[edsanimate_start entry_animation_type= “bounceIn” entry_delay= “0” entry_duration= “0.5” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “load” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]همه چیز در کنترل شماست[edsanimate_end]

امروزه با گسترش کامپیوتر در تمامی ابعاد زندگی انسان ها و الزام شرکت ها و سازمان ها برای استفاده از این فناوری به منظور امکان رقابت با سایر شرکتها و توان پاسخ گویی به نیاز مشتریان، شبکه هم به عنوان یک مفهوم اساسی در کنار کامپیوتر توسعه پیدا کرده است و هر کجا که تعداد کامپیوتر ها از یک دستگاه بیشتر می شود، به شبکه نیاز است. بنابراین برای کارشناس شبکه در همه جا کار وجود دارد اما این کار به شکل های متفاوت انجام می شود. شبکه های کامپیوتری در مقیاس های مختلفی وجود دارند:

شبکه های محلی (LAN)

شبکه های شهری (MAN) 

شبکه های گسترده (WAN)

پیاده سازی و مدیریت هر گروه از شبکه ها نیاز به تخصص های مختلف دارد.

طراحی شبکه های کامپیوتری به دو بخش زیرساخت (Backbone) و سرویس (Service) تقسیم میشود. در این مرحله کارشناسان شبکه باید با توجه به نیاز فعلی سازمان و پیش بینی رشد شبکه در آینده در بخش زیرساخت، بستر ارتباط و انتقال داده (نوع مدیا برای انتقال اطلاعات، روترها، سوئیچ ها و …) را طراحی کنند. پس از اینکه زیر ساخت شبکه طراحی و ایجاد شد، باید توسط کارشناسان شبکه، در بخش سرویس، سیستم عامل و نرم افزارهای مورد نیاز (سرور و کلاینت) روی کامپیوترهای موجود در شبکه نصب و پس از پیکربندی و راه اندازی سرویس های مورد نیاز سازمان، سطوح دسترسی کاربران نیز مشخص شود.

بخشی که ارتباطات فیزیکی شبکه را تامین میکند و هیچگونه تنظیماتی در آن بخش وجود ندارد (کابل کشی، داکت کشی، نصب تجهیزات داخل رک و …) اصطلاحا بخش پسیو (Passive) نامیده میشود. بخشی که شامل انجام تنظیمات تجهیزات مختلف شبکه (تنظیم سرور، کلاینت، روتر، سوییچ، فایروال و …) میشود، اصطلاحا بخش اکتیو (Active) نامیده میشود.

اما این شروع کار است. پس از انجام کارهای فوق باید متخصصان شبکه، دائما بر روند اجرای صحیح کارها در شبکه نظارت داشته باشند تا جلوی بروز مشکلات احتمالی را بگیرند. ناگفته پیداست که هر چقدر دامنه فعالیت شبکه وسیعتر باشد به تعداد نیروی پشتیبان بیشتر و تخصص های مختلف نیاز خواهد داشت.

یک متخصص شبکه های کامپیوتری باید به مباحث سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط به شبکه کاملا تسلط داشته باشد. خیلی از افراد ترجیح میدهند بجای اینکه مباحث فوق را از طریق آموزشهای دانشگاهی فرا بگیرند، مهارتهای مورد نیاز را از طریق شرکت در دوره های آموزشی موسسات آموزش خصوصی تخصص مورد نیاز را فرا بگیرند.

در سازمانهایی که شبکه بزرگتر و ساخت یافته تری دارند، مسئولیت رسیدگی به شبکه به صورت عمومی بین دو تیم تقسیم میشود.

۱ – Helpdesk: مسئولیت این تیم رسیدگی به سیستمهای کلاینت در شبکه میباشد. اعضای این تیم میبایست مسلط به انجام کارهای پسیو و بخش اکتیو در حد پایه تا متوسط باشند.

۲ – Admin: مسئولیت این تیم رسیدگی به تجهیزات سرویس دهنده شبکه میباشد. (سرورها، سوییچ ها، روترها، فایروالها و …) بسته به شرایط نیاز سازمان درصورت تفکیک تخصصی ساختار مدیریت شبکه، ادمین میبایست یا فقط مسلط به سرویس های شبکه، یا مسلط به زیرساخت شبکه و یا گاها هر دو بخش باشد.

[edsanimate_start entry_animation_type= “bounceInRight” entry_delay= “0” entry_duration= “1” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “load” scroll_offset= “” custom_css_class= “motivation_land “]

امروزه با گسترش کامپیوتر در تمامی ابعاد زندگی انسان ها و الزام شرکت ها و سازمان ها برای استفاده از این فناوری به منظور امکان رقابت با سایر شرکتها و توان پاسخ گویی به نیاز مشتریان، شبکه هم به عنوان یک مفهوم اساسی در کنار کامپیوتر توسعه پیدا کرده است و هر کجا که تعداد کامپیوتر ها از یک دستگاه بیشتر می شود، به شبکه نیاز است. بنابراین برای کارشناس شبکه در همه جا کار وجود دارد اما این کار به شکل های متفاوت انجام می شود. شبکه های کامپیوتری در مقیاس های مختلفی وجود دارند:

شبکه های محلی (LAN)

شبکه های شهری (MAN) 

شبکه های گسترده (WAN)

پیاده سازی و مدیریت هر گروه از شبکه ها نیاز به تخصص های مختلف دارد.

طراحی شبکه های کامپیوتری به دو بخش زیرساخت (Backbone) و سرویس (Service) تقسیم میشود. در این مرحله کارشناسان شبکه باید با توجه به نیاز فعلی سازمان و پیش بینی رشد شبکه در آینده در بخش زیرساخت، بستر ارتباط و انتقال داده (نوع مدیا برای انتقال اطلاعات، روترها، سوئیچ ها و …) را طراحی کنند. پس از اینکه زیر ساخت شبکه طراحی و ایجاد شد، باید توسط کارشناسان شبکه، در بخش سرویس، سیستم عامل و نرم افزارهای مورد نیاز (سرور و کلاینت) روی کامپیوترهای موجود در شبکه نصب و پس از پیکربندی و راه اندازی سرویس های مورد نیاز سازمان، سطوح دسترسی کاربران نیز مشخص شود.

بخشی که ارتباطات فیزیکی شبکه را تامین میکند و هیچگونه تنظیماتی در آن بخش وجود ندارد (کابل کشی، داکت کشی، نصب تجهیزات داخل رک و …) اصطلاحا بخش پسیو (Passive) نامیده میشود. بخشی که شامل انجام تنظیمات تجهیزات مختلف شبکه (تنظیم سرور، کلاینت، روتر، سوییچ، فایروال و …) میشود، اصطلاحا بخش اکتیو (Active) نامیده میشود.

اما این شروع کار است. پس از انجام کارهای فوق باید متخصصان شبکه، دائما بر روند اجرای صحیح کارها در شبکه نظارت داشته باشند تا جلوی بروز مشکلات احتمالی را بگیرند. ناگفته پیداست که هر چقدر دامنه فعالیت شبکه وسیعتر باشد به تعداد نیروی پشتیبان بیشتر و تخصص های مختلف نیاز خواهد داشت.

یک متخصص شبکه های کامپیوتری باید به مباحث سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط به شبکه کاملا تسلط داشته باشد. خیلی از افراد ترجیح میدهند بجای اینکه مباحث فوق را از طریق آموزشهای دانشگاهی فرا بگیرند، مهارتهای مورد نیاز را از طریق شرکت در دوره های آموزشی موسسات آموزش خصوصی تخصص مورد نیاز را فرا بگیرند.

در سازمانهایی که شبکه بزرگتر و ساخت یافته تری دارند، مسئولیت رسیدگی به شبکه به صورت عمومی بین دو تیم تقسیم میشود.

1 – Helpdesk: مسئولیت این تیم رسیدگی به سیستمهای کلاینت در شبکه میباشد. اعضای این تیم میبایست مسلط به انجام کارهای پسیو و بخش اکتیو در حد پایه تا متوسط باشند.

2 – Admin: مسئولیت این تیم رسیدگی به تجهیزات سرویس دهنده شبکه میباشد. (سرورها، سوییچ ها، روترها، فایروالها و …) بسته به شرایط نیاز سازمان درصورت تفکیک تخصصی ساختار مدیریت شبکه، ادمین میبایست یا فقط مسلط به سرویس های شبکه، یا مسلط به زیرساخت شبکه و یا گاها هر دو بخش باشد.

[edsanimate_end]

[edsanimate_start entry_animation_type= “bounceInLeft” entry_delay= “0” entry_duration= “1” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “75” custom_css_class= “back_row”]

:مخاطبان دوره

علاقه مندان به یادگیری شبکه، دانشجویان کامپیوتر و علوم وابسته

[edsanimate_end]

[edsanimate_start entry_animation_type= “bounceInDown” entry_delay= “0” entry_duration= “1” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “75” custom_css_class= “”][aparat id=”jEqMf”][edsanimate_end]

[edsanimate_start entry_animation_type= “bounceInRight” entry_delay= “0” entry_duration= “1.5” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “75” custom_css_class= “”]چرا این دوره با ما[edsanimate_end]

[edsanimate_start entry_animation_type= “zoomIn” entry_delay= “1” entry_duration= “0.5” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “75” custom_css_class= “”][edsanimate_end]فضای آموزشی مناسب

[edsanimate_start entry_animation_type= “zoomIn” entry_delay= “1” entry_duration= “0.5” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “75” custom_css_class= “”][edsanimate_end]تالار افتخارات

[edsanimate_start entry_animation_type= “zoomIn” entry_delay= “1” entry_duration= “0.5” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “75” custom_css_class= “”][edsanimate_end]اساتید مجرب

[edsanimate_start entry_animation_type= “zoomIn” entry_delay= “1” entry_duration= “0.5” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “75” custom_css_class= “”][edsanimate_end]
سابقه و مدارک معتبر

[edsanimate_start entry_animation_type= “bounceInLeft” entry_delay= “0” entry_duration= “1” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “75” custom_css_class= “”]میخواهم ثبت نام کنم         نیاز به مشاوره دارم[edsanimate_end]