تکمیل ظرفیت آموزش تدوین با پریمیر (آنلاین)

روزهای شنبه و چهارشنبه

ساعت: 17:30 الی 20:30

مدت دوره: 48 ساعت

جهت ثبت نام کلیک نمایید