آشنایی با دوره های آموزشی مالی و حسابداری

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30 الی 20:3098/7/29نامشخصدارد تومان ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۸,۰۰۰
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180پنج شنبه14:30 الی 20:3098/7/11نامشخصدارد تومان ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۸,۰۰۰
حسابداری خدماتی50پنج شنبه14:30 الی 20:3098/7/11نامشخصدارد تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان ۸۷۳,۰۰۰
حسابداری مکانیزه با نرم افزار(هلو،سپیدار و اکسل)70پنج شنبه17:30 الی 20:3098/7/11نامشخصدارد تومان ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۷,۰۰۰
حسابداری بازرگانی40هماهنگی با کارشناس17:30 الی 20:3098/7/29نامشخصدارد تومان ۷۸۰,۰۰۰ تومان ۷۰۲,۰۰۰

آشنایی با دوره حسابداری ویژه بازار کار:

دوره حسابداری  آغاز راهی است برای کسانی که دوست دارند به عنوان حسابدار جذب بازار کار شوند. در حقیقت، کسانی که هیچ آشنایی با فن حسابداری ندارند از این جا باید شروع کنند. این دوره حتی برای برخی از دانشجویان رشته‌های حسابداری، مدیریت و اقتصاد که احساس می‌کنند آنچه در دانشگاه آموخته‌اند برای جذب بازار کار کفایت نمی‌کند نیز کارگشا است. شما پس از اتمام این دوره می‌توانید و مستعد هستید به عنوان حسابدار در سازمانی استخدام شوید؛ البته نه به عنوان رئیس حسابداری؛ صرفاً به عنوان حسابدار.

ضمناً دوره جامع کاربردی حسابداری، پیش‌نیازی است برای دوره‌های پیشرفته‌

مخاطبین دوره:

 

دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری و مدیریت و تمامی علاقمندان به ورود در بازار کار حسابداری

پیش نیاز:

پیشنیازی ندارد

اهداف دوره :

هدف یادیگیر مخاطبین با مهارت‌های کاربردی حسابداری و وارد شدن آنها با یادیگیری آن به بازار کار

مدت دوره:

180 ساعت

 

موقعیت شغلی :

وارد شدن به بازار کار به عنوان حسابدار یا ماونت حسابدار و غیر……….

آموزش دوره حسابداری مکانیزه با نرم افزار هلو و سپیدار

در دوره حسابداری مکانیزه دانشجو با نرم افزار هلو و سپیدار و یا هما ن همکاران سیستم کاربرد آن در واحد حسابداری آشنا می شود. در مجتمع فنی تهران – نمایندگی انقلاب سعی بر این داریم که علاوه بر آشنایی با تمام منوهای نرم افزار هلو و گزارشگیری های مربوط به آن شما را با توابع و فرمول های اکسل در حسابداری نیز آشنا نماییم. این دوره یک دوره تکمیلی می باشد که دانشجویان جهت ورود به بازار کار  نیازمند آشنایی با این قوانین و آیین نامه ها می باشند.

مخاطبین دوره:

دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری و مدیریت و تمامی علاقمندان به ورود در بازار کار حسابداری

پیش نیاز:

ندارد

اهداف دوره :

هدف یادیگیر مخاطبین با مهارت‌های کاربردی حسابداری و وارد شدن آنها با یادیگیری آن به بازار کا ر

مدت دوره:

70 ساعت

موقعیت شغلی :

وارد شدن به بازار کار به عنوان حسابدار یا ماونت حسابدار و غیر……….

آشنایی با دوره های کارگاهی:

مخاطبین دوره:

دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری و مدیریت و تمامی علاقمندان به ورود در بازار کار حسابداری

 

پیش نیاز:

حسابداری

اهداف دوره :

هدف یادیگیر مخاطبین با مهارت‌های کاربردی حسابداری و وارد شدن آنها با یادیگیری آن به بازار کا ر و جزئیات قوانین و مقررات مرتبط به دوره حسابداری

 

مدت دوره:

بستگی به کارگاهی که انتخاب میکنید دارد

 

موقعیت شغلی :

وارد شدن به بازار کار به عنوان حسابدار یا ماونت حسابدار و غیر……….

Network Fundamentals

LAN Switching Technologies

Routing Technologies

WAN Technologies

Infrastructure Services

Infrastructure Security

حسابداری ویژه بازار کار

آشنایی با دوره حسابداری ویژه بازار کار:

دوره حسابداری  آغاز راهی است برای کسانی که دوست دارند به عنوان حسابدار جذب بازار کار شوند. در حقیقت، کسانی که هیچ آشنایی با فن حسابداری ندارند از این جا باید شروع کنند. این دوره حتی برای برخی از دانشجویان رشته‌های حسابداری، مدیریت و اقتصاد که احساس می‌کنند آنچه در دانشگاه آموخته‌اند برای جذب بازار کار کفایت نمی‌کند نیز کارگشا است. شما پس از اتمام این دوره می‌توانید و مستعد هستید به عنوان حسابدار در سازمانی استخدام شوید؛ البته نه به عنوان رئیس حسابداری؛ صرفاً به عنوان حسابدار.

ضمناً دوره جامع کاربردی حسابداری، پیش‌نیازی است برای دوره‌های پیشرفته‌

مخاطبین دوره:

 

دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری و مدیریت و تمامی علاقمندان به ورود در بازار کار حسابداری

پیش نیاز:

پیشنیازی ندارد

اهداف دوره :

هدف یادیگیر مخاطبین با مهارت‌های کاربردی حسابداری و وارد شدن آنها با یادیگیری آن به بازار کار

مدت دوره:

180 ساعت

 

موقعیت شغلی :

وارد شدن به بازار کار به عنوان حسابدار یا ماونت حسابدار و غیر……….

حسابداری مکانیزه یا نرم افزار

آموزش دوره حسابداری مکانیزه با نرم افزار هلو و سپیدار

در دوره حسابداری مکانیزه دانشجو با نرم افزار هلو و سپیدار و یا هما ن همکاران سیستم کاربرد آن در واحد حسابداری آشنا می شود. در مجتمع فنی تهران – نمایندگی انقلاب سعی بر این داریم که علاوه بر آشنایی با تمام منوهای نرم افزار هلو و گزارشگیری های مربوط به آن شما را با توابع و فرمول های اکسل در حسابداری نیز آشنا نماییم. این دوره یک دوره تکمیلی می باشد که دانشجویان جهت ورود به بازار کار  نیازمند آشنایی با این قوانین و آیین نامه ها می باشند.

مخاطبین دوره:

دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری و مدیریت و تمامی علاقمندان به ورود در بازار کار حسابداری

پیش نیاز:

ندارد

اهداف دوره :

هدف یادیگیر مخاطبین با مهارت‌های کاربردی حسابداری و وارد شدن آنها با یادیگیری آن به بازار کا ر

مدت دوره:

70 ساعت

موقعیت شغلی :

وارد شدن به بازار کار به عنوان حسابدار یا ماونت حسابدار و غیر……….

دوره های کارگاهی

آشنایی با دوره های کارگاهی:

مخاطبین دوره:

دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری و مدیریت و تمامی علاقمندان به ورود در بازار کار حسابداری

 

پیش نیاز:

حسابداری

اهداف دوره :

هدف یادیگیر مخاطبین با مهارت‌های کاربردی حسابداری و وارد شدن آنها با یادیگیری آن به بازار کا ر و جزئیات قوانین و مقررات مرتبط به دوره حسابداری

 

مدت دوره:

بستگی به کارگاهی که انتخاب میکنید دارد

 

موقعیت شغلی :

وارد شدن به بازار کار به عنوان حسابدار یا ماونت حسابدار و غیر……….

Network Fundamentals

LAN Switching Technologies

Routing Technologies

WAN Technologies

Infrastructure Services

Infrastructure Security