اخبار و رویدادها

شروع قطعی v-ray

شروع قطعی V-ray

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

جمعه ساعت ۱۴:۳۰ الی ۲۰:۳۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

  آموزش v-ray

شروع قطعی sql

شروع قطعی sql

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

جمعه ساعت ۱۴:۳۰ الی ۲۰:۳۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

  آموزش sql

شروع قطعی کارگاه حقوق و دستمزد

شروع قطعی کارگاه حقوق و دستمزد

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

پنج شنبه ساعت ۹ الی ۱۷

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

  آموزش حقوق و دستمزد

شروع قطعی ++c

شروع قطعی ++c

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

پنج شنبه ها ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

  آموزش ++c

شروع قطعی کارگاه آمورشی آشنایی با ارزهای دیجیتال

شروع قطعی کارگاه آمورشی آشنایی با ارزهای دیجیتال

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

پنج شنبه ساعت ۱۸ الی ۲۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

  ارز دیجیتال

شروع قطعی تدوین فیلم

شروع قطعی تدوین فیلم

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

پنج شنبه ها ساعت ۱۰ الی ۱۴

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

  آمزش تدوین فیلم

شروع قطعی دوره تدوین

شروع قطعی دوره تدوین

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

پنج شنبه ها ساعت ۱۰ الی ۱۴

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

  آموزش تدوین

شروع قطعی +network

شروع قطعی +network

 تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

پنج شنبه ها ساعت ۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

  آموزش +network

شروع قطعی حسابداری کاربردی ویژه بازار کار

شروع قطعی حسابداری کاربردی ویژه بازار کار

 تاریخ شروع : ۹۶/۱۱/۲۰

جمعه  ،ساعت ۱۴ الی ۱۹

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

آموزش حسابداری

شروع قطعی دوره حسابداری ویژه بازار کار مکانیزه و چرخه کامل

شروع قطعی دوره حسابداری ویژه بازار کار مکانیزه و چرخه کامل

 تاریخ شروع : ۹۶/۱۱/۱۷

یک شنبه و سه شنبه  ،ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

آموزش حسابداری

شروع قطعی دوره3dmax

شروع قطعی دوره ۳D  MAX

 تاریخ شروع : ۹۶/۱۱/۱۹

پنج شنبه  ،ساعت ۱۴:۳۰ الی ۲۰:۳۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

آموزش 3dmax

شروع قطعی دوره free conversation

شروع قطعی دوره free conversation

 تاریخ شروع : ۹۶/۱۱/۱۲

پنج شنبه ،ساعت ۱۴۳۰ الی ۱۹:۳۰

همراه با ۱۰% تخفیف ثبت نام آنلاین

آموزش free conversaation