آموزش حسابداری با نرم افزار

آموزش حسابداری با نرم افزار یکی از دوره هایی است که مخاطبین بسیار زیادی دارد و امروز کار با نرم افزار در جامعه رواج پیدا کرده است.

نرم افزارهای بسیار زیادی در مورد حسابداری وجود دارد که هر کدام مخصوص کار خاصی می باشد و شما می توانید با توجه به نوع فعالیت خود، یکی از این نرم افزارها را یاد بگیرید.

آموزش حسابداری با نرم افزار در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب هر ساله برگزار می گردد و شما نیز می توانید در این دوره ها شرکت داشته باشید.

اما در دوره های آموزش حسابداری با نرم افزار در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب هر نرم افزار آموزش داده نمی شود و بیشتر نرم افزارهای کاربردی آموزش داده می شود.

آموزش حسابداری با نرم افزار

نرم افزارهای آموزشی

یکی از این نرم افزارها، نرم افزار هلو می باشد که یکی از کاربردی ترین نرم افزارهای حسابداری محسوب می شود و یادگیری آن می تواند کمک بسیار زیادی به شما بکند.

دیگر نرم افزاری که برای حسابداری آموزش داده می شود، نرم افزار اکسل می باشد که اکثر ما به آن کار کرده ایم و می توان برای حسابداری از آن استفاده کرد.

نرم افزار سپیدار هم دیگر نرم افزاری است که در دوره های آموزش حسابداری با نرم افزار به هنرجویان آموزش داده می شود و کاربردی است.

ثبت نام در دوره های آموزش حسابداری با نرم افزار

جهت شرکت در دوره های آموزش حسابداری می توانید از طریق سایت مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب اقدام به ثبت نام نمایید تا شامل تخفیفات این مجموعه شوید.

همچنین می توانید با مراجعه حضوری در این مجتمع و با مشورت کارشناسان، در دوره ی مورد نظر خود ثبت نام نمایید.

پس از پایان هر دوره به هنرجویان یک مدرک معتبر دو زبانه از طرف مجتمع فنی تهران ارائه می شود که با آن می توانید وارد بازار کار شوید.