تکمیل ظرفیت آموزش الگوسازی و دوخت مقدماتی

روزهای پنجشنبه

ساعت: 09:00 الی 14:00

مدت دوره: 84 ساعت

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید

 

‫0/5 0 نظر