اخبار و رویدادها

۲۸
دی
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش Photoshop مقدماتی تا پیشرفته

روزهای برگزاری:  شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۰/۲۹

۲۸
دی
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش پکیج کامل ICDL

روزهای برگزاری:  پنجشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۹:۳۰- ۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۰/۳۰

۲۰
دی
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش JavaScript

روزهای برگزاری:  چهارشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۴:۳۰- ۰۸:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۰/۲۲

۲۰
دی
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش Photoshop مقدماتی تا پیشرفته

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۴:۳۰- ۰۸:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۰/۲۴

۲۰
دی
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش 3DMax مقدماتی تا پیشرفته

روزهای برگزاری:  پنجشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۰/۲۳

۲۰
دی
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش حسابداری کاربردی ویژه بازار کار

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۴:۳۰- ۰۸:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۰/۲۴

۱۸
دی
۱۳۹۵

آغاز ثبت نام دوره آموزش طراحی نقشه های اجرایی فاز ۲ معماری و نما در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب

یک پروژه معماری در سه فاز شکل می گیرد و این سه فاز باید بصورت مرتب و سلسله وار  پشت سر هم قرار گیرد تا معماری شکل بگیرد که این سه فاز عبارتند از فاز صفر، فاز یک و دو معماری

فاز صفر معماری شامل مطالعات و کسب اطلاعات در ارتباط با نیازهای پروژه، اقلیم، الزامات شرایط محیطی و قوانین و استانداردها می باشد .

فاز یک معماری پیاده کردن اطلاعات کسب شده فاز صفر در قالب ارائه طرح ها و نقشه های اولیه یا نقشه های فاز یک می باشد و این نقشه ها که شامل پلان ها، نماها و مقاطع می باشند برای ارائه جهت اخذ مجوز های لازم برای ساخت به مراکز صدور پروانه اعم از شهرداری ها یا بخشداری ها و ….. بکار گرفته می شوند.

نقشه های اجرایی فاز دو معماری بر اساس مقررات ملی ساختمان و ضوابط سازمان مدیریت برنامه و بودجه تهیه می شود و شامل ترسیم و ارایه نقشه هایی اجرایی ساختمان جهت اجرا یا ارائه به پیمانکاران می باشد که لیست این نقشه ها به شرح زیر می باشد:

۱. فهرست نقشه های مرحله دوم معماری

۲. جدول نازک کاری

۳. سایت پلان

۴. پلان های اندازه گذاری و تیپ بندی

۵.پلان های کفسازی

۶. پلان های سقف کاذب

۷. پلان های نعل درگاه

۸. مقاطع طولی و عرضی

۹.نمای کد گذاری و متریال گذاری

۱۰. نمای اندازه گذاری و تیپ بندی

۱۱. نمای آهن کشی و قاب بندی

۱۲. بزرگنمایی برش دیوار

۱۳. بزرگنمایی پلان و مقطع راه پله

۱۴. بزرگنمایی پلان فضاهای رطوبتی و مقاطع آنها

۱۵. بزرگنمایی تیپ بندی در و پنجره

۱۶. جزئیات اختصاصی پروژه

۱۷. جزئیات عمومی پروژه

۱۶
دی
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش اکسل پیشرفته (Excel Expert)

روزهای برگزاری:  شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۷:۳۰- ۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۰/۱۸

۱۵
دی
۱۳۹۵

آغاز دوره آموزش SQL Server

روزهای برگزاری:  پنجشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۹:۳۰ – ۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۰/۱۶

۰۸
دی
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش MS Project

روزهای برگزاری:  شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۰/۱۳