نرم افزارهای مهندسی عمران

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف ظرفیت مبلغ
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی50یک شنبه - سه شنبه17:30-20:3099/03/27دارددارد تومان ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE - سطح مقدماتی120پنج شنبه- 20:30- 14:3099/05/26دارددارد تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۶۵,۰۰۰

مقدمه

عمران یا رشته های عمرانی یکی از رشته های پراهمیت وجذاب در مجموعه رشته های علوم ریاضی و فنی هست که پیشرفت سریع جوامع و نیاز های روز افزون آنها به انجام طرحهای مختلف عمرانی از یک طرف و رشد و توسعه علوم مختلف از طرف دیگر،تا با یک برنامه ریزی درست و پرورش استعداد های جوانان گامی بلند در جهت ارتقا و ترقی جامعه برداشته شود.

هدف از این دوره تربیت نیروهای متخصص است که بتوانند در پروژه های مختلف عمرانی در زمینه های ساختمان سازی ، راه سازی،پل سازی،برج سازی سازه ها و بناهای آبی و غیره مسوولیت طراحی ، محاسبه ، اجراو نظارت براجرا را بر عهده گیرند.
و با توجه به رشته های مرتبط در مجتمع فنی تهران نماینگی انقلاب میتوانید اطلاعات خود را در این زمینه ها بالا ببرید و داده های خود را در بازار کار مرتبط استفاده کنید.

 

عمران
طراحی و اجرای برنامه های عمرانی و مطالعات مربوط به زمین مستلزم وجود اطلاع دقیق مهندسی(مسطحاتی،ارتفاعی،چگونگی) به صورت نقشه های گوناگون (ترسیمی،رقمی،تصویری)از منطقه مورد نظر است . مجموعه نقشه برداری پاسخگوی این نیاز ها به گونه ای هماهنگ با دیگر رشته های عمرانی استو هدفش  تربیت افرادی است که آگاهی علمی کافی و مهارت فنی لازم را در زمینه عمران داشته باشند.

متره و برآوردعبارات است؛از محاسبه و اندازه گیری مقادیر مصالح مورد نیاز ،برای اجرای یک پروژه یا محایبه مقادیر مصالح به کار رفته و مصرف شده در یک پروژهاجراشده”
معمولا این نوع محاسبات و تحلیل ها، در یک سری جدول های خاص انجام میگیرد که جدول های صورت وضعیت (جدول ریز متره ،خلاصه متره ،و….) نامیده میشود.
 افرادی که این نوع محاسبات را انجام میدهند، مترور نامیده میشوند.

تعریف صورت وضعیت نویسی و ایجاد شناخت کلی نسبت به این موضوع به مفاد شرایط عمومی پیمان مراجعه میکنیم .طبق بند “الف” شرایط عمومی پیمان ،در آخر هر ماه ،پیمانکار وضعیت کار های انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را که طبق نقشه های اجرایی،دستور کارها و صورت جلسه است ، اندازه گیری می نماید و مقدار مصالح و تجهیزات پای کار را تعیین می کند سپس براساس فهرست بهای منظم به پیمان ،مبلغ صورت وضعیت را محاسبه کرده وآن را تسلیم مهندس ناظر می نمایدو مقدار مصالح و تجهیزات  پای کار را تعیین می کند سپس بر اساس فهرست بهای منظم به پیمان . مبلغ صورت وضعیت را محاسبه کرده و آن را تسلیم مهندس ناظر می نماید . مهندس مشاور صرت وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق یا اسناد و مدارک پیمان، کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح می نماید.

متره و برآورد به انگلیسی (Quantity surveying and estimating)  به فرایند اندازه‌گیری مقدار مصالح مورد نیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح به کار رفته در یک پروژه اجرا شده گفته می‌شود.

این اندازه‌گیری‌ها و آنالیزها معمولاً در جدول‌هایی خاص انجام می‌گیرند که به آن‌ها صورت وضعیت (Situation) گفته می‌شود. متره و برآورد یکی از زیرمجموعه‌های مدیریت پروژه است. به افراد شاغل در این حرفه مترور گفته می‌شود.

یک مترور باید درک خوبی از روش‌های ساخت و ساز و هزینه این روش‌ها داشته باشد. متره جهت محاسبه مقادیر و برآورد جهت پیش‌بینی قیمت اجرای پروژه‌های عمرانی کاربرد دارد.

 

مطالب آموزشی در دوره متره، برآورد و صورت‌وضعیت‌نویسی:

مقدمه و تعاريف

تعریف متره تعریف برآورد، انواع متره باز، بسته

اهمیت متره و برآورد قبل و بعد از اجرا

آشنائی با نقشه خوانی و بررسی اسناد و مدارک پيمان

شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان

تاییدات و تعهدات پیمانکار

تاییدات و اختیارات کارفرما

وظایف مشاور

تضمین حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار

پیش‌پرداخت

صورت‌مجلس، دستورکار، AsBuilt و .

تهيه و تنظيم ليست های متره و نحوه بر آورد

صورت‌وضعیت‌نویسی (تهيه و تنظيم صورت وضعيت از اسناد و مدارک و صورتجلسات)

بخشنامه‌ها

انجام متره و برآورد و تنظیم صورت وضعیت در قالب یک پروژه عملی همراه با تفسیر و تشریح کلیه فصول آخرین نسخه فهرست بهاء ابنیه

متره و برآورد در چرخه پروژه‌های عمرانی

امور پیمانکاری و کارگاهی

انواع شرکت‌های پیمانکاری

روابط مالی بین کارفرما و پیمانکار

مناقصه و انواع آن

تعدیل و تاخیرات

آشنایی کلی با برنامه زمانبندی

آموزش تکنیک‌های اتوکد و اکسل در متره بر‌آورد

کار با لیسپ‌ها و ماکروها