برگزاری دوره آموزش های سازمانی

برگزاری دوره آموزش های سازمانی توسط مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب، معتبرترین آموزشگاه ایران.

باتوجه به اینکه آموزش یکی از اثرگذارترین عوامل در تغییر رفتار و ارتقاء مهارت، توسعه تخصصی، بینش و نگرش منابع انسانی و تحول سازمانی است.

و اینکه اکنون ساختن نظام اداری مطلوب و کارآمد تا حد زیادی می تواند از راه آموزش مبتنی بر نیاز های حال و آینده میسر گردد.

مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب معتبرترین آموزشگاه تهران و ایران، با همکاری اساتید برجسته کشور دوره های آموزش سازمانی برگزار می کند.

سازمان ها می توانند با استفاده از دوره های آموزش سازمانی مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب، درجهت پیشرفت و ارتقاء مهارت کارمندان خود گامی نو در این زمینه بردارند.

برگزاری دوره آموزش های سازمانی

ویژگی دوره آموزش های سازمانی مجتمع فنی تهران

 • امکان تدوین سرفصل های آموزشی مبتنی بر نیاز های هر سازمان
 • تامین پکیج های آموزشی مناسب برای هر دوره یا سمینار
 • برگزاری دوره های آموزش سازمانی متناسب با زمان های مورد نظر سازمان
 • برگزاری دوره های آموزش سازمانی در محل سازمان یا شرکت
 • همکاری با اساتید برجسته کشوری و باسابقه درجهت تدریس و انتقال تجربیات تخصصی آنان

دوره های مورد نیاز کامندان سازمان ها

حال این سوال پیش می آید که آیا هر سازمانی به موازات عملکرد خود تبعاً به آموزش های مجزا و تخصصی احتیاج دارد؟ جواب بله است.

از این رو دوره های آموزش سازمانی مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب به دو دسته تقسیم می شوند:

 1. دوره های آموزش سازمانی کوتاه مدت
 2. دوره های آموزش سازمانی بلند مدت

دوره های آموزش سازمانی کوتاه مدت خود دارای زیر مجموعه های زیر می باشند:

 1. دوره های آموزشی شغلی
 2. دوره های آموزشی توجیهی
 3. دوره های آموزشی بهبود مدریتی
 4. دوره های آموزشی مدیریتی

اما همه سازمان ها دارای دوره های مشترکی می باشند که پایه ی شغلی کارمندان را به آن ها آموزش می دهند.

نیاز های آموزشی مشترک بین سازمان ها

 • اصول و فنون گفتگو
 • دوره ICDL مقدماتی
 • دوره ICDL پیشرفته
 • دوره افزایش مهارت های برقراری ارتباط موثر
 • اصول و فنون گزارش نویسی و کاتبات اداری
 • دوره مدیریت زمان

تقریبا بیشتر سازمان ها به کارمندانی با مهارت های بالا نیاز دارند تا روند کاری و مدیریتی خوبی برقرار باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد برگزرای دوره آموزش های سازمانی توسط مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب با شماره تلفن های 66929920 – 6693337 تماس حاصل فرمایید.