سامانه حاضر در راستای اجرائی ساختن مفاد توافق نامه متعدد فی ما بین بنیاد شهید و امور ایثارگران و مجتمع فنی تهران جهت ارتقاع سطح دانش و مهارت ایثارگران و پرسنل خدوم بنیاد طراحی و راه اندازی گردیده است.

[ultimate_modal btn_size=”lg” btn_bg_color=”#03a9f4″ btn_bg_hover_color=”#8bc34a” btn_text=”ثبت نام در سامانه آموزش بنیاد شهید” modal_size=”block” modal_style=”overlay-zoomin” overlay_bg_color=”#87cad3″ overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]

[contact-form-7 id=”14279″ title=”ثبت نام در سامانه”]

[/ultimate_modal]

 

گروه اول شامل : همسر و فرزندان معظم شهدا ، با وضعیت شغلی بیکار ، جانبازان و آزادگان 1 سال اسارت و بالاتر با وضعیت شغلی بیکار.

گروه دوم شامل: پرسنل بنیاد، اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و همسر و فرزندان گرامی ایشان.

گروه سوم شامل: تمام ایثارگرانی که خارج از مشمولین گروه اول می باشند.

 

ایثارگران گروه اول: پس از پرداخت ودیعه می توانند نسبت به انتخاب یکی از دوره های آموزشی مجتمع اقدام و از کمک هزینه های بنیاد  تا سقف 20 ملیون ریال پس از کسر تخفیف بهره مند گردند.

نکته اول: مابه التفاوت هزینه دوره ها ی بیش از 20 ملیون ریال توسط خود ایثارگر بایستی پرداخت گردد.

نکته دوم: ایثارگران محدودیتی در انتخاب دوره های آموزشی نداشته لکن بایستی انتخاب دوره در راستای اشتغال ایشان صورت گیرد.

نکته سوم: احراز ایثارگری، تائید وضعیت شغلی، رعایت سقف تخفیفات بر عهده بنیاد می باشد که پس از ثبت نام نهایی با هماهنگی مجتمع و بنیاد اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

نکته چهارم: پس از پایان دوره ها ی آموزشی ایثارگران گروه اول بایستی جهت اخذ اصل گواهی آموزشی خود و استرداد ودیعه پرداختی، (مبلغ 100 هزار تومان) به بنیاد محل پرونده مراجعه نمایند.

مشمولین گروه اول می بایست پس از ثبت نام اولیه در سامانه اختصاصی بنیاد و مبلغ 100 هزارتومان به عنوان ودیعه نسبت به اخذ معرفی نامه از حوزه اشتغال بنیاد محل پرونده و اقدام و تصویر رنگی آن را در سامانه مزبور در محل مربوطه بارگزاری نمایند.

مشمولین گروه دوم: نیازی به پرداخت ودیعه نبوده و  تنها اخذ معرفی نامه از اداره منابع انسانی بنیاد محل خدمتی و  بارگزاري در سامانه اختصاصي بنياد فرآيند ثبت نام ايشان نهايي مي گردد.

مشمولین گروه سوم: نيازي به پرداخت وديعه و اخذ معرفي نامه از بنياد نمي باشد و پس از ثبت نام نهايي با كد ملي و انتخاب دوره آموزشي مورد نظر توسط ايثارگر ، مجتمع از طريق استعلام كد ملي متقاضيان از بنياد ، وضعيت ايثارگري ايشان را احراز مي نمايد

متقاضيان مشمولین گروه دوم و سوم ، بعد از ثبت نام نهايي و پرداخت كل هزينه دوره پس از كسر تخفيف ، نسبت به شركت در دوره هاي انتخابي و آزمون پاياني اقدام و اصل گواهي آموزشيِ خود را مستقيماً از مجتمع دريافت خواهند نمود.

متقاضيان بهره مندي از خدمات آموزشي مندرج در توافق نامه منعقده فيمابين بنياد شهيد و امور ايثارگران و مجتمع فني تهران جهت ثبت نام لازم است به سامانه اختصاصي بنياد از اینجا ورود نمایند  

[ultimate_modal btn_size=”lg” btn_bg_color=”#03a9f4″ btn_bg_hover_color=”#8bc34a” btn_text=”ثبت نام در سامانه آموزش بنیاد شهید” modal_size=”block” modal_style=”overlay-zoomin” overlay_bg_color=”#87cad3″ overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]

[contact-form-7 id=”14279″ title=”ثبت نام در سامانه”]

[/ultimate_modal]

 

تخفيفات مورد توافق به شرح جدول پيوست 1 مي باشد و بايستي معرفي نامه مربوطه براي متقاضيان با درنظر

گرفتن نوع ايثارگري ، وضعيت شغلي و رعايت سقف تخفيف صادر گردد.

 

[ultimate_modal btn_size=”lg” btn_bg_color=”#03a9f4″ btn_bg_hover_color=”#8bc34a” btn_text=”ثبت نام در سامانه آموزش بنیاد شهید” modal_size=”block” modal_style=”overlay-zoomin” overlay_bg_color=”#87cad3″ overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]

[contact-form-7 id=”14279″ title=”ثبت نام در سامانه”]

[/ultimate_modal]