شهریور ۱۳۹۸

شروع قطعی آموزش افترافکت Aftereffects

۱۳۹۸/۶/۳۰ ،۱۰:۲۵:۴۶ +۰۰:۰۰

شروع قطعی آموزش افترافکت Aftereffects تاریخ شروع : 98/07/02  یکشنبه سه شنبه ساعت 09:00 الی 14:00 لطفا جهت ثبت نام آنلاین اینجا کلیک کنید

شروع قطعی آموزش افترافکت Aftereffects۱۳۹۸/۶/۳۰ ،۱۰:۲۵:۴۶ +۰۰:۰۰

شروع قطعی آموزش  v-ray

۱۳۹۸/۶/۳۰ ،۱۰:۱۶:۲۵ +۰۰:۰۰

شروع قطعی آموزش  v-ray تاریخ شروع : 1398/07/02 یک شنبه سه شنبه ساعت 17:30 الی 20:30 لطفا جهت ثبت نام آنلاین اینجا کلیک کنید  

شروع قطعی آموزش  v-ray۱۳۹۸/۶/۳۰ ،۱۰:۱۶:۲۵ +۰۰:۰۰

شروع قطعی آموزش الگوسازی و دوخت

۱۳۹۸/۶/۲۸ ،۲۰:۵۲:۳۹ +۰۰:۰۰

شروع قطعی آموزش الگوسازی و دوخت پیشرفته چهارشنبه ساعت 09:00 الی 14:00 لطفا جهت ثبت نام آنلاین اینجا کلیک کنید  

شروع قطعی آموزش الگوسازی و دوخت۱۳۹۸/۶/۲۸ ،۲۰:۵۲:۳۹ +۰۰:۰۰

تکمیل ظرفیت آموزش الگوسازی و دوخت مقدماتی

۱۳۹۸/۶/۲۴ ،۱۰:۳۴:۴۷ +۰۰:۰۰

تکمیل ظرفیت آموزش الگوسازی و دوخت مقدماتی جمعه ساعت 09:00 الی 14:00 لطفا جهت ثبت نام آنلاین اینجا کلیک کنید

تکمیل ظرفیت آموزش الگوسازی و دوخت مقدماتی۱۳۹۸/۶/۲۴ ،۱۰:۳۴:۴۷ +۰۰:۰۰

شروع قطعی آموزش نرم افزار کتیا

۱۳۹۸/۶/۲۴ ،۱۶:۳۲:۵۲ +۰۰:۰۰

شروع قطعی آموزش نرم افزار کتیا  تاریخ شروع : 1398/06/28 جمعه ساعت 17:30 الی 20:30 لطفا جهت ثبت نام آنلاین اینجا کلیک کنید

شروع قطعی آموزش نرم افزار کتیا۱۳۹۸/۶/۲۴ ،۱۶:۳۲:۵۲ +۰۰:۰۰

تکمیل ظرفیت آموزش تدوین فیلم با پریمیر

۱۳۹۸/۶/۲۴ ،۱۰:۴۶:۵۳ +۰۰:۰۰

شروع قطعی آموزش تدوین فیلم با پریمیر تاریخ شروع : 1398/06/28 پنج شنبه ساعت 09:00 الی 14:00 لطفا جهت ثبت نام آنلاین اینجا کلیک کنید

تکمیل ظرفیت آموزش تدوین فیلم با پریمیر۱۳۹۸/۶/۲۴ ،۱۰:۴۶:۵۳ +۰۰:۰۰

شهریور ۱۳۹۸

شروع قطعی آموزش فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته

۱۳۹۸/۶/۹ ،۱۵:۲۵:۴۸ +۰۰:۰۰

شروع قطعی آموزش فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته تاریخ شروع : 1398/06/10 یکشنبه  و سه شنبه ساعت 17:30 الی 20:30 لطفا جهت ثبت نام آنلاین اینجا کلیک کنید

شروع قطعی آموزش فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته۱۳۹۸/۶/۹ ،۱۵:۲۵:۴۸ +۰۰:۰۰

تکمیل ظرفیت آموزش نرم افزار Illustrator

۱۳۹۸/۶/۴ ،۱۲:۱۰:۳۹ +۰۰:۰۰

تکمیل ظرفیت آموزش نرم افزار Illustrator تاریخ شروع : 1398/05/17 پنجشنبه ساعت 08:30 الی 14:30 لطفا جهت ثبت نام آنلاین اینجا کلیک کنید

تکمیل ظرفیت آموزش نرم افزار Illustrator۱۳۹۸/۶/۴ ،۱۲:۱۰:۳۹ +۰۰:۰۰

شروع قطعی حسابداری کاربردی ویژه بازار کار

۱۳۹۸/۶/۴ ،۱۲:۰۵:۴۸ +۰۰:۰۰

شروع قطعی حسابداری کاربردی ویژه بازار تاریخ شروع:98/06/03 روز های یک شنبه سه شنبه ساعت 17:30 الی 20:30 برای ثبت نام کلیک کنید   شروع  قطعی

شروع قطعی حسابداری کاربردی ویژه بازار کار۱۳۹۸/۶/۴ ،۱۲:۰۵:۴۸ +۰۰:۰۰