شروع قطعی آموزش پکیج مدیریت پروژه

شامل MSP – P6 – PMBOK

تاریخ شروع : 1398/03/10

پنج شنبه و جمعه  ساعت 14:30 الی 20:30

لطفا جهت ثبت نام آنلاین اینجا کلیک کنید