شروع قطعی دوره حسابداری کاربردی ویژه بازار کار

شروع قطعی دوره حسابداری کاربردی ویژه بازار کار

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

یک شنبه و سه شنبه ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

آموزش حسابداری

آموزش اتوکد دو بعدی

آموزش اتوکد دو بعدی

 

شنبه و چهارشنبه ،ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

همراه با ارائه مدرک بین المللی

آموزش اتوکد دو بعدی

شروع قطعی دوره حسابداری بازرگانی

شروع قطعی دوره حسابداری بازرگانی

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ،ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

آموزش حسابداری

شروع قطعی دوره c# programming

شروع قطعی دوره c# programming 

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

پنج شنبه ها ،ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

آموزش دوره #C

شروع قطعی طراحی سایت به کمک وردپرس

شروع قطعی آموزش طراحی سایت به کمک وردپرس (wordpress)

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۰/۱۵

جمعه ها ،ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

آموزش وردپرس

شروع قطعی دوره mcsa 2016

شروع قطعی دوره MCSA 2016

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

روزهای یکشنبه وسه شنبه ،ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

آموزش mcsa

شروع قطعی دوره PHP_MySQL

شروع قطعی دوره PHP و MySQL

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

آموزش php

شروع قطعی دوره ccna و r&s

شروع قطعی دوره ccna  r&s

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

پنج شنبه ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

آموزش ccns

شروع قطعی دوره طراحی دوخت

شروع قطعی دوره طراحی دوخت

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

آموزش طراحی دوخت

شروع قطعی دوره +network

شروع قطعی دوره +network

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۰/۰۸

جمعه ها ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

اموزش network+

شروع قطعی دوره MSCE 2016

شروع قطعی دوره MSCE 2016

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۰/۰۸

جمعه ها ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

آموزش mcse

شروع دوره طراحی وب

شروع دوره طراحی وب

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

جمعه ها ساعت ۱۴:۳۰ الی ۲۰:۳۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

آموزش طراحی وب