۲۲
آذر
۱۳۹۵

آغاز دوره اصول برنامه نویسی net.

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۰۹/۲۳

به دیگران اطلاع دهید
۱۷
آذر
۱۳۹۵

آغاز دوره اکسل پیشرفته (Excel Expert)

روزهای برگزاری:  پنجشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۴:۳۰ – ۰۸:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۰۹/۱۸

به دیگران اطلاع دهید
۰۲
آذر
۱۳۹۵

آغاز دوره دکوراسیون داخلی (مقدماتی)

روزهای برگزاری: پنجشنبه و  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۹:۳۰-۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۰۹/۰۴

به دیگران اطلاع دهید
۱۹
آبان
۱۳۹۵

آغاز دوره Java Mobile Programming for Android

روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۹:۳۰-۱۴:۳۰
شروع وره از تاریخ ۹۵/۰۸/۲۰

به دیگران اطلاع دهید