تکمیل ظرفیت آموزش نرم افزار Revit

روزهای یکشنبه و سه شنبه

ساعت: 9:00 الی 14:00

مدت دوره: 60 ساعت

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید!

 

تکمیل ظرفیت آموزش دوره جامع محاسبات ساختمان توسط etabs & safe
بیشتر بخوانید