از هوا تا فضا

آموزش نرم افزار کورل

مهارت های اکتسابی پس از طی دوره:

ایجاد طرح های ترسیمی مانند لوگوها و آرم ها، تایپوگرافی، تصویر سازی، تولید انواع کارهای چاپی از قبیل بروشور، کارت ویزیت، سربرگ، پاکت نامه، پوستر، جلد کتاب، بسته بندی و …

 

سرفصل دوره

 

پر کردن اشکال از رنگ، رنگ های طیفی، بافت ها و … ، مدیریت متن، نوشتن متن روی متن مسیر، تبدیل متن به شکل

Fill tools, interactive fill toll, Mesh tool, Text tool, Type on path, Convert text to curve

ابزارهای کمک ویرایشی، ابزار های خطوط متصل کننده و ابزار های اندازه گیری طول و زاویه

Connector tools, Dimension tools

دستورات Import و Export

Export, Import,  File extension ( TIff , JPEG, PSD, PDF, EPS, AI, CDR )

بررسی دستورات لازم و سودمند منوی Bitmap

Convert to bitmap, Trace, Filters

ابزار و منوی جدول

Table tool, Table menu

 مدیریت صفحات و بررسی منوی Object manager و Layout

Pages, Layout menu, Object manager, Master Pages

مباحث پایه گرافیک، آشنایی با محیط، تنظیمات صفحه کورل و استفاده از ابزار ترسیم پایه

Vector, Raster, Resolution, Color mode, Corel work space, Rectangle tool, Ellipse tool

روش های انتخاب و جابجایی و کپی کردن و حذف کردن اشکال، تغییر اندازه، چرخش، قرینه و … اشکال، ادامه ابزار های ترسیم پایه

Vector, Raster, Resolution, Color mode, Corel work space, Rectangle tool, Ellipse tool, Select object, Move, How to copy, Duplicate,clone, Delete, Use transform ( Rotate, Scale, Skew, Mirror ), Polygon, Star, Complex star, Graph paper, basic shapes …

فرامین ترکیبی خطوط راهنما و زوم، رنگ کردن داخل اشکال و رنگ و ضخامت تنظیمات خطوط

Weld, Trim, Intersect, Simplify, Combine, Group, Ungroup, Ungroup All, Zoom tool, Grid, Guide line, Dynamic guide, Snap ( All of snaps ), Uniform fill – Outline

کاربرد و اجرای دستور powerclip و تنظیمات، ابزار های ترسیم خط، کنترل فرم و گره های خطوط

Powerclip, Freehand, Bezier, pen tool, Artistic media, B spline, Shape tool

مخاطبان دوره

گرافیست ها، دانشجویان هنر و سابر علاقه مندان به نرم افزار های گرافیکی

 

فضای آموزشی مناسب


تالار افتخارات


اساتید مجرب


سابقه و مدارک معتبر

میخواهم ثبت نام کنم         نیاز به مشاوره دارم