برنامه کلاسی

ردیف دپارتمان دریافت فایل
1

برنامه کلاس های آموزش کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 دریافت تقویم
2

برنامه کلاس های آموزش نرم افزارهای تخصصی و مهندسی

دریافت تقویم
3

برنامه کلاس های آموزش علوم مالی و حسابداری

دریافت تقویم
4

برنامه کلاس های آموزش دکوراسیون داخلی

دریافت تقویم
5

برنامه کلاس های آموزش طراحی و دوخت

دریافت تقویم
6

برنامه کلاس های آموزش کودک و نوجوان و والدین

دریافت تقویم
7

برنامه کلاس های آموزش عکاسی

دریافت تقویم