۳۱
فروردین
۱۳۹۶

شروع دوره آموزش طراحی وب HTML5, CSS3

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۹:۳۰- ۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ:    ۹۶/۰۲/۰۱

به دیگران اطلاع دهید
۳۰
فروردین
۱۳۹۶

شروع دوره آموزش عکاسی دیجیتال

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۴:۰۰- ۰۹:۰۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۶/۰۲/۰۱

به دیگران اطلاع دهید
۲۹
فروردین
۱۳۹۶

آموزش حسابداری کاربردی ویژه بازارکار

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۶/۰۲/۰۳

به دیگران اطلاع دهید
۱۹
فروردین
۱۳۹۶

شروع دوره آموزش مهندسی شبکه MCSE

روزهای برگزاری:  شنبه و چهارشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۶/۰۱/۱۹

به دیگران اطلاع دهید
۱۶
اسفند
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش Jquery Ajax Bootstrap

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۹:۳۰- ۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ:      ۹۵/۱۲/۲۰

به دیگران اطلاع دهید
۱۶
اسفند
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش پکیج کامل ICDL

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۲/۱۷

به دیگران اطلاع دهید
۰۲
اسفند
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش 3DMax مقدماتی تا پیشرفته

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۴:۰۰- ۰۹:۰۰
شروع دوره از تاریخ:      ۹۵/۱۲/۰۳

به دیگران اطلاع دهید
۲۵
بهمن
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش برنامه نویسی JAVA

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۴:۳۰- ۰۸:۰۰
شروع دوره از تاریخ:      ۹۵/۱۱/۲۹

به دیگران اطلاع دهید
۲۵
بهمن
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش برنامه نویسی Android

روزهای برگزاری:  پنجشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۴:۳۰- ۰۸:۰۰
شروع دوره از تاریخ:     ۹۵/۱۱/۲۸

به دیگران اطلاع دهید
۲۵
بهمن
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش طراحی صفحات وب

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۲:۳۰- ۰۸:۰۰
شروع دوره از تاریخ:    ۹۵/۱۱/۲۶

به دیگران اطلاع دهید