درس طراحی لباس پیشرفته

درس طراحی لباس پیشرفته در دوره آموزش طراحی لباس پیشرفته به هنرجویان آموزش داده می شود.

این درس پس از گذراندن آموزش طراحی لباس مقدماتی توسط اساتید مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب به هنرجویان آموزش داده می شود.

توضیحات

مدت دوره: 177ساعت

پیش نیاز: طراحی لباس مقدماتی

در ادامه سر فصل های درس طراحی لباس پیشرفته را برای شما بازگو می کنیم.

سرفصل درس طراحی لباس پیشرفته

پورتفلیو

  • طراحی یک کالکشن لباس و طراحی آلبوم به صورت پورتفلیو

نرم افزار مارولس 

  • آموزش نرم افزار مارولس   

مولاژ و حجم سازی

  • آموزش طراحی لباس بر اساس مولاژ

طراحی لباس 2 (استایلینگ )

  • آموزش تدابیر خطی  و  استایلینگ   

خلاقیت در پارچه سازی 

  • آموزش تکنیک های ساخت پارچه  سوزن دوزی ،چاپ

مخاطبان دوره طراحی لباس پیشرفته

صاحبان مزون، طراحان لباس، علاقه مندان به مد و فشندرس طراحی لباس پیشرفتهفضای آموزشی مناسب


درس طراحی لباس پیشرفته
تالار افتخارات


درس طراحی لباس پیشرفته
اساتید مجرب

[edsanimate_start entry_animation_type= “zoomIn” entry_delay= “1” entry_duration= “0.5” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “75” custom_css_class= “”][edsanimate_end] سابقه و مدارک معتبردرس طراحی لباس پیشرفته

میخواهم ثبت نام کنم         نیاز به مشاوره دارم

مجتمع فنی تهران