تقویم آموزشی

توجه :
پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت.
تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

دوره های طراحی وب سایت CIW

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder Web Design Pack172شنبه،دوشنبه،چهارشنبه14:30-17:3096/07/17نامشخصدارد ریال 18,900,000 ریال 17,010,000
Placeholder Web Design Pack172شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/07/26نامشخصدارد ریال 18,900,000 ریال 17,010,000
Placeholder Web Design Pack172جمعه08:30-14:3096/07/28نامشخصدارد ریال 18,900,000 ریال 17,010,000
Placeholder Web design II(Responsive Design with Bootstrap, Less, Sass)44جمعه14:30-19:3096/07/28ناجی پوردارد ریال 5,850,000 ریال 5,265,000
دوره های طراحی وب سایت (CIW) - dynamic-website-with-php-mysql-4 - 42 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1330 - 960717 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af Dynamic Website with PHP , MYSQL42شنبه،دوشنبه،چهارشنبه08:30-13:3096/07/17نامشخصدارد ریال 6,950,000 ریال 5,560,000
Placeholder Dynamic Website with PHP , MYSQL42شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/09/18نامشخصدارد ریال 6,950,000 ریال 6,255,000

دوره های Mobile Programming

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder Java SE 8 programming50یک شنبه و سه شنبه09:00-13:0096/08/07سلیمیدارد ریال 6,820,000 ریال 5,456,000
Placeholder Java SE 8 programming50جمعه08:30-14:3096/08/05سلیمیدارد ریال 6,820,000 ریال 5,456,000
Placeholder Java SE 8 programming50پنج شنبه14:30-19:3096/08/11موسویدارد ریال 6,820,000 ریال 5,456,000
Placeholder Android Pack70پنج شنبه14:30-19:3096/08/25شریفیدارد ریال 8,950,000 ریال 8,055,000

CompTIA (Network+)

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder +Network30یک شنبه و سه شنبه14:30-17:3096/08/07مصنفدارد ریال 2,970,000 ریال 2,673,000
Placeholder +Network30جمعه08:30-14:3096/08/05نامشخصدارد ریال 2,970,000 ریال 2,673,000

مهندسی شبکه Microsoft MCSE

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder پکیج مهندسی شبکه MCSE240جمعه14:30-20:3096/08/19نامشخصدارد ریال 32,000,000 ریال 28,800,000
Placeholder پکیج مهندسی شبکه MCSE240شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/08/20نامشخصدارد ریال 32,000,000 ریال 28,800,000

مهندسی شبکه CISCO

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder CCNA66پنجشنبه14:30-20:3096/08/25علافزادهدارد ریال 9,900,000 ریال 8,910,000

سخت افزارCompTIA – A+ Hardware

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder Hardware51پنج شنبه14:30-19:3096/08/25نامشخصدارد ریال 5,170,000 ریال 4,653,000

دوره های مقدماتی کامپیوتر (ICDL)

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131پنج شنبه14:30-19:3096/07/28نامشخصدارد ریال 6,670,000 ریال 6,003,000
Placeholder پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/07/29نامشخصدارد ریال 6,670,000 ریال 6,003,000
Placeholder پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131شنبه،دوشنبه،چهارشنبه08:30-12:3096/07/29نامشخصدارد ریال 6,670,000 ریال 5,336,000
Placeholder پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131یکشنبه و سه شنبه17:30-20:3096/08/16نامشخصدارد ریال 6,670,000 ریال 5,336,000
Placeholder پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131یکشنبه و سه شنبه08:30-13:3096/08/16نامشخصدارد ریال 6,670,000 ریال 5,336,000
Placeholder پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131جمعه14:30-19:3096/08/25نامشخصدارد ریال 6,670,000 ریال 5,336,000

دوره های ICDL پیشرفته

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder Excel پیشرفته24پنجشنبه19:30-14:3096/08/11نامشخصدارد ریال 1,880,000 ریال 1,692,000
Placeholder Excel پیشرفته24یکشنبه و سه شنبه17:30-20:3096/08/02نامشخصدارد ریال 1,880,000 ریال 1,692,000
Placeholder برنامه نویسی VBA در Excel مقدماتی30نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصندارد ریال 2,760,000

برنامه نویسی Microsoft

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder C#Programming60شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/07/29بروجردیاندارد ریال 6,300,000 ریال 5,670,000
Placeholder C#Programming60پنج شنبه08:30-14:3096/08/04موسویدارد ریال 6,300,000 ریال 5,040,000
Placeholder برنامه نویسی به زبان ++C60یک شنبه و سه شنبه14:30-17:3096/08/07موسویدارد ریال 6,120,000 ریال 5,508,000
Placeholder برنامه نویسی به زبان ++C60پنج شنبه08:30-14:3096/08/11موسویدارد ریال 6,120,000 ریال 5,508,000
Placeholder C#Programming60پنج شنبه08:30-14:3096/08/04مهاجردارد ریال 6,300,000 ریال 5,670,000
Placeholder SQL Server Database Development60جمعه08:30-14:3096/08/05سلیمیدارد ریال 7,450,000 ریال 6,705,000
Placeholder C#Windows Applications50جمعه08:30-14:3096/09/03مهاجردارد ریال 6,870,000 ریال 6,183,000

دوره های گرافیک و هنرهای دیجیتال

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder فتوشاپ نسخه CC 2014 مقدماتی تا پیشرفته60یکشنبه و سه شنبه17:00-20:0096/08/16نامشخصدارد ریال 6,210,000
Placeholder فتوشاپ نسخه CC 2014 مقدماتی تا پیشرفته60جمعه14:30-20:3096/07/28نامشخصدارد ریال 6,210,000
Placeholder ایلاستریتور40یکشنبه و سه شنبه17:30-20:3096/07/25نامشخصدارد ریال 4,320,000
Placeholder ایلاستریتور40سه شنبه14:00-20:0096/08/09نامشخصدارد ریال 4,320,000
Placeholder نرم افزارInDesign40جمعه14:30-19:3096/07/28نامشخصدارد ریال 4,320,000
Placeholder نرم افزارInDesign40یکشنبه و سه شنبه17:30-20:3096/07/30نامشخصدارد ریال 4,320,000

دوره های معماری

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder اتوکد دوبعدی60یک شنبه و سه شنبه17:30-20:3096/07/23نا مشخصدارد ریال 5,730,000
Placeholder اتوکد دوبعدی60شنبه، چهارشنبه17:30-20:3096/08/06نا مشخصدارد ریال 5,730,000
Placeholder اتوکد دوبعدی60جمعه14:30-20:3096/08/12نا مشخصدارد ریال 5,730,000
Placeholder نرم افزار Revit معماری60جمعه14:30-20:3096/08/12نا مشخصدارد ریال 7,460,000
Placeholder نرم افزار Revit معماری60دوشنبه14:30-20:3096/08/08نا مشخصدارد ریال 7,460,000

گروه دوره های تخصصی نرم افزارهای مدل سازی ۳ بعدی

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder 3D Max beginners to Advanced100جمعه14:30-20:3096/07/28جلالیدارد ریال 10,320,000
Placeholder 3D Max beginners to Advanced100شنبه -چهارشنبه1630-20:3096/08/13جلالیدارد ریال 10,320,000
Placeholder 3D Max beginners to Advanced100جمعه08:30-14:3096/07/28جلالیدارد ریال 10,320,000
Placeholder آموزش V-Ray30پنجشنبه08:30-14:3096/08/04جلالیدارد ریال 6,320,000

دوره های تخصصی نرم افزارهای مهندسی مکانیک و تأسیسات

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder طراحی مکانیک به کمک CATIA I64جمعه08:30-14:3096/07/21نامشخصدارد ریال 6,000,000
Placeholder طراحی مکانیک به کمک CATIA I64یک شنبه و سه شنبه17:30-20:3096/07/09نامشخصدارد ریال 6,000,000
Placeholder Solid Works I60جمعه14:30-20:3096/07/21نامشخصدارد ریال 6,030,000
Placeholder Solid Works I60یک شنبه و سه شنبه17:30-20:3096/07/25نامشخصدارد ریال 6,030,000

دوره های تخصصی مهندسی عمران

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder Etabs-Safe l90جمعه20:30 - 14:3096/08/12نامشخصدارد ریال 15,000,000
Placeholder Etabs-Safe l90شنبه-چهارشنبه17:30-20:3096/08/13نامشخصدارد ریال 15,000,000

دوره های تخصصی ریاضی و آمار

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder MATLAB (مقدماتی)32جمعه08:30-14:3096/07/28نامشخصدارد ریال 3,900,000
Placeholder MATLAB (مقدماتی)32دوشنبه17:30-20:3096/08/08نامشخصدارد ریال 3,900,000
Placeholder SPSS i39پنجشنبه14:00-19:0096/08/11نامشخصدارد ریال 4,110,000

دوره های تخصصی نرم افزارهای نقشه برداری GIS (سیستم اطلاعات مکانی)

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder مقدمه ای بر GIS و نرم افزار Arc GIS30پنجشنبه15:00-20:0096/08/04نامشخص ریال 3,600,000

گروه دوره های علوم مالی و حسابداری فشرده

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30 الی 20:3096/08/12نامشخصدارد ریال 26,100,000 ریال 24,100,000
Placeholder حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180جمعه14:30 الی 20:3096/08/29آقای شایستهدارد ریال 26,100,000 ریال 24,100,000
Placeholder حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180پنجشنبه و جمعه14:30 الی 20:3096/09/23نامشخصدارد ریال 26,100,000 ریال 24,100,000
Placeholder ترفندهای اکسل در حسابداری25نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصندارد ریال 4,880,000
Placeholder مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)12نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصندارد ریال 3,100,000
Placeholder نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی10نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصندارد ریال 2,950,000

گروه دوره های بورس و سرمایه گذاری

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس21جمعه08:30 الی 14:30نامشخصنا مشخصندارد ریال 4,880,000
Placeholder دوره تحلیل تکنیکال کاربردی24جمعه08:30 الی 14:30نامشخصنا مشخصندارد ریال 5,700,000
Placeholder تحلیل بنیادی کاربردی در بازار سهام39جمعه08:30 الی 14:30نامشخصنا مشخصندارد ریال 8,810,000
Placeholder مدیریت پرتفوی18جمعه08:30 الی 14:30نامشخصنا مشخصندارد ریال 4,090,000

عکاسی دیجیتال و روتوش عکس

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder عکاسی دیجیتال110شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/07/17نامشخصندارد ریال 17,000,000
Placeholder عکاسی دیجیتال110جمعه14:30-19:3096/07/27نامشخصندارد ریال 17,000,000
Placeholder عکاسی دیجیتال110پنج شنبه14:30-19:3096/08/25نامشخصندارد ریال 17,000,000
Placeholder عکاسی دیجیتال110یکشنبه و سه شنبه17:30-20:3096/09/19نامشخصندارد ریال 17,000,000