عکاسی دیجیتال و روتوش عکس

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
عکاسی دیجیتال110شنبه - چهارشنبه09:00-14:0098/05/12نامشخصدارد تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۷۵,۵۰۰
روتوش عکس45پنجشنبه09:00-14:0098/05/10نامشخصدارد تومان ۹۷۲,۰۰۰ تومان ۸۷۴,۸۰۰
عکاسی دیجیتال110جمعه8:30 تا 13:0098/04/28علیرضا رهیدارد تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۷۵,۵۰۰
افترافکتز78شنبه - چهارشنبه17:30-20:3098/05/12علیرضا مسکوکیدارد تومان ۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۳۳,۵۰۰
پریمیر48پنجشنبه19:30 تا 14:3098/05/03علیرضا مسکوکیدارد تومان ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۰,۵۰۰
تکنیک های مدل سازی و نورپردازی در مایا120دوشنبه19:30 تا 14:3098/05/28علیرضا مسکوکیدارد تومان ۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۶,۵۰۰

تدوین فیلم و جلوه های ویژه