13
فوریه
2017

شروع دوره آموزش طراحی صفحات وب

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: 12:30- 08:00
شروع دوره از تاریخ:    95/11/26

13
فوریه
2017

شروع دوره آموزش PHP & MySQL

روزهای برگزاری:  شنبه و دوشنبه
ساعت برگزاری دوره: 20:30- 17:30
شروع دوره از تاریخ: 95/11/25

30
ژانویه
2017

شروع دوره آموزش Catia II

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: 17:30- 14:30
شروع دوره از تاریخ: 95/11/15

28
ژانویه
2017

شروع دوره آموزش برنامه نویسی C#

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: 20:30- 17:30
شروع دوره از تاریخ: 95/11/10

25
ژانویه
2017

شروع دوره آموزش GIS پیشرفته

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: 13:30- 08:30
شروع دوره از تاریخ: 95/11/08

25
ژانویه
2017

شروع دوره آموزش CCNA

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: 19:30- 14:30
شروع دوره از تاریخ: 95/11/08

19
ژانویه
2017

شروع دوره آموزش عکاسی دیجیتال

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: 19:30- 14:30
شروع دوره از تاریخ: 95/11/01

17
ژانویه
2017

شروع دوره آموزش Photoshop مقدماتی تا پیشرفته

روزهای برگزاری:  شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
ساعت برگزاری دوره: 20:30- 17:30
شروع دوره از تاریخ: 95/10/29

09
ژانویه
2017

شروع دوره آموزش حسابداری کاربردی ویژه بازار کار

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: 14:30- 08:30
شروع دوره از تاریخ: 95/10/24

05
ژانویه
2017

شروع دوره آموزش اکسل پیشرفته (Excel Expert)

روزهای برگزاری:  شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
ساعت برگزاری دوره: 17:30- 14:30
شروع دوره از تاریخ: 95/10/18