تخفیف مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب به مناسبت ماه مبارک رمضان ویژه دوره های آموزشی کاربردی ویژه بازار کار

تخفیف مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب به مناسبت ماه مبارک رمضان ویژه دوره های آموزشی کاربردی ویژه بازار کار