی
 • برگزاری آزمون های ضروری و مورد نیاز دوره جهت ارزیابی موفقیت دانشپذیران
 • نظرسنجی پس از دوره به جهت سنجش میزان اثربخشی دوره