شروع دوره اصول طراحی وب

شروع قطعی دوره اصول طراحی وب

Web_Design ّfundamentals(HTML, CSS3)

شروع ۹۶/۰۴/۰۳

روزهای زوج ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

شروع دوره برنامه نویسی Java SE8

شروع دوره ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

روزهای زوج ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

شروع دوره آموزش etabs & safe

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ:    ۹۶/۰۲/۲۹

شروع دوره آموزش حسابداری کاربردی ویژه بازار کار

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۴:۳۰- ۰۸:۳۰
شروع دوره از تاریخ:    ۹۶/۰۲/۲۹

شروع دوره آموزش AutoCAD

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ:    ۹۶/۰۲/۱۵

شروع دوره آموزش 3DMax

روزهای برگزاری:  شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ:    ۹۶/۰۲/۱۳

شروع دوره آموزش JavaScript

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۲:۳۰- ۰۸:۳۰
شروع دوره از تاریخ:    ۹۶/۰۲/۱۷

شروع دوره آموزش اکسل پیشرفته

روزهای برگزاری:  شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ:    ۹۶/۰۲/۱۱

شروع دوره آموزش پکیج ICDL

روزهای برگزاری:  شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ:    ۹۶/۰۲/۱۱

شروع دوره آموزش JavaScript

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۹:۳۰- ۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ:    ۹۶/۰۲/۰۸

شروع دوره تخصصی مدیریت پروژه نرم افزار Ms Project

 شروع دوره :  ۹۶/۰۲/۰۸
 مدت دوره :   ۶۰ ساعت 
 زمان برگزاری : ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰

شروع دوره آموزش GIS پیشرفته

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۳:۰۰- ۰۹:۰۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۶/۰۲/۰۱