شروع دوره آموزش GIS پیشرفته

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۳:۰۰- ۰۹:۰۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۶/۰۲/۰۱

شروع دوره آموزش Adobe Illustrator

روزهای برگزاری:  پنجشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۳:۳۰- ۰۸:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۶/۰۱/۳۱

شروع دوره آموزش 3DMax, vray

روزهای برگزاری:  پنجشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۴:۰۰- ۰۹:۰۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۶/۰۱/۳۱

آموزش Jquery Ajax Bootstrap

روزهای برگزاری:  شنبه و دوشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۷:۳۰- ۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ:      ۹۵/۱۲/۰۹

شروع دوره آموزش Photoshop مقدماتی تا پیشرفته

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۴:۰۰- ۰۹:۰۰
شروع دوره از تاریخ:      ۹۵/۱۲/۰۸

شروع دوره آموزش اصول برنامه نویسی .net

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۳:۳۰- ۰۸:۳۰
شروع دوره از تاریخ:      ۹۵/۱۲/۰۶

شروع دوره آموزش اصول برنامه نویسی .net

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ:      ۹۵/۱۲/۰۳

شروع دوره آموزش Matlab

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۳:۰۰- ۰۹:۰۰
شروع دوره از تاریخ:   ۹۵/۱۱/۲۹

شروع دوره آموزش Revit

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۳:۳۰- ۰۸:۳۰
شروع دوره از تاریخ:  ۹۵/۱۱/۲۶

شروع دوره آموزش AutoCAD

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۱/۲۶

شروع دوره آموزش پکیج کامل ICDL

روزهای برگزاری:  شنبه دوشنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۲:۳۰- ۰۸:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۱/۱۳

شروع دوره آموزش Network+

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۹:۳۰- ۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۱/۰۸