گروه دوره های علوم مالی و حسابداری فشرده

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180پنج شنبه14:30 الی 20:3098/3/30نامشخصدارد تومان ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۸,۰۰۰
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30 الی 20:3098/3/29اقای ناصریدارد تومان ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۸,۰۰۰
حسابداری خدماتی50پنج شنبه14:30 الی 20:3098/3/30نامشخصدارد تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان ۸۷۳,۰۰۰
حسابداری بازرگانی8هماهنگی با کارشناس17:30 الی 20:3098/3/8نامشخصدارد تومان ۷۸۰,۰۰۰ تومان ۷۰۲,۰۰۰
حسابداری مکانیزه با نرم افزار(هلو،سپیدار و اکسل)70یک شنبه-سه شنبه17:30 الی 20:3098/3/28نامشخصدارد تومان ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۷,۰۰۰
مجموع قوانین وزارت کار50یک شنبه-سه شنبه17:30 الی 20:3098/03/21آقا قمیدارد تومان ۹۵۱,۰۰۰ تومان ۸۵۵,۹۰۰
مالیات بر ارزش افزوده8پنج شنبه08:30-16:3098/3/23نامشخصدارد تومان ۲۰۹,۰۰۰ تومان ۱۸۸,۱۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
مفاهیم مالی ویژه مدیران غیر مالی16نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصندارد تومان ۱,۰۵۰,۰۰۰

گروه دوره های بورس و سرمایه گذاری

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
کارگاه اصول و فنون مدیریت و سرپرستی8پنجشنبه10:00 - 18:0098/3/13نامشخص10% تومان ۳۰۵,۰۰۰ تومان ۲۷۴,۵۰۰
بیت کوین و سرمایه گذاری ارز در بازارهای مجازی32پنجشنبه14:30 - 08:3098/3/13نامشخص10% تومان ۹۶۳,۰۰۰ تومان ۸۶۶,۷۰۰
دوره جامع مدیریت بازاریابی دیجیتال50پنجشنبه14:00 - 19:0098/3/13نامشخص10% تومان ۱,۸۶۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۷۸,۵۰۰