تاثیر معماری داخلی خانه بر آرامش ساکنین چیست؟

تاثیر معماری داخلی خانه بر آرامش ساکنین چیست؟

مقدمه :

از میان فضاهای پیرامون، خانه یکی از مهمترین فضای مرتبط با آدمی است،اولین فضایی است که آدمی احساس تعلق فضایی را در آن تجربه می کند. سکنی گزیدن به منزله " کاراکتر اصلی بودن" بیانگر میل و اشتیاق انسان ها برای تعلق به محیط است، این که در درون یک مکان حس راحتی و الفت بکنیم. مهمترین موضوعی که در ارتباط با مسکن باید مورد توجه قرار گیرد، انسان است . از این روی معنای هر اثر معماری به این وابسته است که این اثر تا چه اندازه آسایش، آرامش و رضایت مردم را تامین می کند و در پاسخ به نیازهای ایشان کارا ست.  تاثیراتی که انسان و محیط مسکن بر یکدیگر میگذارند متقابل بوده و زمانی که محیط، آرامش ذهنی را به مخاطب تزریق کند، متقابلا واکنش آرامش دهنده فرد را به دنبال می دارد.

 مسکن :

مسکن به دو صورت در خدمت انسان است. به او پناهگاهی می دهد تا آرامش را احساس کند و در آسایش به سر برد و دیگر اینکه حکم نقطه عطف فعالیت های او را در این جهان دارد بدیهی است که این دو کارکرد لازم و ملزوم یکدیگرند. تنها زمانی که خانه حس تعلق و آرامش خلق کند، انسان آن قدرت درونی را که برای به حرکت درآوردن نیاز دارد، به دست می آورد. مسکن باید بتواند شرایط لازم برای رشد افراد را فراهم آورد، یعنی هر یک از افراد بتوانند بر حسب نیازهای روحی، روانی و علایق خود، فضای مناسب و حریم لازم را برای انجام فعالیت ها و کسب آرامش وآسایش روانی بیابند.

درباره تاثیر معماری داخلی خانه بر آرامش ساکنین بیشتر بدانید!

معماری داخلی خانه :

معماری داخلی، هنر زندگی بخشیدن به رویا ها در یک سفر طوالنی است ،سفری که فرم و فضا،نور و رنگ و زیبایی را به ارمغان می اورد. عوامل معماری و محیطی تاثیر زیادی بر اولویت ها و رضایت از خانه دارد .معماری داخلی، ماهیت خود را از ارتباط با عوامل درونی انسان به دست می آورد. از این رو با روح انسان رابطه مستقیم تر و تاثیرات عمیق تری بر آن دارد.وجود یک خصوصیت مشترک به لحاظ رنگ، بافت، شکل و یا مصالح، در عناصر مختلف به کار رفته در خانه موجب هماهنگی بصری می شود . منظور از هماهنگی ، وجود نظم و تطابق میان تمام اجزای ظاهری است  .

آرامش :

آرامش اعضای خانواده کیفیت مهمی است که توجه به آن ضرورت بنیادین مسکن مطلوب است. انسان از جهات بسیاری به آرامش نیازمند است که این جهات ناشی از قلمروهای مختلف حیات انسانی است.آرامش با اصل اینکه چه اندازه یک مکان خوشایند است از معیارهای اصلی رضایتمندی و سرزندگی است .

تاثیر معماری داخلی خانه بر آرامش ساکنین و نور طبیعی 

زیبایی که به چشم می آید از پرتو نور و روشنایی است و گرنه در تاریکی ،زیبایی مفهومی  وجود ندارد.نور طبیعی یکی از عناصری است که در تغییر ماهیت فضای داخلی بنا تأثیر به مهمی دارد، و همواره به عنوان عنصری مهم و حیاتی در طراحی فضاها در نظر گرفته می شود .نور پردازی خوب در انسان احساس آسایش و امنیت به وجود می آورد و مانع از خستگی مفرط می شود، سبب می شود خانه محیطی امن و راحت برای اعضای خانواده باشد که بتوانند نیازهای فردی و خانواگی خود را در آن برطرف سازند و با بهره جویی از نور مناسب به آرامش برسند.

فضای سبز و تاثیر معماری داخلی خانه بر آرامش ساکنین

نگاه کردن به عناصر طبیعی در محیط های مسکونی، سرزندگی و دلپذیری محیط را بالا می برد.در سالهای اخیر مطالعات بسیاری درباره تاثیر محیطهای طبیعی بر خلق و خوی انسان صورت گرفته است. پژوهش ها نشان می دهند که تماشای مناظر طبیعی فشار روانی را کاهش می دهد، احساسات و حاالت خلقی مثبت را بر می انگیزد ، نشاط و شادابی به محیط می بخشد و می تواند بهبودی بیماران را سرعت بخشد. پژوهش ها نشان می دهند که تماشای مناظر طبیعی فشار روانی را کاهش می دهد، احساسات و حاالت خلقی مثبت را بر می انگیزد . طبیعت نمونه ای از نیاز غریزی می باشد که به دنبال کامرواسازی خویشتن است و قابل تعویض با چیز دیگری نیست.  جدا شدن فضای سکونت یا کار انسان ها از زمین و استقرار در ارتفاع، انسان را از طبیعت و زمین دور می کند. این دوری پایدار نیست و خیلی زود انسان برج نشین به جستجوی گم گشته خود می پردازد. سکنه ساختمان های بلند، علی رغم داشتن آخرین امکانات امروزه، زندگی در یک خانه دارای حیاط و باغچه را آرزو می کنند .

معماری داخلی خانه و استفاده از آب در آن:

آب، عنصری است که کیفیت حسی مکان را تشدید می کند. کمتر مکانی را می توان تصور کرد که کیفیت فضایی و مکانی با اضافه شدن آب، افزایش نیابد و بنا به گفته افلاطون آب مایع ای است که همه چیز را محقق می سازد . آب به محیط طراوت و سرزندگی می بخشد و حس دعوت کنندگی به مکان را به مردم القا می کند.

نتیجه گیری :

تاثیر معماری داخلی خانه بر آرامش ساکنین چیست؟

برای درک بهتر تاثیر معماری داخلی خانه بر آرامش ساکنین بهتر است بدانید که،از میان فضاهای پیرامون، خانه یکی از مهمترین فضای مرتبط با آدمی است،اولین فضایی است که آدمی احساس تعلق فضایی را در آن تجربه می کند. سکنی گزیدن به منزله ” کاراکتر اصلی بودن” بیانگر میل و اشتیاق انسان ها برای تعلق به محیط است، این که در درون یک مکان حس راحتی و الفت بکنیم. مهمترین موضوعی که در ارتباط با مسکن باید مورد توجه قرار گیرد، انسان است . از این روی معنای هر اثر معماری به این وابسته است که این اثر تا چه اندازه آسایش، آرامش و رضایت مردم را تامین می کند و در پاسخ به نیازهای ایشان کارا ست.  تاثیراتی که انسان و محیط مسکن بر یکدیگر میگذارند متقابل بوده و زمانی که محیط، آرامش ذهنی را به مخاطب تزریق کند، متقابلا واکنش آرامش دهنده فرد را به دنبال می دارد.

مسکن :

مسکن به دو صورت در خدمت انسان است. به او پناهگاهی می دهد تا آرامش را احساس کند و در آسایش به سر برد و دیگر اینکه حکم نقطه عطف فعالیت های او را در این جهان دارد بدیهی است که این دو کارکرد لازم و ملزوم یکدیگرند. تنها زمانی که خانه حس تعلق و آرامش خلق کند، انسان آن قدرت درونی را که برای به حرکت درآوردن نیاز دارد، به دست می آورد. مسکن باید بتواند شرایط لازم برای رشد افراد را فراهم آورد، یعنی هر یک از افراد بتوانند بر حسب نیازهای روحی، روانی و علایق خود، فضای مناسب و حریم لازم را برای انجام فعالیت ها و کسب آرامش وآسایش روانی بیابند.

دوره آموزش سی شارپ
بیشتر بخوانید

دوره آموزشی طراحی دکوراسیون دز مجتمع فنی تهران شعبه انقلاب برگذار می شود.

درباره تاثیر معماری داخلی خانه بر آرامش ساکنین بیشتر بدانید!

درباره تاثیر معماری داخلی خانه بر آرامش ساکنین بیشتر بدانید!معماری داخلی خانه :

معماری داخلی، هنر زندگی بخشیدن به رویا ها در یک سفر طوالنی است ،سفری که فرم و فضا،نور و رنگ و زیبایی را به ارمغان می اورد. عوامل معماری و محیطی تاثیر زیادی بر اولویت ها و رضایت از خانه دارد .معماری داخلی، ماهیت خود را از ارتباط با عوامل درونی انسان به دست می آورد. از این رو با روح انسان رابطه مستقیم تر و تاثیرات عمیق تری بر آن دارد.وجود یک خصوصیت مشترک به لحاظ رنگ، بافت، شکل و یا مصالح، در عناصر مختلف به کار رفته در خانه موجب هماهنگی بصری می شود . منظور از هماهنگی ، وجود نظم و تطابق میان تمام اجزای ظاهری است  .

آرامش :

آرامش اعضای خانواده کیفیت مهمی است که توجه به آن ضرورت بنیادین مسکن مطلوب است. انسان از جهات بسیاری به آرامش نیازمند است که این جهات ناشی از قلمروهای مختلف حیات انسانی است.آرامش با اصل اینکه چه اندازه یک مکان خوشایند است از معیارهای اصلی رضایتمندی و سرزندگی است .

تاثیر معماری داخلی خانه بر آرامش ساکنین و نور طبیعی

زیبایی که به چشم می آید از پرتو نور و روشنایی است و گرنه در تاریکی ،زیبایی مفهومی  وجود ندارد.نور طبیعی یکی از عناصری است که در تغییر ماهیت فضای داخلی بنا تأثیر به مهمی دارد، و همواره به عنوان عنصری مهم و حیاتی در طراحی فضاها در نظر گرفته می شود .نور پردازی خوب در انسان احساس آسایش و امنیت به وجود می آورد و مانع از خستگی مفرط می شود، سبب می شود خانه محیطی امن و راحت برای اعضای خانواده باشد که بتوانند نیازهای فردی و خانواگی خود را در آن برطرف سازند و با بهره جویی از نور مناسب به آرامش برسند.

لزوم یادگیری الگوریتم برای ورود به برنامه نویسی
بیشتر بخوانید

فضای سبز و تاثیر معماری داخلی خانه بر آرامش ساکنین

نگاه کردن به عناصر طبیعی در محیط های مسکونی، سرزندگی و دلپذیری محیط را بالا می برد.در سالهای اخیر مطالعات بسیاری درباره تاثیر محیطهای طبیعی بر خلق و خوی انسان صورت گرفته است. پژوهش ها نشان می دهند که تماشای مناظر طبیعی فشار روانی را کاهش می دهد، احساسات و حاالت خلقی مثبت را بر می انگیزد ، نشاط و شادابی به محیط می بخشد و می تواند بهبودی بیماران را سرعت بخشد. پژوهش ها نشان می دهند که تماشای مناظر طبیعی فشار روانی را کاهش می دهد، احساسات و حاالت خلقی مثبت را بر می انگیزد . طبیعت نمونه ای از نیاز غریزی می باشد که به دنبال کامرواسازی خویشتن است و قابل تعویض با چیز دیگری نیست.  جدا شدن فضای سکونت یا کار انسان ها از زمین و استقرار در ارتفاع، انسان را از طبیعت و زمین دور می کند. این دوری پایدار نیست و خیلی زود انسان برج نشین به جستجوی گم گشته خود می پردازد. سکنه ساختمان های بلند، علی رغم داشتن آخرین امکانات امروزه، زندگی در یک خانه دارای حیاط و باغچه را آرزو می کنند .

برای مطالعه بیشتر : دوره های کارآفرین

معماری داخلی خانه و استفاده از آب در آن:

آب، عنصری است که کیفیت حسی مکان را تشدید می کند. کمتر مکانی را می توان تصور کرد که کیفیت فضایی و مکانی با اضافه شدن آب، افزایش نیابد و بنا به گفته افلاطون آب مایع ای است که همه چیز را محقق می سازد . آب به محیط طراوت و سرزندگی می بخشد و حس دعوت کنندگی به مکان را به مردم القا می کند.

دوره دستیار دندانپزشک
بیشتر بخوانید

نتیجه گیری :

خانه در معنای محتوایی خود با مفاهیمی همچون آسایش، آرامش، امنیت روح و روان و محلی که این نیازها را تحقق می بخشد همراه است. امروزه بسیاری از خانه ها فاقد ارزش های معمارانه و ویژگی های الزم برای برآوردن نیازهای انسان است. احساس آرامش از سکونت ساختار پیچیده ای دارد که تحت تاثیر انواع متغیرهای محیطی است در این مقاله به جست و جوی تاثیر متغیرهای محیطی بر میزان آرامش ساکنین خانه های آپارتمانی پرداخته شد با عنایت به پژوهش صورت گرفته می توان نتیجه گرفت که هر قدر احساس رضایت از عوامل محیطی مجتمع باالتر رود تاثیر بیشتری بر افزایش آرامش ساکنین دارد. لذا جهت بالا بردن تاثیر مثبت عوامل محیطی خانه بر آرامش ساکنین می بایست حضور عناصر طبیعی مثل فضای سبز،نور طبیعی، فضای باز را افزایش داد. چرا که هرقدر احساس رضایت افراد از محیط بیشتر شود، افراد احساس تعلق خاطر بیشتری نسبت به آن محیط نموده و نهایتا از بودن در آن محیط احساس آرامش بیشتری می کنند.

برای درک بیشتر تاثیر معماری داخلی خانه بر آرامش ساکنین و انجام ایده های جدید در دکوراسیون داخلی می توانید در دوره های آموزش طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مجتمع فنی تهران شعبه انقلاب که زیر نظر بهترین و با بهترین متدهای آموزشی برگذار می شود شرکت نمائید.