تقویم آموزشی

توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

دوره های آموزشی طراحی وب سایت

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder Web Design Pack172شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/09/22نامشخصدارد ریال 18,900,000 ریال 17,010,000
Placeholder Dynamic Website with PHP , MYSQL42شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/09/18نامشخصدارد ریال 6,950,000 ریال 6,255,000
Placeholder Web Design Pack172جمعه14:30-20:3096/10/01نامشخصدارد ریال 18,900,000 ریال 17,010,000
دوره های طراحی وب سایت (CIW) - dynamic-website-with-php-mysql-4 - 42 - fr - 1430-2030 - 960924 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af Dynamic Website with PHP , MYSQL42جمعه14:30-20:3096/09/24نامشخصدارد ریال 6,950,000 ریال 6,255,000
Placeholder اموزش طراحی و مدیریت وب سایت بکمک ورد پرس50جمعه14:30-19:3096/09/24نامشخصدارد ریال 5,000,000 ریال 4,500,000

دوره های آموزشی برنامه نویسی موبایل Mobile Programming

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder Java SE 8 programming50پنج شنبه14:30-19:3096/09/16موسویدارد ریال 6,820,000 ریال 6,138,000
Placeholder Java SE 8 programming50یک شنبه و سه شنبه09:00-13:0096/09/21سلیمیدارد ریال 6,820,000 ریال 5,456,000
Placeholder Android Pack70پنج شنبه14:30-19:3096/09/23نامشخصدارد ریال 8,950,000 ریال 8,055,000
Placeholder advanced android development50جمعه14:30-19:3096/09/24سلیمیدارد ریال 8,000,000 ریال 7,200,000
Placeholder developing los apps with swift50جمعه14:30-19:3096/09/24نامشخصدارد ریال 8,800,000 ریال 7,920,000

CompTIA (Network+)

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder +Network30سه شنبه09:00-14:0096/09/28نامشخصدارد ریال 2,970,000 ریال 2,376,000
Placeholder +Network30جمعه14:30-19:3096/09/17نامشخصدارد ریال 2,970,000 ریال 2,673,000
Placeholder +Network30یک شنبه و سه شنبه17:30-20:3096/09/28نامشخصدارد ریال 2,970,000 ریال 2,673,000

دوره های آموزشی مهندسی شبکه Microsoft MCSE

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder پکیج مهندسی شبکه MCSE240شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/09/20نامشخصدارد ریال 32,000,000 ریال 28,800,000
Placeholder پکیج مهندسی شبکه MCSE240جمعه14:30-20:3096/09/24نامشخصدارد ریال 32,000,000 ریال 28,800,000
Placeholder MCSA pack 2016230یکشنبه و سه شنبه14:30-17:3096/09/28مصنفدارد ریال 31,000,000 ریال 27,900,000
Placeholder Installation and configuring windows1042یکشنبه و سه شنبه14:30-17:3096/09/28مصنفدارد ریال 5,880,000 ریال 5,292,000

دوره های آموزشی مهندسی شبکه CISCO

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder (CCNA66پنجشنبه14:30-20:3096/09/23علافزادهدارد ریال 9,900,000 ریال 8,910,000
Placeholder CCNN (Route60جمعه14:30-19:3096/09/24علافزادهدارد ریال 10,910,000

دوره های آموزشی سخت افزارCompTIA – A+ Hardware

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder Hardware51پنج شنبه14:30-19:3096/09/23نامشخصدارد ریال 5,170,000 ریال 4,653,000

دوره های مقدماتی کامپیوتر (ICDL)

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131شنبه،دوشنبه،چهارشنبه08:30-13:3096/10/11نامشخصدارد ریال 6,670,000 ریال 5,336,000
Placeholder پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/10/11نامشخصدارد ریال 6,670,000 ریال 6,003,000
Placeholder پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131جمعه08:30-14:3096/10/15نامشخصدارد ریال 6,670,000 ریال 6,003,000

دوره های آموزشی دوره های ICDL پیشرفته

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder Excel پیشرفته24پنجشنبه19:30-14:3096/09/16نامشخصدارد ریال 1,880,000 ریال 1,692,000
Placeholder Excel پیشرفته24یکشنبه و سه شنبه17:30-20:3096/09/21نامشخصدارد ریال 1,880,000 ریال 1,692,000
Placeholder Excel پیشرفته24پنجشنبه19:30-14:3096/10/21نامشخصدارد ریال 1,880,000 ریال 1,692,000
Placeholder برنامه نویسی VBA در Excel مقدماتی30نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصندارد ریال 2,760,000

دوره های آموزشی برنامه نویسی Microsoft MCTS

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder C#Programming60پنج شنبه08:30-14:3096/09/30مهاجردارد ریال 6,300,000 ریال 5,670,000
Placeholder C#Programming60یک شنبه و سه شنبه14:30-17:3096/10/10موسویدارد ریال 6,300,000 ریال 5,670,000
Placeholder SQL Server Database Development60جمعه08:30-14:3096/09/17فلاح منشدارد ریال 7,450,000 ریال 6,705,000
Placeholder SQL Server Database Development60جمعه17:30-20:3096/10/16بروجردیاندارد ریال 7,450,000 ریال 6,705,000
Placeholder SQL Server Database Development60جمعه14:30-20:3096/11/20جوانیدارد ریال 7,450,000 ریال 6,705,000
Placeholder C#Windows Applications50جمعه08:30-14:3096/09/17مهاجردارد ریال 6,870,000 ریال 6,183,000
Placeholder C#Windows Applications50یک شنبه و سه شنبه17:30-20:3096/10/12سلیمیدارد ریال 6,870,000 ریال 6,183,000

دوره های آموزشی برنامه نویسی آزاد

نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری روز تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder برنامه نویسی به زبان ++C6008:30-14:30پنجشنبه96/09/23موسویدارد ریال 6,120,000 ریال 5,508,000
Placeholder برنامه نویسی به زبان ++C6014:30-17:30یکشنبه و سه شنبه96/09/14موسویدارد ریال 6,120,000 ریال 5,508,000
Placeholder برنامه نویسی به زبان پایتون6014:30-20:30جمعه96/09/24نامشخصدارد ریال 7,480,000 ریال 6,705,000

دوره های آموزشی نرم افزارهای مهندسی مکانیک و تأسیسات

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder طراحی مکانیک به کمک CATIA I64جمعه08:30-14:3096/10/01فرهاد ضرابیدارد ریال 6,000,000 ریال 5,400,000
Placeholder طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I64پنجشنبه14:30-20:3096/09/30هنرورندارد ریال 5,500,000 ریال 4,950,000
Placeholder طراحی مکانیک به کمک CATIA I64یک شنبه و سه شنبه17:30-20:3096/10/05مهدی عباسیدارد ریال 6,000,000 ریال 5,400,000

دوره های آموزشی نرم افزارهای مهندسی عمران

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE -سطح مقدماتی120جمعه14:30 - 20:3096/10/03خالد توفیقیندارد ریال 19,500,000 ریال 17,550,000

دوره های آموزشی نرم افزارهای ریاضی و آمار

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder MATLAB (مقدماتی)32دوشنبه17:30-20:3096/10/04نامشخصدارد ریال 3,900,000 ریال 3,510,000
Placeholder SPSS i39پنجشنبه14:00-19:0096/10/07نامشخصدارد ریال 4,500,000 ریال 4,050,000

دوره های تخصصی نرم افزارهای نقشه برداری GIS (سیستم اطلاعات مکانی)

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder مقدمه ای بر GIS و نرم افزار Arc GIS30پنجشنبه15:00-20:0096/09/23نامشخص ریال 3,600,000 ریال 3,240,000

دوره های تخصصی نرم افزارهای مهندسی صنایع

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder MS Project - Compacted برنامه ریزی و کنترل پروژه32پنجشنبه14:30-20:3096/09/30ندارد ریال 4,460,000 ریال 4,014,000

دوره های تخصصی نرم افزارهای نفت، گاز  و پتروشیمی

دوره های آموزشی مالی و حسابداری

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30 الی 20:3096/09/18نامشخصدارد ریال 26,100,000 ریال 23,490,000
Placeholder حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180یکشنبه و سه شنبه17:30 الی 20:3096/10/17نامشخصدارد ریال 26,100,000 ریال 23,490,000
Placeholder حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180پنجشنبه و جمعه17:30 الی 20:3096/11/12نامشخصدارد ریال 26,100,000 ریال 23,490,000
Placeholder ترفندهای اکسل در حسابداری25شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30 الی 20:3096/09/18نامشخصدارد ریال 4,880,000 ریال 4,392,000
Placeholder نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی10جمعه14:30 الی 19:3096/09/23نامشخصدارد ریال 2,950,000 ریال 2,655,000

دوره های آموزشی بورس و اوراق بهادار

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder دوره تحلیل تکنیکال کاربردی24جمعه19:00 الی 14:0096/10/01نامشخصدارد ریال 5,700,000 ریال 5,130,000
Placeholder مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس21یکشنبه ، سه شنبه20:30 تا 17:3096/09/26نامشخصدارد ریال 4,880,000 ریال 4,392,000
Placeholder تحلیل بنیادی کاربردی در بازار سهام39شنبه، دوشنبه، چهارشنبه20:30 تا 17:3096/10/02نامشخصدارد ریال 8,810,000 ریال 7,929,000

دوره های آموزشی مدیریت

عکاسی دیجیتال و روتوش عکس

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder عکاسی دیجیتال110پنج شنبه19:30 تا 14:3096/10/07نامشخصدارد ریال 17,000,000 ریال 15,300,000
Placeholder عکاسی دیجیتال110جمعه14:30-19:3096/09/10فرجیدارد ریال 17,000,000 ریال 15,300,000
Placeholder عکاسی دیجیتال110شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/10/2نامشخصدارد ریال 17,000,000 ریال 15,300,000
Placeholder عکاسی دیجیتال110یکشنبه و سه شنبه17:30-20:3096/09/19نامشخصدارد ریال 17,000,000

گرافیک

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder فتوشاپ نسخه CC 2014 مقدماتی تا پیشرفته60یکشنبه و سه شنبه17:00-20:0096/09/26نامشخصدارد ریال 6,210,000 ریال 5,589,000
Placeholder آموزش نرم افزار Corel Draw50پنجشنبه15:00-20:0096/09/30معدنیندارد ریال 4,120,000 ریال 3,708,000
Placeholder فتوشاپ نسخه CC 2014 مقدماتی تا پیشرفته60شنبه و دوشنبه8:30-13:3096/10/02فراهانیدارد ریال 6,210,000 ریال 4,968,000
Placeholder فتوشاپ نسخه CC 2014 مقدماتی تا پیشرفته60پنجشنبه14:30-20:3096/09/30نامشخصدارد ریال 6,210,000 ریال 5,589,000
Placeholder ایلاستریتور40پنجشنبه15:00-20:0096/09/30نامشخصدارد ریال 4,320,000 ریال 3,888,000
Placeholder نرم افزارInDesign40یکشنبه و سه شنبه17:30-20:3096/10/05نامشخصدارد ریال 4,320,000 ریال 3,888,000

طلا و جواهرات

 

نقاشی

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder نقاشی40یکشنبه و سه شنبه17:30-20:3096/09/19نامشخصدارد ریال 6,000,000 ریال 5,400,000

طراحی دکوراسیون داخلی

نرم افزار های کاربردی

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder اتوکد دوبعدی60یک شنبه و سه شنبه08:30-14:3096/10/05نا مشخصدارد ریال 5,730,000 ریال 4,584,000
Placeholder طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی246جمعه09:30 - 15:3096/10/01نا مشخصندارد ریال 22,140,000 ریال 20,140,000
Placeholder اتوکد دوبعدی60شنبه، چهارشنبه17:30-20:3096/09/29نا مشخصندارد ریال 5,730,000 ریال 5,157,000
Placeholder اتوکد دوبعدی60پنجشنبه14:30-20:3096/10/07نا مشخصندارد ریال 5,730,000 ریال 5,157,000
Placeholder نرم افزار Revit معماری60جمعه14:30-20:3096/10/01نا مشخصندارد ریال 7,460,000 ریال 6,714,000
Placeholder نرم افزار Revit معماری60دوشنبه14:30-20:3096/10/04نا مشخصندارد ریال 7,460,000 ریال 6,714,000
Placeholder 3D Max beginners to Advanced100پنجشنبه14:30-20:3096/09/30جلالیندارد ریال 10,320,000 ریال 9,288,000
Placeholder 3D Max beginners to Advanced100دوشنبه16:30-20:3096/09/27جلالیندارد ریال 10,320,000 ریال 9,288,000
Placeholder آموزش V-Ray30پنجشنبه08:30-14:3096/09/30جلالیندارد ریال 6,320,000 ریال 5,688,000

شهرسازی

گریم

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder گریم متعادل54شنبه دوشنبه و چهارشنبه20:30 تا 17:3096/10/13نامشخصدارد ریال 17,000,000 ریال 15,300,000
Placeholder گریم نامتعادل40جمعه19:00 تا15:0096/09/24نامشخصدارد ریال 17,250,000 ریال 15,525,000
Placeholder گریم مد30شنبه دوشنبه و چهارشنبه17:30 تا 14:3096/09/25نامشخصدارد ریال 9,500,000 ریال 8,550,000
Placeholder گریم نامتعادل40یکشنبه و سه شنبه13:00 تا 10:0096/09/19نامشخصدارد ریال 17,250,000 ریال 13,800,000
Placeholder گریم متعادل54جمعه15:00 تا 9:0096/10/15نامشخصدارد ریال 17,000,000 ریال 15,300,000

پوست و مو

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder تکنیک های زیبایی و خودآرایی بانوان36شنبه، دوشنبه و چهارشنبه20:30 تا 17:3096/10/18دارد ریال 6,650,000 ریال 5,985,000
Placeholder تکنیک های زیبایی و خودآرایی بانوان36جمعه14:30 تا 8:3096/10/8دارد ریال 6,650,000 ریال 5,985,000

بهداشت

روانشناسی

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder بازی های روانی16جمعه14:30-18:3096/09/24نامشخصدارد ریال 2,800,000 ریال 2,520,000
Placeholder آزمون هوش وکسلر بزرگسالان2پنجشنبه16:30-18:3096/10/28نامشخصدارد ریال 1,800,000 ریال 1,620,000
Placeholder آزمون هوش وکسلر کودکان2پنجشنبه14:30-16:3096/10/21نامشخصدارد ریال 1,800,000 ریال 1,620,000
Placeholder تحلیل رفتار متقابل مقدماتی16جمعه10:30-14:3096/09/24نامشخصدارد ریال 2,800,000 ریال 2,520,000
Placeholder آزمون هوش وکسلر پیش دبستانی2پنجشنبه14:30-16:3096/10/28نامشخصدارد ریال 1,800,000 ریال 1,620,000

 

فناوری اطلاعات

هنر و گرافیک

رباتیک

 

صنایع پوشاک

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder طراحی دوخت مقدماتی60دوشنبه و چهارشنبه13:00 تا 10:0096/10/04نامشخصدارد ریال 9,900,000 ریال 7,920,000
Placeholder طراحی لباس مقدماتی150پنجشنبه13:00 تا 10:0096/10/07نامشخصدارد ریال 17,250,000 ریال 15,525,000
Placeholder طراحی لباس مقدماتی150یکشنبه و سه شنبه13:00 تا 10:0096/10/03نامشخصدارد ریال 17,250,000 ریال 15,250,000
Placeholder طراحی لباس مقدماتی150شنبه، دوشنبه و چهارشنبه20:30 تا 17:3096/10/04نامشخصدارد ریال 17,250,000 ریال 15,525,000
Placeholder طراحی لباس مقدماتی150پنجشنبه و جمعه14:00 تا 9:0096/09/23نامشخصدارد ریال 17,250,000 ریال 15,525,000
Placeholder طراحی دوخت مقدماتی60یکشنبه و سه شنبه20:30 تا 17:3096/09/12نامشخصدارد ریال 9,900,000 ریال 8,910,000

بازاریابی مدرن در پوشاک

سایر دوره های آموزشی