تقویم آموزشی۱۳۹۷-۱۲-۸ ۱۷:۳۷:۱۹ +۰۰:۰۰

توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف مبلغ
Web Design Pack172جمعه08:30 الی 14:3098/04/07دارد تومان ۲,۴۴۴,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۹,۶۰۰
Web Design Pack172پنجشنبه14:30 - 20:3098/03/02دارد تومان ۲,۴۴۴,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۹,۶۰۰
PHP & MySQL Web Development60پنجشنبه14:30 - 20:3098/03/30دارد تومان ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۷۱,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
advanced android development50پنجشنبه ها14:30-20:3098/03/02نامشخصدارد تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
Java SE 8 programming50شنبه و دوشنبه و چهارشنبه17:30 - 20:3098/03/20نامشخصدارد تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۸۱۰,۰۰۰
Android Pack70شنبه و دوشنبه و چهارشنبه17:30 - 20:3098/03/29نامشخصدارد تومان ۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۹۳,۵۰۰
developing los apps with swift50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۳۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
+Network30پنج شنبه14:30-19:3098/03/09نامشخصدارد تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۲۴,۰۰۰
+Network30دوشنبه و چهارشنبه17:30-20:3098/03/22نامشخصدارد تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۲۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
MCSA pack 2016230جمعه08:30 الی 14:3098/03/02نامشخصدارد تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۰,۰۰۰
Installation and configuring windows1042جمعه08:30 الی 14:3098/03/27نامشخصدارد تومان ۶۸۰,۰۰۰ تومان ۶۱۲,۰۰۰
Installation. storage and compute with windows server 201651نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۹۲۴,۰۰۰ تومان ۸۳۱,۰۰۰
Networking with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰
Identity with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان ۹۲۷,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
CCNA66شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30 - 20:3098/03/13نامشخصدارد تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه08:30-14:3098/03/01نا مشخصدارد تومان ۸۰۸,۰۰۰ تومان ۶۴۶,۴۰۰
Excel پیشرفته24پنجشنبه14:30-20:3098/03/02نا مشخصدارد تومان ۲۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰۲,۵۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30-20:3098/03/11نا مشخصدارد تومان ۸۰۸,۰۰۰ تومان ۷۲۷,۲۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131پنجشنبه14:30-20:3098/03/02نا مشخصدارد تومان ۸۰۸,۰۰۰ تومان ۷۲۷,۲۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
C#Programming60جمعه14:30-20:3098/02/27نامشخصدارد تومان ۷۲۴,۰۰۰ تومان ۶۵۱,۶۰۰
C#Windows Applications50پنج شنبه14:30-20:3098/02/26نامشخصدارد تومان ۸۵۱,۰۰۰ تومان ۷۶۵,۹۰۰
Microsoft ASP.Net MVC60پنج شنبه08:30-14:3098/03/09نامشخصدارد تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
programming with python60یک شنبه - سه شنبه17:30 - 20:3098/03/21نامشخصدارد تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۸۱۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
MTCNA26جمعه08:30 الی 14:3098/03/09نامشخصدارد تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان ۶۳۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
طراحی مکانیک به کمک CATIA I64جمعه ها14:30 - 08:3098/04/28عرفان طیبیدارد تومان ۷۴۰,۰۰۰ تومان ۶۶۶,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I64جمعه ها14:30 - 08:3098/05/04مهران محمدزادهدارد تومان ۷۴۹,۰۰۰ تومان ۶۷۴,۱۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA 264پنجشنبه20:30 - 14:3098/02/26عرفان طیبیدارد تومان ۷۶۶,۰۰۰ تومان ۶۸۹,۴۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف مبلغ
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی60پتج شنبه- 20:30- 14:3098/03/30دارد تومان ۸۵۳,۰۰۰ تومان ۷۶۷,۷۰۰
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE - سطح مقدماتی120یک شنبه - سه شنبه17:30-20:3098/04/16دارد تومان ۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۱۶,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف استاد مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106پنجشنبه و جمعه14:30-19:3098/03/10داردمصطفی خرادپور تومان ۱,۹۲۲,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۹,۸۰۰
MS Project60پنجشنبه و جمعه14:30-19:3098/03/10داردمصطفی خرادپور تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۷۵,۰۰۰
MS Project60یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:3098/04/02داردمصطفی خرادپور تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۷۵,۰۰۰
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:3098/04/02داردمصطفی خرادپور تومان ۱,۹۲۲,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۹,۸۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SPSS i39هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناس98/04/13نامشخصدارد تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰۵,۰۰۰
متلب مقدماتی32هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناس98/04/19نامشخصدارد تومان ۵۳۰,۰۰۰ تومان ۴۷۷,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
نرم افزار Arc GIS پیشرفته25یک شنبه - سه شنبه17:30:20:3098/04/09نا مشخصدارد تومان ۵۴۰,۰۰۰ تومان ۴۸۶,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180پنج شنبه14:30 الی 20:3098/03/02نامشخصدارد تومان ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۸,۰۰۰
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30 الی 20:3098/3/29اقای ناصریدارد تومان ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۸,۰۰۰
حسابداری خدماتی50پنج شنبه14:30 الی 20:3098/03/02نامشخصدارد تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان ۸۷۳,۰۰۰
حسابداری بازرگانی8هماهنگی با کارشناس17:30 الی 20:3098/3/8نامشخصدارد تومان ۷۸۰,۰۰۰ تومان ۷۰۲,۰۰۰
حسابداری مکانیزه با نرم افزار(هلو،سپیدار و اکسل)70یک شنبه-سه شنبه17:30 الی 20:3098/3/28نامشخصدارد تومان ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۷,۰۰۰
مجموع قوانین وزارت کار50یک شنبه-سه شنبه17:30 الی 20:3098/03/21آقا قمیدارد تومان ۹۵۱,۰۰۰ تومان ۸۵۵,۹۰۰
مالیات بر ارزش افزوده8پنج شنبه08:30-16:3098/3/23نامشخصدارد تومان ۲۰۹,۰۰۰ تومان ۱۸۸,۱۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
کارگاه اصول و فنون مدیریت و سرپرستی8پنجشنبه10:00 - 18:0098/3/13نامشخص10% تومان ۳۰۵,۰۰۰ تومان ۲۷۴,۵۰۰
بیت کوین و سرمایه گذاری ارز در بازارهای مجازی32پنجشنبه14:30 - 08:3098/3/13نامشخص10% تومان ۹۶۳,۰۰۰ تومان ۸۶۶,۷۰۰
دوره جامع مدیریت بازاریابی دیجیتال50پنجشنبه14:00 - 19:0098/3/13نامشخص10% تومان ۱,۸۶۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۷۸,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
تدوین و ساخت تیزرهای تبلیغاتی186جمعه14:30-20:3098/02/27فرهاد فرجیدارد تومان ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۵۰,۰۰۰
تکنیک های مدل سازی و نورپردازی در مایا120یکشنبه و سه شنبه16:00 تا 20:0098/02/29علیرضا مسکوکیدارد تومان ۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۶,۵۰۰
عکاسی دیجیتال110یکشنبه و سه شنبه09:00-14:0098/02/29شهریار مکیدارد تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۵,۰۰۰
عکاسی دیجیتال110پنجشنبه09:00-14:0098/03/02فرهاد فرجیدارد تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۷۵,۵۰۰
پریمیر48پنجشنبه19:30 تا 14:3098/03/02علیرضا مسکوکیدارد تومان ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۰,۵۰۰
ادیوس36جمعه14:30 -17:3098/03/24فرهاد فرجیدارد تومان ۸۶۱,۰۰۰ تومان ۷۷۴,۹۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
فتوشاپ نسخه CC 2017 مقدماتی تا پیشرفته60یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:3098/03/19نامشخصدارد تومان ۸۶۰,۰۰۰ تومان ۷۷۴,۰۰۰
فتوشاپ نسخه CC 2017 مقدماتی تا پیشرفته60شنبه دوشنبه چهارشنبه14:30 تا 8:3098/04/15نامشخصدارد تومان ۸۶۰,۰۰۰ تومان ۶۸۸,۰۰۰
نرم افزار Illustrator40شنبه - دوشنبه20:30 - 17:3098/03/04علی خسرویدارد تومان ۵۵۰,۰۰۰ تومان ۴۹۵,۰۰۰
نرم افزار Corel Draw30جمعه14:30 تا 8:3098/03/24معدنیدارد تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰۵,۰۰۰
فتوشاپ نسخه CC 2017 مقدماتی تا پیشرفته60شنبه - دوشنبه20:30 - 17:3098/02/28نامشخصدارد تومان ۸۶۰,۰۰۰ تومان ۷۷۴,۰۰۰
نرم افزارInDesign30چهارشنبه20:30 - 17:3098/03/01علی خسرویدارد تومان ۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲۶۱,۰۰۰
فتوشاپ نسخه CC 2017 مقدماتی تا پیشرفته60پنجشنبه14:30 تا 8:3098/02/26نامشخصدارد تومان ۸۶۰,۰۰۰ تومان ۷۷۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138پنجشنبه ها08:30 الی 14:3098/03/23نامشخصدارد تومان ۲,۲۳۶,۰۰۰ تومان ۲,۰۱۲,۴۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح متوسط)120جمعه08:30 الی 14:3098/03/10نامشخصدارد تومان ۲,۸۶۲,۰۰۰ تومان ۲,۵۷۵,۸۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
اتوکد دوبعدی60جمعه20:30 - 14:3098/02/20نا مشخصدارد تومان ۸۲۲,۰۰۰ تومان ۷۳۹,۸۰۰
اتوکد دوبعدی60یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 10:3098/03/19نا مشخصدارد تومان ۸۲۲,۰۰۰ تومان ۶۵۷,۶۰۰
اتوکد دوبعدی60شنبه و دوشنبه و چهارشنبه17:30 - 14:3098/03/22نا مشخصدارد تومان ۸۲۲,۰۰۰ تومان ۷۳۹,۸۰۰
پکیج تری دی مکس و ویری130جمعه20:30 - 14:3098/02/20نا مشخصدارد تومان ۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۷,۵۰۰
پکیج تری دی مکس و ویری130یکشنبه و سه شنبه20:30 - 17:3098/2/31نا مشخصدارد تومان ۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۵,۰۰۰
پکیج تری دی مکس و ویری130شنبه و دوشنبه و چهارشنبه9:30_14:3098/3/29نا مشخصدارد تومان ۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۸۰,۰۰۰
فتوشاپ برای معماری30دوشنبه16:30-20:3098/02/30نا مشخصدارد تومان ۶۸۷,۰۰۰ تومان ۶۱۸,۳۰۰
نرم افزار Revit معماری60پنجشنبه14:30 - 08:3098/03/02نا مشخصدارد تومان ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۹۱۸,۰۰۰
نرم افزار راینو (Rhino) در معماری60جمعه20:30 - 14:3098/3/10نا مشخصدارد تومان ۸۴۰,۰۰۰ تومان ۷۵۶,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری استاد تخفیف مبلغ
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتیک ماه و نیمپنجشنبه14:30 تا 10:30نامشخصدارد تومان ۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۸۱,۵۰۰
دوره تخصصی فینگرفود4 جلسهیکشنبه و سه شنبه10:30 تا 15:30نامشخصدارد تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپیک ماهیکشنبه و سه شنبه20:30 تا 16:30نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهپنجشنبه10:30 تا 16:30نامشخصدارد تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۵۰,۰۰۰
باریستایک ماهیکشنبه و سه شنبه20:30 تا 16:30نامشخصدارد تومان ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۵۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپیک هفتهسه شنبه تا سه شنبه14:30 تا 10:30نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهپنجشنبه10:30 تا 16:30آقاسیدارد تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۵۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ (فشرده)یک هفتهشنبه تا شنبه14:30 تا 10:30نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰
متصدی نوشیدنی های سردیک ماه و نیمچهارشنبه20:30 تا 16:30نامشخصدارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۰,۰۰۰
صبحانه و برانچدو روزسه شنبه و چهارشنبه10:30 تا 15:30نامشخصدارد تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰
No product object found
نام دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
IELTS speaking & writingجمعه14:30 - 20:3098/02/20نامشخصدارد تومان ۶۱۲,۰۰۰ تومان ۵۵۰,۸۰۰
IELTS Listening & Readingپنجشنبه13:00-16:0098/02/26نامشخصدارد تومان ۶۱۲,۰۰۰ تومان ۵۵۰,۸۰۰
آمادگی آزمون آیلتسدوشنبه-چهارشنبه17:30 - 20:3098/02/18نامشخصدارد تومان ۱,۱۱۶,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۴,۴۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
طراحی لباس مقدماتی192یک شنبه - سه شنبه14:30 - 19:3098/03/28شیما مرادیدارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84پنج شنبه09:00 الی 14:0098/02/26نا مشخصدارد تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۰,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی192پنج شنبه14:30 - 19:3098/02/26نا مشخصدارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۱۰,۰۰۰
طراحی لباس پیشرفته177جمعه09:00 الی 14:00تیر 98نا مشخصدارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۱۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت پیشرفته(مولاژ)84پنج شنبه14:30 - 19:3098/03/09نا مشخصدارد تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84شنبه - دوشنبه09:00 الی 14:0098/03/20مینا داساردارد تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰