شروع قطعی دوره اکسل پیشرفته

شروع قطعی دوره اکسل پیشرفته

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

پنج شنبه ،ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

آموزش اکسل

شروع قطعی دوره mcsa 2016

شروع قطعی دوره MCSA 2016

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۱/۱

روزهای یکشنبه وسه شنبه ،ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

آموزش mcsa 2016

شروع قطعی Java SE8

شروع قطعی Java SE8

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۰/۲۹

جمعه ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

  آموزش java se8

شروع قطعی icdl pack 2016

شروع قطعی ICDL Pack 2016

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۰/۲۹

جمعه ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

 

شروع قطعی Java SE8

شروع قطعی Java SE8

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۱/۱

یک شنبه و سه شنبه ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

  آموزش java se8

شروع قطعی free conversation

شروع قطعی free conversation

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

دو شنبه و چهار شنبه ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

  آموزش زبان

شروع قطعی icdl pack 2016

شروع قطعی ICDL Pack 2016

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

شنبه و دو شنبه و چهار شنبه ساعت ۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

  آموزش ICDL

شروع قطعی +network

شروع قطعی +network

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

یکشنبه و سه شنبه ها ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

  آموزش +network

شروع قطعی دوره v-ray

شروع قطعی دوره V-ray

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

سه شنبه ها ساعت ۱۴:۳۰ الی ۲۰:۳۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

آموزش V-ray

شروع قطعی دوره free conversation

شروع قطعی دوره free conversation

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

آموزش زبان

شروع قطعی دوره solidworks

شروع قطعی دوره solidworks

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

پنج شنبه ساعت ۱۴:۳۰ الی ۲۰:۳۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

آموزش سالدیدورک

شروع قطعی دوره حسابداری بازرگانی

شروع قطعی دوره حسابداری بازرگانی

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

شنبه و دو شنبه و چهار شنبه ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

آموزش حسابداری بازرگانی