توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف مبلغ
word press & woocommerce Essential training45شنبه و چهارشنبه17:30 الی 20:3098/04/19دارد تومان ۷۷۵,۰۰۰ تومان ۶۹۷,۵۰۰
Server Development with Node.js120پنجشنبه14:30 - 20:3098/04/06دارد تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۷۰,۰۰۰
ReactJS50پنجشنبه9:30_14:3098/04/06دارد تومان ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۱۲,۰۰۰
User Experience - UX45پنجشنبه14:30 - 20:30نامشخصدارد تومان ۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۳۶,۵۰۰
User Interface Designer25پنجشنبه08:30 الی 14:30نامشخصدارد تومان ۴۱۴,۰۰۰ تومان ۳۷۲,۶۰۰
Laravel40جمعه08:30 الی 14:3098/04/07دارد تومان ۱,۰۵۶,۰۰۰ تومان ۹۵۰,۴۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO)45جمعه08:30 الی 14:3098/04/07دارد تومان ۹۹۰,۰۰۰ تومان ۸۹۱,۰۰۰
Web Design Pack172شنبه تا چهارشنبه8:30 الی 13:0098/04/15دارد تومان ۲,۴۴۴,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۴,۰۰۰
Web Design Pack172جمعه08:30 الی 14:3098/04/07دارد تومان ۲,۴۴۴,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۹,۶۰۰
PHP & MySQL Web Development60پنجشنبه14:30 - 20:3098/04/06دارد تومان ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۷۱,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
Java SE 8 programming50یکشنبه ، سه شنبه09:00-14:0098/04/11نامشخصدارد تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۷۲۰,۰۰۰
Java SE 8 programming50یکشنبه ، سه شنبه17:30 - 20:3098/04/26نامشخصدارد تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۸۱۰,۰۰۰
Android Pack70شنبه و دوشنبه و چهارشنبه17:30 - 20:3098/04/15نامشخصدارد تومان ۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۹۳,۵۰۰
advanced android development50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
developing los apps with swift50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۳۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
+Network30یک شنبه - سه شنبه09:00-14:0098/04/11نامشخصدارد تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۲۸۸,۰۰۰
+Network30پنج شنبه08:30-13:3098/04/20نامشخصدارد تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۲۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
Excel پیشرفته24پنجشنبه14:30-20:3098/04/13نا مشخصدارد تومان ۲۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰۲,۵۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه08:30-14:3098/04/19نا مشخصدارد تومان ۸۰۸,۰۰۰ تومان ۶۴۶,۴۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30-20:3098/04/19نا مشخصدارد تومان ۸۰۸,۰۰۰ تومان ۷۲۷,۲۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
C#Programming60پنج شنبه08:30-14:3098/04/13نامشخصدارد تومان ۷۲۴,۰۰۰ تومان ۶۵۱,۶۰۰
Microsoft ASP.Net MVC60نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
C#Windows Applications50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۸۵۱,۰۰۰ تومان ۷۶۵,۹۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
programming with python60یک شنبه - سه شنبه14:30-17:3098/04/18نامشخصدارد تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۸۱۰,۰۰۰