۲۸
دی
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش پکیج کامل ICDL

روزهای برگزاری:  پنجشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۹:۳۰- ۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۰/۳۰

به دیگران اطلاع دهید
۲۰
دی
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش JavaScript

روزهای برگزاری:  چهارشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۴:۳۰- ۰۸:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۰/۲۲

به دیگران اطلاع دهید
۲۰
دی
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش Photoshop مقدماتی تا پیشرفته

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۴:۳۰- ۰۸:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۰/۲۴

به دیگران اطلاع دهید
۲۰
دی
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش 3DMax مقدماتی تا پیشرفته

روزهای برگزاری:  پنجشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۰/۲۳

به دیگران اطلاع دهید
۱۵
دی
۱۳۹۵

آغاز دوره آموزش SQL Server

روزهای برگزاری:  پنجشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۹:۳۰ – ۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۰/۱۶

به دیگران اطلاع دهید
۰۸
دی
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش MS Project

روزهای برگزاری:  شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۰/۱۳

به دیگران اطلاع دهید
۰۶
دی
۱۳۹۵

آغاز دوره AutoCAD دو بعدی

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۴:۳۰ – ۰۸:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۰/۰۷

به دیگران اطلاع دهید
۰۱
دی
۱۳۹۵

آغاز دوره Web design fundamental – HTML5, CSS3

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۹:۳۰ – ۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۰/۰۳

به دیگران اطلاع دهید
۲۹
آذر
۱۳۹۵

آغاز دوره Matlab مقدماتی

روزهای برگزاری: جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۳:۰۰- ۰۹:۰۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۰/۰۳

به دیگران اطلاع دهید
۲۸
آذر
۱۳۹۵

آغاز دوره حسابداری کاربردی ویژه بازار کار

روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۰۹/۳۰

به دیگران اطلاع دهید