آموزش matlab

آموزش matlab مقدماتی

جمعه ها ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰

همراه با ۱۰درصد تخفیف ثبت نام آنلاین

آموزش matlab

 

آموزش گریم زیبایی

آموزش گریم زیبایی

جمعه ها ۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰

همراه با ۱۰درصد تخفیف ثبت نام آنلاین

آموزش گریم

 

آموزش catia

طراحی مکانیک به کمک catia

روزهای یک شنبه و سه شنبه ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

همراه با ۱۰درصد تخفیف ثبت نام آنلاین

آموزش catia

آموزش عکاسی دیجیتال

آموزش عکاسی دیجیتال

روز های زوج ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

همراه با ۱۰درصد تخفیف ثبت نام آنلاین

آموزش عکاسی دیجیتال

 

آموزش حسابداری ویژه بازار کار

آموزش حسابداری ویژه بازار کار

جمعه ها ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰

همراه با ۱۰ درصد تخفیف ثبت نام آنلاین

آموزش حسابداری

آموزش Excel

آموزش Excel پیشرفته

پنج شنبه ها ساعت۱۴:۳۰ الی ۲۰:۳۰

همراه با ۱۰ درصد تخفیف ثبت نام آنلاین

آموزش 3d max

آموزش ۳dmax

روزهای شنبه، چهارشنبه ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰

همراه با ۱۰ درصد تخفیف ثبت نام آنلاین

آموزش 3dmax

آموزش متلب مقدماتی

آموزش متلب مقدماتی

جمعه ها ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰

همراه با ۱۰ درصد تخفیف ثبت نام آنلاین

آموزش متلب مقدماتی

آموزش دوره webdesign

آموزش دوره  web design pack

جمعه ها ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰

همراه با ۱۰ درصد تخفیف ثبت نام آنلاین

شروع قطعی دوره سالیدورک

شروع قطعی دوره سالیدورک

تاریخ  شروع : ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

روزهای یک شنبه و سه شنبه ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

استاد عباسی

همراه با ۱۰ درصد تخفیف

آموزش حسابداری ویژه بازار کار

آموزش حسابداری ویژه بازار کار

جمعه ها ساعت ۱۴:۳۰ الی ۲۰:۳۰

همراه با ۱۰ درصد تخفیف

آموزش کاربردی حسابداری

آموزش عکاسی دیجیتال و تدوین فیلم

آموزش عکاسی دیجیتال و تدوین فیلم

روزهای زوج ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

جمعه ها ساعت ۱۴:۳۰ الی ۲۰:۳۰

همراه با ۱۰ درصد تخفیف

عکاسی دیجیتال