اخبار و رویدادها

۳۱
فروردین
۱۳۹۶

شروع دوره آموزش طراحی وب HTML5, CSS3

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۹:۳۰- ۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ:    ۹۶/۰۲/۰۱

۳۰
فروردین
۱۳۹۶

شروع دوره آموزش عکاسی دیجیتال

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۴:۰۰- ۰۹:۰۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۶/۰۲/۰۱

۲۹
فروردین
۱۳۹۶

آموزش حسابداری کاربردی ویژه بازارکار

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۶/۰۲/۰۳

۲۸
فروردین
۱۳۹۶

شروع دوره آموزش GIS پیشرفته

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۳:۰۰- ۰۹:۰۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۶/۰۲/۰۱

۲۸
فروردین
۱۳۹۶

شروع دوره آموزش Adobe Illustrator

روزهای برگزاری:  پنجشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۳:۳۰- ۰۸:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۶/۰۱/۳۱

۲۶
فروردین
۱۳۹۶

شروع دوره آموزش 3DMax, vray

روزهای برگزاری:  پنجشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۴:۰۰- ۰۹:۰۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۶/۰۱/۳۱

۱۹
فروردین
۱۳۹۶

شروع دوره آموزش مهندسی شبکه MCSE

روزهای برگزاری:  شنبه و چهارشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۶/۰۱/۱۹

۱۶
اسفند
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش Jquery Ajax Bootstrap

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۹:۳۰- ۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ:      ۹۵/۱۲/۲۰

۱۶
اسفند
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش پکیج کامل ICDL

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۲/۱۷

۰۷
اسفند
۱۳۹۵

آموزش Jquery Ajax Bootstrap

روزهای برگزاری:  شنبه و دوشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۷:۳۰- ۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ:      ۹۵/۱۲/۰۹