23
آوریل
2017

شروع دوره تخصصی مدیریت پروژه نرم افزار Ms Project

 شروع دوره :  96/02/08
 مدت دوره :   60 ساعت 
 زمان برگزاری : 14:30 تا 20:30
17
آوریل
2017

شروع دوره آموزش GIS پیشرفته

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: 13:00- 09:00
شروع دوره از تاریخ: 96/02/01

17
آوریل
2017

شروع دوره آموزش Adobe Illustrator

روزهای برگزاری:  پنجشنبه
ساعت برگزاری دوره: 13:30- 08:30
شروع دوره از تاریخ: 96/01/31

15
آوریل
2017

شروع دوره آموزش 3DMax, vray

روزهای برگزاری:  پنجشنبه
ساعت برگزاری دوره: 14:00- 09:00
شروع دوره از تاریخ: 96/01/31

25
فوریه
2017

آموزش Jquery Ajax Bootstrap

روزهای برگزاری:  شنبه و دوشنبه
ساعت برگزاری دوره: 17:30- 14:30
شروع دوره از تاریخ:      95/12/09

25
فوریه
2017

شروع دوره آموزش Photoshop مقدماتی تا پیشرفته

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: 14:00- 09:00
شروع دوره از تاریخ:      95/12/08

23
فوریه
2017

شروع دوره آموزش اصول برنامه نویسی .net

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: 13:30- 08:30
شروع دوره از تاریخ:      95/12/06

20
فوریه
2017

شروع دوره آموزش اصول برنامه نویسی .net

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: 20:30- 17:30
شروع دوره از تاریخ:      95/12/03

13
فوریه
2017

شروع دوره آموزش Matlab

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: 13:00- 09:00
شروع دوره از تاریخ:   95/11/29

13
فوریه
2017

شروع دوره آموزش Revit

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: 13:30- 08:30
شروع دوره از تاریخ:  95/11/26