بین الملل

بین الملل

عکاسی دیجیتال

دکوراسیون داخلی (مقدماتی)

دکوراسیون داخلی مقدماتی

اهداف دوره: ارائه مهارت هاي اصولي و كاربردي در طراحي و دكوراسيون داخلي و تربيت افراد جهت كار در زمينه دكوراسيون داخلي

شرایط شرکت کنندگان: بدون پیشنیاز، ترجیحاً دیپلم دبیرستان

مهارت های مورد انتظار پس از اجرای دوره (قابلیت های اکتسابی):

    تسلط به مفاهيم و اصول اولیه طراحي داخلي

    آشنايي با نرم افزارهاي تخصصي طراحي داخلي

دروس:

1 – مبانی هنرهای تجسمی 12 ساعت

2 – طراحی دست آزاد 24 ساعت

3 – ترسیم فنی 42 ساعت

4 – نرم افزار AutoCAD 42 ساعت

کوراسیون داخلی (پیشرفته)

دکوراسیون داخلی پیشرفته

اهداف دوره: ارائه مهارت های پیشرفته طراحی و دكوراسیون داخلی و تربیت افراد جهت کار در زمینه طراحی و دکوراسیون داخلی

شرایط شرکت کنندگان: گذراندن دوره طراحی و دکوراسیون داخلی (مقدماتی) یا داشتن فوق دیپلم مرتبط

مهارت های مورد انتظار پس از اجرای دوره ( قابلیت های اکتسابی ):

    پرورش توانایی حضور در بازار طراحی داخلی به عنوان طراح و كمك طراح

    تسلط به مفاهیم و اصول پایه طراحی داخلی

    توانایی طراحی پروژه های دكوراسیون داخلی

    پرورش دیدگاه و قدرت درك و نقد پروژه های دكوراسیون داخلی

دروس:

1 – فرایند طراحی داخلی (سبک شناسی) 21 ساعت

2 – نورپردازی 18 ساعت

3 – مواد و مصالح 21 ساعت

4 – رنگ و چیدمان 30 ساعت

5 – پروژه نهایی 51 ساعت

علی اقتداری

سوابق تحصیلی :
ﻛارشناسی ارشد عکاسی ، ﺩانشگاه هنر تهرﺍن 1393

سواﺍبق شغلی :
مدرس عکاسی دﺭ دﺍنشگاه اصفهان
مدرس عکاسی دﺭ دانشگاه هنر ﺍصفهاﻥ
مدرﺱ عکاسی دﺭ ﺁموزشگاه هنرهای تجسمی ﻛاشانه هنر ﺍصفهان
مدرس عکاسی دﺭ ﺁموزﺯشگاﻩ سفیر قرن، تهران
ﺍنجام پرﻭﮊه های عکاسی صنعتی، معماری،  فشن و تبلیغات

مهاﺭتها و توﺍناﯾﯽها :

تسلط کامل بر مباحث عکاسی (مبنی بر مطالعات)، تاریخ هنر، بازاریابی، فروش

تسلط کامل بر فیلم سازی و تدوین فیلم

تسلط کامل به نرم افزار فتوشاپ