درس طراحی لباس مقدماتی

درس طراحی لباس مقدماتی جزو آموزش طراحی لباس مقدماتی می باشد و هنرجویان در این دوره آن را یاد می گیرند.

آموزش طراحی لباس مقدماتی ابتدایی ترین دوره در زمینه آموزش طراحی لباس می باشد.

توضیحات

مدت دوره: 150ساعت

پیش نیاز:ندارد

سرفصل درس طراحی لباس مقدماتی

 • مد و سبک شناسی
 • آموزش انواع  سبک های مد در دنیا
 •  طراحی کالکشن
 • طراحی یک مجموعه لباس با الهام از استوری برد
 •  طراحی مولاژ 1
 • طراحی لباس بر اساس مولاژ و حجم سازی
 • طراحی فیگور
 • آموزش طراحی از  اندام انسان
 •  مبانی هنرهای تجسمی
 • آموزش خط نقطه سطح شکل-ترکیب بندی و رنگ شناسی و مباحث رنگی
 •  طراحی لباس 1
 • آموزش  انواع یقه ، دامن آستین  و طراحی  و خلق  طرح جدید
 •  جنسیت سازی در طراحی لباس
 • آموزش  تکنیک های  رنگی  و جنسیت سازی

مخاطبان دوره آموزش طراحی لباس مقدماتی

صاحبان مزون، طراحان لباس، علاقه مندان به مد و فشندرس طراحی لباس مقدماتیفضای آموزشی مناسبدرس طراحی لباس مقدماتیتالار افتخاراتدرس طراحی لباس مقدماتیاساتید مجرب

درس طراحی لباس مقدماتی

سابقه و مدارک معتبر

میخواهم ثبت نام کنم         نیاز به مشاوره دارم