تکمیل ظرفیت مدیریت راه اندازی هتلداری

روزهای چهارشنبه

ساعت: 16:00 الی 20:00

مدت دوره: 80 ساعت

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.

تکمیل ظرفیت طراحی دکوراسیون داخلی مقدماتی
بیشتر بخوانید