۰۷
اسفند
۱۳۹۵

آموزش Jquery Ajax Bootstrap

روزهای برگزاری:  شنبه و دوشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۷:۳۰- ۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ:      ۹۵/۱۲/۰۹

به دیگران اطلاع دهید
۰۷
اسفند
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش Photoshop مقدماتی تا پیشرفته

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۴:۰۰- ۰۹:۰۰
شروع دوره از تاریخ:      ۹۵/۱۲/۰۸

به دیگران اطلاع دهید
۰۵
اسفند
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش اصول برنامه نویسی .net

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۳:۳۰- ۰۸:۳۰
شروع دوره از تاریخ:      ۹۵/۱۲/۰۶

به دیگران اطلاع دهید
۰۲
اسفند
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش اصول برنامه نویسی .net

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ:      ۹۵/۱۲/۰۳

به دیگران اطلاع دهید
۲۵
بهمن
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش Matlab

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۳:۰۰- ۰۹:۰۰
شروع دوره از تاریخ:   ۹۵/۱۱/۲۹

به دیگران اطلاع دهید
۲۵
بهمن
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش Revit

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۳:۳۰- ۰۸:۳۰
شروع دوره از تاریخ:  ۹۵/۱۱/۲۶

به دیگران اطلاع دهید
۲۵
بهمن
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش AutoCAD

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۱/۲۶

به دیگران اطلاع دهید
۱۰
بهمن
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش پکیج کامل ICDL

روزهای برگزاری:  شنبه دوشنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۲:۳۰- ۰۸:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۱/۱۳

به دیگران اطلاع دهید
۰۶
بهمن
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش Network+

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۹:۳۰- ۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۱/۰۸

به دیگران اطلاع دهید
۰۶
بهمن
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش پکیج کامل ICDL

روزهای برگزاری:  شنبه دوشنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۱/۰۹

به دیگران اطلاع دهید