برنامه کلاسی

ردیفدپارتماندریافت فایل
۱

برنامه کلاس های کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 دریافت تقویم
۲

برنامه کلاس های نرم افزارهای تخصصی و مهندسی

دریافت تقویم
۳

برنامه کلاس های علوم مالی و حسابداری

دریافت تقویم
۴

برنامه کلاس های دکوراسیون داخلی

دریافت تقویم
۵

برنامه کلاس های طراحی و دوخت

دریافت تقویم
۶

برنامه کلاس های تکنولوژی تریز

دریافت تقویم
۷

برنامه کلاس های سینمای دیجیتال (عکاسی)

دریافت تقویم
به دیگران اطلاع دهید