اخبار و رویدادها

۲۵
بهمن
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش برنامه نویسی JAVA

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۴:۳۰- ۰۸:۰۰
شروع دوره از تاریخ:      ۹۵/۱۱/۲۹

۲۵
بهمن
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش برنامه نویسی Android

روزهای برگزاری:  پنجشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۴:۳۰- ۰۸:۰۰
شروع دوره از تاریخ:     ۹۵/۱۱/۲۸

۲۵
بهمن
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش طراحی صفحات وب

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۲:۳۰- ۰۸:۰۰
شروع دوره از تاریخ:    ۹۵/۱۱/۲۶

۲۵
بهمن
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش Matlab

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۳:۰۰- ۰۹:۰۰
شروع دوره از تاریخ:   ۹۵/۱۱/۲۹

۲۵
بهمن
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش Revit

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۳:۳۰- ۰۸:۳۰
شروع دوره از تاریخ:  ۹۵/۱۱/۲۶

۲۵
بهمن
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش AutoCAD

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۱/۲۶

۲۵
بهمن
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش PHP & MySQL

روزهای برگزاری:  شنبه و دوشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۱/۲۵

۱۱
بهمن
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش Catia II

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۷:۳۰- ۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۱/۱۵

۱۰
بهمن
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش پکیج کامل ICDL

روزهای برگزاری:  شنبه دوشنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۲:۳۰- ۰۸:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۱/۱۳

۰۹
بهمن
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش برنامه نویسی C#

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۱/۱۰