18
می
2017

شروع دوره آموزش etabs & safe

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: 20:30- 14:30
شروع دوره از تاریخ:    96/02/29

18
می
2017

شروع دوره آموزش حسابداری کاربردی ویژه بازار کار

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: 14:30- 08:30
شروع دوره از تاریخ:    96/02/29

04
می
2017

شروع دوره آموزش AutoCAD

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: 20:30- 14:30
شروع دوره از تاریخ:    96/02/15

02
می
2017

شروع دوره آموزش 3DMax

روزهای برگزاری:  شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
ساعت برگزاری دوره: 20:30- 17:30
شروع دوره از تاریخ:    96/02/13

02
می
2017

شروع دوره آموزش JavaScript

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: 12:30- 08:30
شروع دوره از تاریخ:    96/02/17

01
می
2017

شروع دوره آموزش اکسل پیشرفته

روزهای برگزاری:  شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
ساعت برگزاری دوره: 20:30- 17:30
شروع دوره از تاریخ:    96/02/11

01
می
2017

شروع دوره آموزش پکیج ICDL

روزهای برگزاری:  شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
ساعت برگزاری دوره: 20:30- 17:30
شروع دوره از تاریخ:    96/02/11

27
آوریل
2017

شروع دوره آموزش JavaScript

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: 19:30- 14:30
شروع دوره از تاریخ:    96/02/08

23
آوریل
2017

شروع دوره تخصصی مدیریت پروژه نرم افزار Ms Project

 شروع دوره :  96/02/08
 مدت دوره :   60 ساعت 
 زمان برگزاری : 14:30 تا 20:30
17
آوریل
2017

شروع دوره آموزش GIS پیشرفته

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: 13:00- 09:00
شروع دوره از تاریخ: 96/02/01