تقویم آموزشی

توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

دوره های آموزشی طراحی وب سایت

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder Web Design Pack172پنجشنبه14:30-20:3096/12/03نامشخصدارد ریال 18,900,000 ریال 17,010,000
Placeholder Web Design Pack172شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/12/09رهبردارد ریال 18,900,000 ریال 17,010,000
Placeholder Dynamic Website with PHP , MYSQL42پنجشنبه14:30-19:3096/12/10نامشخصدارد ریال 6,950,000 ریال 6,255,000
Placeholder اموزش طراحی و مدیریت وب سایت بکمک ورد پرس50شنبه،دوشنبه،چهارشنبه14:30-19:3096/12/09نامشخصدارد ریال 5,000,000 ریال 4,500,000
Placeholder اموزش طراحی و مدیریت وب سایت بکمک ورد پرس50پنجشنبه14:30-19:3096/12/10رهبردارد ریال 5,000,000 ریال 4,500,000
Placeholder بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO)30جمعه14:30-20:3096/12/18رهبردارد ریال 4,410,000 ریال 3,969,000

دوره های آموزشی برنامه نویسی موبایل Mobile Programming

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder Java SE 8 programming50جمعه08:30-14:3096/12/11نامشخصدارد ریال 6,820,000 ریال 6,138,000
Placeholder Java SE 8 programming50شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30-20:3096/12/12موسویدارد ریال 6,820,000 ریال 6,138,000
Placeholder Android Pack70پنجشنبه14:30-19:3096/12/10موسویدارد ریال 8,950,000 ریال 8,055,000
Placeholder Android Pack70یکشنبه ، سه شنبه09:00-13:0096/12/23موسویدارد ریال 8,950,000 ریال 8,055,000
Placeholder developing los apps with swift50جمعه09:00-14:0096/12/11سلیمیدارد ریال 8,800,000 ریال 7,920,000

CompTIA (Network+)

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder +Network30پنجشنبه08:30-13:3096/11/12نامشخصدارد ریال 2,970,000 ریال 2,673,000
Placeholder +Network30شنبه و دوشنبه و چهارشنبه17:30-20:3096/12/05مصنفدارد ریال 2,970,000 ریال 2,673,000

دوره های آموزشی مهندسی شبکه Microsoft MCSE

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder MCSA pack 2016230جمعه14:30-19:3096/11/20شریفیدارد ریال 31,000,000 ریال 27,900,000

دوره های آموزشی مهندسی شبکه CISCO

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder CCNA66پنجشنبه08:30-14:3096/11/19نامشخصدارد ریال 9,900,000 ریال 8,910,000

دوره های آموزشی سخت افزارCompTIA – A+ Hardware

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder Hardware51پنج شنبه14:30-19:3096/10/21نامشخصدارد ریال 5,170,000 ریال 4,653,000

دوره های مقدماتی کامپیوتر (ICDL)

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131شنبه،دوشنبه،چهارشنبه08:30-13:3096/12/04نامشخصدارد ریال 6,670,000 ریال 5,336,000
Placeholder پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131یکشنبه و سه شنبه17:30-20:3096/12/20نامشخصدارد ریال 6,670,000 ریال 6,003,000
Placeholder پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131پنج شنبه08:30-14:3096/12/10نامشخصدارد ریال 6,670,000 ریال 6,003,000

دوره های آموزشی دوره های ICDL پیشرفته

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder Excel پیشرفته24شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/12/05افتخاری دوستدارد ریال 1,880,000 ریال 1,692,000

دوره های آموزشی برنامه نویسی Microsoft MCTS

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder C#Programming60شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/11/18موسویدارد ریال 6,300,000 ریال 5,670,000
Placeholder C#Programming60جمعه08:30-14:3096/12/11نامشخصدارد ریال 6,300,000 ریال 5,670,000
Placeholder SQL Server Database Development60شنبه و چهارشنبه17:30-20:3096/11/07بروجردیاندارد ریال 7,450,000 ریال 6,705,000
Placeholder SQL Server Database Development60جمعه14:30-20:3096/11/20جوانیدارد ریال 7,450,000 ریال 6,705,000
Placeholder C#Windows Applications50جمعه14:30-19:3096/11/06موسویدارد ریال 6,870,000 ریال 6,183,000

دوره های آموزشی برنامه نویسی آزاد

نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری روز تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder برنامه نویسی به زبان ++C6008:30-14:30پنجشنبه96/12/10موسویدارد ریال 6,120,000 ریال 5,508,000
Placeholder برنامه نویسی به زبان پایتون6014:30-20:30جمعه96/12/11موسویدارد ریال 7,480,000 ریال 6,732,000

دوره های آموزشی نرم افزارهای مهندسی مکانیک و تأسیسات

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder طراحی مکانیک به کمک CATIA I64جمعه08:30-14:3096/11/20مهدی عباسیدارد ریال 6,000,000 ریال 5,400,000
Placeholder طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I64پنجشنبه14:30-20:3096/12/10هنرورندارد ریال 5,500,000 ریال 4,950,000

دوره های آموزشی نرم افزارهای مهندسی عمران

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE -سطح مقدماتی120جمعه14:30 - 20:3096/12/11خالد توفیقیدارد ریال 19,500,000 ریال 17,550,000
Placeholder دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی60یکشنبه سه شنبه20:30 - 17:3096/12/08خالد توفیقیدارد ریال 7,920,000 ریال 7,128,000

دوره های آموزشی نرم افزارهای ریاضی و آمار

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder MATLAB (مقدماتی)32پنجشنبه20:30 - 14:3096/11/26نامشخصدارد ریال 3,900,000 ریال 3,510,000
Placeholder SPSS i39پنجشنبه14:00-19:0096/10/21نامشخصدارد ریال 4,500,000 ریال 4,050,000

دوره های تخصصی نرم افزارهای نقشه برداری GIS (سیستم اطلاعات مکانی)

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder مقدمه ای بر GIS و نرم افزار Arc GIS30پنجشنبه15:00-20:0096/10/28نامشخص ریال 3,600,000 ریال 3,240,000

دوره های تخصصی نرم افزارهای مهندسی صنایع

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder MS Project - Compacted برنامه ریزی و کنترل پروژه32پنجشنبه14:30-20:3096/12/03دارد ریال 4,460,000 ریال 4,014,000
Placeholder استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 201232یکشنبه - سه شنبه17:30 - 20:3096/12/08دارد ریال 4,784,000 ریال 4,305,600
Placeholder کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P660شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30 - 20:3096/12/02دارد ریال 8,382,000 ریال 7,543,800

دوره های تخصصی نرم افزارهای نفت، گاز  و پتروشیمی

دوره های آموزشی مالی و حسابداری

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30 الی 20:3096/12/12نامشخصدارد ریال 26,100,000 ریال 23,490,000
Placeholder حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180پنجشنبه14:30 الی 20:3096/12/24نامشخصدارد ریال 26,100,000 ریال 23,490,000
Placeholder نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی10جمعه09:00 الی 15:0096/12/11نامشخصدارد ریال 2,950,000 ریال 2,655,000

دوره های آموزشی بورس و اوراق بهادار

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس21یکشنبه ، سه شنبه20:30 تا 17:3096/12/13نامشخصدارد ریال 4,880,000 ریال 4,392,000
Placeholder دوره تحلیل تکنیکال کاربردی24جمعه19:00 الی 14:0096/12/18نامشخصدارد ریال 5,700,000 ریال 5,130,000
Placeholder تحلیل بنیادی کاربردی در بازار سهام39شنبه، دوشنبه، چهارشنبه20:30 تا 17:3096/12/12نامشخصدارد ریال 8,810,000 ریال 7,929,000

دوره های آموزشی مدیریت

عکاسی دیجیتال و روتوش عکس

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder عکاسی دیجیتال110جمعه09:00-14:0096/12/25فرجیدارد ریال 17,000,000 ریال 15,300,000
Placeholder Edius36پنج شنبه14:00 تا 10:0096/11/28فرجیدارد ریال 6,500,000 ریال 5,850,000
Placeholder Edius36جمعه19:00 تا 15:0096/12/25فرجیدارد ریال 6,500,000 ریال 5,850,000
Placeholder عکاسی دیجیتال110چهارشنبه20:30 تا 15:3096/12/16فرجیدارد ریال 17,000,000 ریال 15,300,000

گرافیک

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder فتوشاپ نسخه CC 2017 مقدماتی تا پیشرفته60جمعه14:30-20:3096/12/04نامشخصدارد ریال 6,210,000 ریال 5,589,000
Placeholder فتوشاپ نسخه CC 2017 مقدماتی تا پیشرفته60شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30-20:3096/11/30نامشخصدارد ریال 6,210,000 ریال 5,589,000
Placeholder نرم افزارInDesign40یکشنبه و سه شنبه17:30-20:3096/12/08نامشخصدارد ریال 4,320,000 ریال 3,888,000
Placeholder ایلاستریتور40پنجشنبه15:00-20:0096/12/03معدنیندارد ریال 4,320,000 ریال 3,888,000

طلا و جواهرات

 

نقاشی

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder نقاشی40یکشنبه و سه شنبه17:30-20:3097/01/19نامشخصدارد ریال 6,000,000 ریال 5,400,000

طراحی دکوراسیون داخلی

نرم افزار های کاربردی

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder فتوشاپ برای معماری30جمعه14:30-20:3096/12/18نا مشخصدارد ریال 4,600,000 ریال 4,140,000
Placeholder تبدیل نقشه های فاز یک به فاز دو24پنجشنبه14:30-20:3096/12/17جلالیدارد ریال 3,300,500 ریال 2,970,450
Placeholder طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی246جمعه09:30 - 15:3096/12/01اتحادیدارد ریال 22,140,000 ریال 20,140,000
Placeholder آموزش V-Ray30سه شنبه14:30-20:3096/11/24جلالیدارد ریال 6,320,000 ریال 5,688,000
Placeholder اتوکد دوبعدی60یک شنبه و سه شنبه17:30-20:3096/12/15اتحادیدارد ریال 5,730,000 ریال 5,147,000
Placeholder اتوکد دوبعدی60پنجشنبه14:30-20:3096/11/24اتحادیدارد ریال 5,730,000 ریال 5,157,000
Placeholder نرم افزار Revit معماری60جمعه14:30-20:3096/12/11اتحادیدارد ریال 7,460,000 ریال 6,714,000
Placeholder 3D Max beginners to Advanced100پنجشنبه14:30-20:3096/11/26جلالیدارد ریال 10,320,000 ریال 9,288,000
Placeholder آموزش V-Ray30جمعه14:30-20:3096/11/27جلالیدارد ریال 6,320,000 ریال 5,688,000
Placeholder آموزش نرم افزار راینو سطح 150پنجشنبه14:30 - 19:3096/11/26اتحادیدارد
Placeholder آموزش نرم افزار راینو سطح 150پنجشنبه14:30 - 19:3096/11/26بیات نژاددارد
Placeholder آموزش نرم افزار راینو سطح 150پنجشنبه14:30 - 19:3096/11/26جلالیدارد
Placeholder آموزش نرم افزار راینو سطح 150پنجشنبه14:30 - 19:3096/11/26نا مشخصدارد

شهرسازی

گریم

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder گریم متعادل54یکشنبه و سه شنبه15:00 تا 9:0096/12/24قاسم نژاددارد ریال 17,000,000 ریال 13,600,000
Placeholder گریم نامتعادل40دوشنبه و چهارشنبه13:00 تا 10:0096/12/15نامشخصدارد ریال 17,250,000 ریال 13,800,000
Placeholder گریم متعادل54جمعه15:00 تا 9:0096/12/11شکوهی نیادارد ریال 17,000,000 ریال 13,600,000

پوست و مو

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder تکنیک های زیبایی و خودآرایی بانوان36جمعه14:00 تا 10:0096/11/27باباییدارد ریال 6,650,000 ریال 5,985,000

بهداشت

روانشناسی

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder تحلیل رفتار متقابل مقدماتی16جمعه10:30-14:3096/12/25نامشخصدارد ریال 2,800,000 ریال 2,520,000
Placeholder آزمون هوش وکسلر پیش دبستانی2پنجشنبه14:30-16:3096/12/24نامشخصدارد ریال 1,800,000 ریال 1,620,000

 

انگلیسی

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder Free Converstion 142یکشنبه و سه شنبه12:00 -9:0096/12/06صابریدارد ریال 2,860,000 ریال 2,288,000
Placeholder Free Converstion 242جمعه14:00 - 10:0096/12/04صابریدارد ریال 2,860,000 ریال 2,574,000
Placeholder Free Converstion 142پنجشنبه14:00-19:0096/11/12صابریدارد ریال 2,860,000 ریال 2,574,000
Placeholder Free Converstion 242دوشنبه-چهارشنبه17:00-20:0096/12/14صابریدارد ریال 3,030,000 ریال 2,727,000

فرانسه

آلمانی

ترکی استانبولی

 

 

صنایع پوشاک

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder طراحی لباس مقدماتی150شنبه و چهارشنبه19:00 تا 16:0096/11/28صادقیدارد ریال 17,250,000 ریال 15,525,000
Placeholder طراحی دوخت مقدماتی84دوشنبه15:00 تا 9:0096/12/21داساردارد ریال 14,700,000 ریال 11,760,000
Placeholder طراحی دوخت متوسط60چهارشنبه15:00 تا 10:0096/12/23داساردارد ریال 9,900,000 ریال 7,920,000
Placeholder طراحی لباس مقدماتی150یکشنبه و سه شنبه14:00 تا 10:0096/12/27علی پوردارد ریال 17,250,000 ریال 13,800,000
Placeholder طراحی دوخت مقدماتی84شنبه15:00 تا 9:0096/12/12داساردارد ریال 14,700,000 ریال 11,760,000
Placeholder طراحی لباس مقدماتی150پنجشنبه و جمعه14:00 تا 9:0096/12/25صادقیدارد ریال 17,250,000 ریال 15,525,000

بازاریابی مدرن در پوشاک

سایر دوره های آموزشی