شهریور ۱۳۹۸

تکمیل ظرفیت آموزش الگوسازی و دوخت مقدماتی

۱۳۹۸/۶/۲۸ ،۲۰:۳۳:۱۰ +۰۰:۰۰

تکمیل ظرفیت آموزش الگوسازی و دوخت مقدماتی تاریخ شروع : 1398/07/05 یک شنبه سه شنبه ساعت 09:00 الی 14:00 لطفا جهت ثبت نام آنلاین اینجا کلیک کنید

تکمیل ظرفیت آموزش الگوسازی و دوخت مقدماتی۱۳۹۸/۶/۲۸ ،۲۰:۳۳:۱۰ +۰۰:۰۰

شروع قطعی 2 آموزش الگوسازی و دوخت مقدماتی

۱۳۹۸/۶/۲۸ ،۲۰:۳۰:۵۷ +۰۰:۰۰

شروع قطعی 2 آموزش الگوسازی و دوخت مقدماتی تاریخ شروع : 1398/07/05 جمعه ساعت 09:00 الی 14:00 لطفا جهت ثبت نام آنلاین اینجا کلیک کنید

شروع قطعی 2 آموزش الگوسازی و دوخت مقدماتی۱۳۹۸/۶/۲۸ ،۲۰:۳۰:۵۷ +۰۰:۰۰

شروع قطعی آموزش الگوسازی و دوخت مقدماتی

۱۳۹۸/۶/۲۸ ،۲۰:۲۴:۰۶ +۰۰:۰۰

شروع قطعی آموزش الگوسازی و دوخت مقدماتی تاریخ شروع : 1398/07/02 یک شنبه و سه شنبه ساعت 09:00 الی 14:00 لطفا جهت ثبت نام آنلاین اینجا کلیک کنید  

شروع قطعی آموزش الگوسازی و دوخت مقدماتی۱۳۹۸/۶/۲۸ ،۲۰:۲۴:۰۶ +۰۰:۰۰

تکمیل ظرفیت آموزش برنامه نویسی با زبان Java

۱۳۹۸/۶/۲۸ ،۲۰:۴۹:۴۹ +۰۰:۰۰

تکمیل ظرفیت آموزش برنامه نویسی با زبان Java روز های پنج شنبه ساعت 14:30 الی 20:30 لطفا جهت ثبت نام آنلاین اینجا کلیک کنید

تکمیل ظرفیت آموزش برنامه نویسی با زبان Java۱۳۹۸/۶/۲۸ ،۲۰:۴۹:۴۹ +۰۰:۰۰

شروع قطعی آموزش الگوسازی و دوخت

۱۳۹۸/۶/۲۸ ،۲۰:۵۲:۳۹ +۰۰:۰۰

شروع قطعی آموزش الگوسازی و دوخت پیشرفته چهارشنبه ساعت 09:00 الی 14:00 لطفا جهت ثبت نام آنلاین اینجا کلیک کنید  

شروع قطعی آموزش الگوسازی و دوخت۱۳۹۸/۶/۲۸ ،۲۰:۵۲:۳۹ +۰۰:۰۰

تکمیل ظرفیت آموزش افترافکت Aftereffects

۱۳۹۸/۶/۲۷ ،۱۰:۴۶:۵۰ +۰۰:۰۰

تکمیل ظرفیت آموزش افترافکت Aftereffects  شنبه چهارشنبه ساعت 17:30 الی 20:30 لطفا جهت ثبت نام آنلاین اینجا کلیک کنید

تکمیل ظرفیت آموزش افترافکت Aftereffects۱۳۹۸/۶/۲۷ ،۱۰:۴۶:۵۰ +۰۰:۰۰