آموزش مدیریت کافی شاپ باریستا راه اندازی دسر آشپزی ملل سس نوشیدنی های سرد و گرم مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب

آموزش مدیریت کافی شاپ باریستا راه اندازی دسر آشپزی ملل سس نوشیدنی های سرد و گرم مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب