تکمیل ظرفیت مدیریت کافی شاپ

روزهای پنج شنبه

 ساعت: 10:30 الی 14:30

مدت دوره: 32 ساعت

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.