04
می
2017

چگونه هک نشویم؟

همایش چگونه هک نشویم

پنجشنبه 96/02/14

ساعت 14:00 الی 15:30

حضور برای عموم آزاد است

20
آوریل
2017

شروع دوره آموزش طراحی وب HTML5, CSS3

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: 19:30- 14:30
شروع دوره از تاریخ:    96/02/01

19
آوریل
2017

شروع دوره آموزش عکاسی دیجیتال

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: 14:00- 09:00
شروع دوره از تاریخ: 96/02/01

18
آوریل
2017

آموزش حسابداری کاربردی ویژه بازارکار

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: 20:30- 17:30
شروع دوره از تاریخ: 96/02/03

08
آوریل
2017

شروع دوره آموزش مهندسی شبکه MCSE

روزهای برگزاری:  شنبه و چهارشنبه
ساعت برگزاری دوره: 20:30- 17:30
شروع دوره از تاریخ: 96/01/19

06
مارس
2017

شروع دوره آموزش Jquery Ajax Bootstrap

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: 19:30- 14:30
شروع دوره از تاریخ:      95/12/20

06
مارس
2017

شروع دوره آموزش پکیج کامل ICDL

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: 20:30- 17:30
شروع دوره از تاریخ: 95/12/17

20
فوریه
2017

شروع دوره آموزش 3DMax مقدماتی تا پیشرفته

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: 14:00- 09:00
شروع دوره از تاریخ:      95/12/03

13
فوریه
2017

شروع دوره آموزش برنامه نویسی JAVA

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: 14:30- 08:00
شروع دوره از تاریخ:      95/11/29

13
فوریه
2017

شروع دوره آموزش برنامه نویسی Android

روزهای برگزاری:  پنجشنبه
ساعت برگزاری دوره: 14:30- 08:00
شروع دوره از تاریخ:     95/11/28