مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: جلیل خلیل آذر

تاریخ تولد: 1362/11/10

 

مدارک تحصیلی:

 • کارشناسی نمایش – بازیگری
 • کارشناسی ارشد نمایش – کارگردانی
 • دکترای پژوهش هنر

 

سوابق آموزشی و شغلی:

 • استفاده از رايانه در طراحي صحنه، پرديس هنرهاي زيبای دانشگاه تهران( دانشكده هنرهاي نمايشي)
 • طراحي عروسك با رايانه، پرديس هنرهاي زيبای دانشگاه تهران ( دانشكده هنرهاي نمايشي)
 • آشنايي با كامپيوتر، پرديس هنرهاي زيبای دانشگاه تهران ( دانشكده هنرهاي نمايشي)
 • استفاده از رايانه در طراحي صحنه، دانشگاه هنر(دانشکده سینما- تئاتر)
 • آشنايي با كامپيوتر، پرديس هنرهاي زيبای دانشگاه تهران ( دانشكده هنرهاي تجسمی)
 • طراحي صحنه و ماكت سازي 1، دانشگاه هنر(دانشکده سینما- تئاتر)
 • مباني دكور و صحنه آرائي 2، دانشگاه هنر(دانشکده سینما- تئاتر)
 • طراحي صحنه و ماكت سازي 2، دانشگاه هنر(دانشکده سینما- تئاتر)
 • آرايش صحنه، دانشگاه هنر(دانشکده سینما- تئاتر)
 • روش تحقيق، آزاد اسلامي واحد تهران مركزي(دانشكده هنر و معماري)
 • AutoCAD, 3ds Max, V-Ray, Revit, Vue, Z_Brush، آموزشگاه برنا
 • AutoCAD, 3ds Max, V-Ray, Revit, Vue, Z_Brush، آموزشگاه پيشكسوتان
 • AutoCAD, 3ds Max, V-Ray, Revit, Vue, Z_Brush، آموزشگاه بنياد شهيد و امور ايثارگران
 • AutoCAD, 3ds Max, V-Ray, Revit, Vue, Z_Brush، آموزشگاه مير علوي
 • AutoCAD, 3ds Max, V-Ray, Revit, Vue, Z_Brush، كانون دانش انفورماتيك
 • AutoCAD, 3ds Max, V-Ray, Revit, Vue, Z_Brush، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
 • AutoCAD, 3ds Max, V-Ray, Revit, Vue, Z_Brush، آموزشگاه شريف
 • AutoCAD, 3ds Max, V-Ray, Revit, Vue, Z_Brush، آموزشگاه طليعه پرداز
 • AutoCAD, 3ds Max, V-Ray, Revit, Vue, Z_Brush، آموزشگاه فرجاد
 • AutoCAD, 3ds Max, V-Ray, Revit, Vue, Z_Brush، آموزشگاه صدر
 • AutoCAD, 3ds Max, V-Ray, Revit, Vue, Z_Brush، آموزشگاه آفاق علم
 • AutoCAD, 3ds Max, V-Ray, Revit, Vue, Z_Brush، دبيرستان و پيش دانشگاهي غيرانتفاعي سلام
 • AutoCAD, 3ds Max, V-Ray, Revit, Vue, Z_Brush، آموزشگاه اميران
 • AutoCAD, 3ds Max, V-Ray, Revit, Vue, Z_Brush، آموزشگاه انديشه گستر
 • AutoCAD, 3ds Max, V-Ray, Revit, Vue, Z_Brush، آموزشگاه پارس آرين
 • زمينه هاي هنري، پژوهشكده ي فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهی

 

سوابق دوره های تخصصی:

 • كارگاه آموزشي روش تحقيق در تئاتر (فرهاد ناظر زاده كرماني)، دبيرخانه سيزدهمين جشنواره بين اللملي تئاتر دانشگاهي ايران
 • كارگاه آموزشي روش تحقيق 1، باشگاه پژوهشگران جوان
 • كارگاه آموزشي روش تحقيق 2، باشگاه پژوهشگران جوان
 • كارگاه آموزشي SPSS ، باشگاه پژوهشگران جوان
 • كارگاه آموزشي آشنايي با مهارتهاي زندگي (سطح پايه)، باشگاه پژوهشگران جوان
 • كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي، باشگاه پژوهشگران جوان
 • كارگاه آموزشي كارآفريني، باشگاه پژوهشگران جوان
 • فن ترجمه، دانشگاه شهيد بهشتي
 • كارگاه آموزشي آشنايي با مقالات ISI ، باشگاه پژوهشگران جوان
 • كارگاه آموزشي مقاله نويسي ISI، باشگاه پژوهشگران جوان
 • كارگاه مقاله نويسي ISI، انجمن دانش آموختگان دانشگاه تربيت مدرس
 • كارگاه آموزشي جستجو در اينترنت، باشگاه پژوهشگران جوان
 • كارگاه آموزشي CV (رزومه نويسي)، باشگاه پژوهشگران جوان
 • كارور AutoCAD، سازمان فني و حرفه اي كشور
 • كارور 3Ds Max، سازمان فني و حرفه اي كشور
 • نقشه كشي عمومي ساختمان، سازمان فني و حرفه اي كشور
 • كارگاه روش تحقيق كيفي (دكتر پروين پرتوي)، معاونت پژوهشي دانشگاه هنر اصفهان

 

مجموعه مقالات:

 • بررسي نسبت نور، سايه و تاريكي با تئاتردر قبل و بعد از آدولف آپيا، نشر دانشگاه تهران، 1389
 • طراحي فضا و مكان در نمايشهاي سنتي- مذهبي ايران ؛ يك پيشنهاد، نشر دانشگاه تهران، 1391
 • تحليلي بر انديشه خلق فضا در صحنه پردازي جوزف اسووبودا، نشر دانشگاه تهران، 1392
 • بازتاب پديده ي بيگانه هراسي در نمايش نامه ي تاجر ونيزيِ ويليام شكسپير، نشر دانشگاه تهران، 1393
 • سوءتفاهم و ادراك زباني، انجمن هنرهاي نمايشي ايران، 1392
 • نور، سايه و تاريكي نشانه هايي به مثابة كُهن اُلگو، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده
 • هنر و معماري، 1389
 • مقايسه تطبيقي كارپرداخت هاي نور، سايه و تاريكي درمهمترين سبك هاي اجرايي تئاتر(رئاليسم،اكسپرسيونيسم، سمبوليسم)، نشر مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري، 1393

 

همایش های ملی:

 • انگيزه هاي شايعه پردازي و عوامل مؤثر بر رواح
 • شايعه پراكني، جليل خليل آذر- مرجان حسين زاده، باشگاه پژوهشگران جوان واحد تهران مركزي
 • راهكارهاي پيشگيري از رواج شايعه، وحيد معينی- جليل خليل آذر- پريسا طارمي، باشگاه پژوهشگران جوان واحد تهران مركزي

 

کتب تالیف شده/ ترجمه شده:

 • رويكرد نمايشي هنر عاشيقي، نشر اَفراز، 1389
 • كارگاه معماري، باشگاه پژوهشگران جوان، 1390
 • تراژدي جنگ، اصغر خليلي، جليل خليل آذر، ترجمه، 1390

 

طرحهاي پژوهشي:

 • آموزش كارگاهي نرم افزارهاي معماري به شيوه ي ابزار در پروژه، باشگاه پژوهشگران جوان، 1389
 • طراحي فضا و مكان در نمايشهاي سنتي- مذهبي ايران، پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي، 1390

 

مهارت ها و توانمندي ها:

 • زبان انگليسي، توانايي آموزش و فن ترجمه آن
 • تركي استانبولي، توانايي آموزش و فن ترجمه آن
 • فرانسه، توانايي آموزش در سطح راهنمايي و دبيرستان
 • كامپيوتر(3ds max, V-Ray, AutoCAD, Revit, Z-Brush, Photoshop, word, InDesign, Illustrator)