به نام خدا      

                                                           

                                                                                              رزومه علمی پژوهشی                                                                                          

 

 

مشخصات فردی:

 نام و نام خانوادگی : حامد قنبری

تاریخ تولد: 1370/05/22

                                                                                                                                                                                                                                  

1- سوابق آموزشی:

ردیف

نام موسسه

وضعیت همکاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

دروس تدریس شده

1

فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات)

قراردادی

1393/05/01

1393/07/01

ICDL  پیشرفته

2

شرکت کالاجم

قراردادی

1394/05/01

1394/07/01

Access  پیشرفته

3

شرکت توربو کمپرسورنفت

قراردادی

1394/04/01

1394/06/01

Word , Excel , Access Advance

4

مجتمع فنی تهران شعبه چیذر

قراردادی

1393/07/01

1395/12/30

ICDL

5

شرکت زیمنس

قراردادی

1395/04/01

1395/06/01

PowerPoint  پیشرفته

6

آموزشگاه Art Academy

قراردادی

1394/07/01

1394/09/01

CIW

 

2-  سوابق اجرایی ( مسئولیت ها ):

ردیف

عنوان  مسئولیت

سازمان / موسسه

سال(های)

1

طراح و مجری شبکه

Trade Power India

1392

2

طراح وب سایت

Trade Power India

1392

3

طراح و مجری شبکه

سهند پالایش

1392

 

3- عضویت در مجامع و انجمن های علمی :

www.barnamenevis.org

 

4- مهارت ها ( تسلط بر زبان های خارجی ، نرم افزار یا دستگاه):

زبان انگلیسی